Aktuelle nyheder - Byggeri

Stor byggeopgave på Frederiksberg Slot

Stor byggeopgave på Frederiksberg Slot

Forsvarsminister Trine Bramsen har bedt om Finansudvalgets tilslutning til at bruge godt 125 millioner kroner til restaurering og nybyggeri på det såkaldte ”Lakajgårdsanlæg” på Frederiksberg Slot.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lakajgårdsanlægget består af syv fredede bygninger og er en del af den bygningsmasse, der tilhører Frederiksberg Slot.

Slottet er opført i begyndelsen af 1700-tallet og er i dag hjemsted for Hærens Officersskole.

Bygningerne er i dårlig stand som følge af blandt andet utætheder i bygningernes tagkonstruktion, opstigende fugt fra undergrunden og fysiske og fugtmæssige belastninger fra den eksisterende bade-og omklædningsfacilitet. Der er derfor behov for at restaurere bygningerne.

Restaureringen af bygningerne i Lakajgårdsanlægget indeholder blandt andet udskiftning af tagkonstruktion og nyetablering af gulve i bygningerne.

Desuden nedlægges de eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter i tagetagen over gymnastiksalen, fordi de skaber en risiko for overbelastning af bygningens konstruktion og øger fugten i den ældre bygning. De skaber svamp og råd.

Gradvist i brug frem mod 2025
Der opføres i stedet en ny 1-etages bygning med bade- og omklædningsfacilitet. Med etableringen af den nye bygning frigøres der plads på tagetagen i bygning, der fremover kan anvendes til konference- og mødefaciliteter.

Den nye bygning og de restaurerede bygninger forventes gradvist taget i brug frem mod ultimo 2025.

Da projektet indebærer en restaurering af fredede bygninger, vurderes der navnlig at være økonomiske risici i forbindelse med udskiftningen af bjælker, tagdækning og fundamenter, men disse risici er indeholdt i den afsatte reserve på cirka 12 millioner kroner.


Læs mere om Byggeri

22/1 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.