Aktuelle nyheder - Byggeri

Store forskelle på arbejdsmiljøbøder i Norden

Store forskelle på arbejdsmiljøbøder i Norden

På Island er der indført kædeansvar ved byggeprojekter, og bygherrerne på de store projekter i Norge har styr på arbejdsmiljøet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er det gennemsnitlige bødeniveau for arbejdsmiljøovertrædelser i Danmark cirka 47.000 kroner og cirka 52.000 kroner afhængig af, om bøden udstedes af henholdsvis Arbejdstilsynet eller politiet.

I Finland kan man straffes med bøde eller fængsel i op til ét år for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, men fængselsstraf er ekstremt sjældent.


For personer består en bøde af en række enhedsbøder. Jo grovere overtrædelsen er, des flere enhedsbøder. Det højeste antal enhedsbøder, der er givet, er 60, og den gennemsnitlige bødestørrelse for personer er 13.693 kroner.

For virksomheder kan bøden bestå af et enkelt beløb på mindst 6.324 kroner og højest 6.324.000 kroner.

Størrelsen fastsættes på baggrund af overtrædelsens karakter, omfanget af ledelsens forsømmelse eller deltagelse og virksomhedens størrelse og økonomiske formåen. Den gennemsnitlige bødestørrelse for virksomheder er 93.521 kroner, og den højeste bøde givet til en virksomhed er 372.000 kroner.

ID-kort skal bæres på byggepladser
I Norge kan der udstedes administrative bødeforlæg for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, og man har overladt en vis frihed til Arbejdstilsynet til at fastsætte bødestørrelsen på baggrund af en vurdering af forskellige faktorer, herunder blandt andet overtrædelsens grovhed.

Der har udviklet sig en intern praksis, hvor minimumsbøden er 37.000 kroner.

For overtrædelse af reglerne om såkaldte ’HSE-kort’ gives der dog bøder helt ned til 7.400 kroner og 22.200 kroner for henholdsvis førstegangsovertrædelser og gentagelsestilfælde.
HSE-kort er et ID-kort, som skal bæres af blandt andre bygge- og konstruktionsarbejdere i byggebranchen.

Den højeste bøde i årene 2019-2021 var 1.036.000 kroner, og i 2020 var den gennemsnitlige bødestørrelse 59.589 kroner.

Voldsomme bødestørrelser i Sverige
I Sverige kan alvorlige arbejdsmiljøovertrædelser, der bliver retsforfulgt af politiet, medføre bøder for virksomheder på mindst 3.650 kroner og maximalt 3.365.000.000 kroner afhængig af overtrædelsens grovhed og konsekvenser.

I Sverige differentieres bødens størrelse – ligesom i Danmark - på baggrund af antal ansatte i virksomheden.

I Sverige blev der i 2011 givet en af de højeste bøder nogensinde - 4.380.000 kroner - som blev givet til en stor multinational virksomhed med hovedsæde i Sverige for en arbejdsulykke, hvor to bygningsarbejdere mistede livet og tre andre blev såret.

Indsats ikke højt prioriteret
Det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har bedt Arbejdstilsynet indsamle erfaringer med arbejdsmiljøforebyggelsen på store infrastruktur- og byggeprojekter fra de øvrige nordiske landes arbejdsmiljømyndigheder.

Ifølge Arbejdstilsynet er myndighedsindsatsen i de nordiske lande på de store infrastruktur- og byggeprojekter sammensat af både dialog og tilsyn/kontrol:

- Dog vægtes indsatsen forskelligt i de enkelte lande. Eksempelvis beskriver de norske arbejdsmiljømyndigheder, at tilsynet med store infrastruktur- og byggeprojekter i Norge ikke er højt prioriteret, da der er relativt få dødsfald og alvorlige ulykker på de store byggeprojekter, og deres erfaring er, at bygherrerne på de store projekter har styr på arbejdsmiljøet, oplyser ministeren i et svar til Christian Juhl fra Enhedslisten.

Samarbejde tidligt i byggeprojektet
Ingen af landene har faste procedurer for, hvordan tilsynet med de store byggeprojekter tilrettelægges, og dermed heller ikke faste rammer for, hvilke aktiviteter arbejdsmiljømyndighederne gennemfører.

- Dog påpeger alle landene, at det er vigtigt, at samarbejdet mellem bygherrer og arbejdsmiljømyndigheden etableres tidligt i byggeprojektet. En anden lighed, som fremgår af høringssvarene, er, at arbejdsmiljømyndighedernes aktiviteter i alle lande er baseret på en kombination af tilsyn/inspektion og samarbejds-/dialogmøder med bygherren og øvrige væsentlige aktører.

Sikkerhedsrepræsentanten inddrages
I Norge og Sverige er det et lovmæssigt krav, at virksomhederne på byggepladsen skal inddrage sikkerhedsrepræsentanter for medarbejderne i det systematiske arbejdsmiljøarbejde og planlægningen af sikkerhed og sundhed på byggepladserne.

Inddragelsen kan bestå i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser samt forebyggelse af arbejdsulykker.

Kædeansvar på Island
I Island blev der i øvrigt sidste år indført en lov om kædeansvar på større offentlige byggerier, der betyder, at hovedentreprenøren er ansvarlig for, at alle ansatte – også hos underleverandører og vikarbureauer – modtager løn, ansættelsesvilkår, forsikringer og andre rettigheder i overensstemmelse med de tre gældende kollektive overenskomster og love:

- Bygherren er forpligtet til at oplyse hovedentreprenørens ansvar i udbudsmaterialet. Det gælder også, at bygherren skal betale ansatte hos underleverandører den ’rigtige løn’ på hovedentreprenørens bekostning, hvis hovedentreprenøren ikke selv gør det. Loven gælder for alle forhold på byggepladsen, herunder arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Byggeri

16/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.