Aktuelle nyheder - Byggeri

Store bøder på Storstrømsbyggeri

Store bøder på Storstrømsbyggeri

Der er udstedt bøder i størrelsesordenen 30.000 – 85.000 kroner for manglende overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med samrådet om arbejdsmiljøet på den nye Storstrømsbro stillede udvalget yderligere to spørgsmål til blev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard omkring hvilke konkrete typer bødeforlæg og politianmeldelser, der er givet ved byggeriet - og hvor mange.

Desuden ville udvalget vide, hvor stor en procentandel af Arbejdstilsynets årsværk der er beskæftiget med at føre tilsyn med byggeriet af Storstrømsbroen.

Ifølge ministeren er der i perioden fra den 14. november 2017 til og med den 19. december 2019 indstillet fem sager til politiet og udstedt tre administrative bøder:

Store bøder
- Syv af disse otte sager omhandler nedstyrtningsfare. En administrativ bøde vedrører manglende efterkommelse af påbud omhandlende fare for fald og snublen i samme niveau, oplyser ministeren blandt andet.

Der er faldet dom på 50.000 kroner i bøde i én af sagerne. I hver af de fire øvrige sager, der er indstillet til politiet, er der indstillet til en bøde på 87.500 kroner.

De to administrative bøder, der omhandler nedstyrtningsfare, er betalt. Begge bøder var på 30.000 kroner. Den administrative bøde om fare for ’fald og snublen i samme niveau’ er ligeledes betalt. Her var bøden på 45.000 kroner.

Størst aktivitet i 2019
I 2017 og 2018 bestod Arbejdstilsynets aktiviteter primært af ’byggepladsforberedende
arbejde, og der blev i 2017 ført tilsyn med byggeriet af Storstrømsbroen i 44½ timer. I 2018 førtes tilsyn i 85½ timer.

- Det egentlige byggearbejde er først startet i 2019, som derfor er det år med størst tilsynsaktivitet på byggeriet, og hvor Arbejdstilsynet i de første 11 måneder af 2019 har ført tilsyn med byggeriet i 364 timer, oplyser Peter Hummelgaard.

Ud over tilsynstimerne har de tilsynsførende anvendt tid på forberedelse af tilsynene, afrapportering i form af skrivning af eksempelvis forbud og strakspåbud samt kørsel til og fra tilsynene på byggeriet. Dertil kommer administrativ, juridisk og ledelsesmæssig understøttelse af tilsynene.

Fokus på social dumping
Samlet set er vurderingen, at der er anvendt ca. ét årsværk på tilsyn med byggeriet af Storstrømsbroen i de første 11 måneder af 2019. Det svarer til 0,3 procent af Arbejdstilsynets samlede årsværk i tilsynscentrene i 2019.

- Arbejdstilsynets indsats på Storstrømsbroen kan primært henføres til indsatsen vedrørende
social dumping infrastruktur (SDI), hvor Arbejdstilsynet foretager et skærpet tilsyn med store infrastrukturprojekter og større bygge- og anlægsprojekter, forklarer beskæftigelsesministeren.

Tværgående arbejdsgruppe
Ressourceforbruget på tilsyn med byggeriet af Storstrømsprojektet vurderes at ligge en smule over ressourceforbruget på de øvrige SDI-projekter, når der tages højde for byggepladsernes størrelse og kompleksitet.

Beskæftigelsesministeren har i øvrigt sammen med transportministeren besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, som skal samle erfaringerne og udarbejde forslag til styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på store byggeprojekte

Læs mere om Byggeri

9/1 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.