left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Strammere styring af statslige byggeprojekter

Strammere styring af statslige byggeprojekter

Byggeskandalen omkring Niels Bohr bygningen har for alvor rettet blikket mod det offentliges udbudsformer og styring – måske snarere manglende styring – af store byggeprojekter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Senest har Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre bedt transportminister Benny Engelbrecht redegøre for hvordan konceptet for ’Ny Anlægsbudgettering’ er inkorporeret i de nuværende og fremtidige byggerier under Transportministeriet, og ifølge ministeren har Bygningsstyrelsen iværksat en række initiativer for at styrke projektgennemførelsen:

- Af disse tiltag kan blandt andet nævnes en ny styringsmodel, ændring af bygherreorganisation, granskning af projekter samt en nye budgetmodel oplyser Benny Engelbrecht.

Bemanding for spinkel
Styringsmodellen handler om, hvordan Bygningsstyrelsen gennemfører projekter, derunder hvilken proces og beslutningsgange et projekt skal forløbe i, kompetencer i projektorganisationen og standardleverancer i projektet:

- Styringsmodellen understøtter og beskriver projektets rammer og proces ud fra projektets kompleksitet. Projektorganisation og -bemanding har tidligere generelt været for spinkel. Derfor er der for alle nye projekter etableret en projektorganisation med de relevante projekt-, udbuds-, økonomi- samt ud førelsesmæssige kompetencer. I projektorganisationen tilknyttes også eksterne rådgivere, der passer til projektets kompleksitet, herunder tilvejebringer de rette og tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre projektet, oplyser ministeren videre.

Kvalitetssikringsteam
For større igangværende projekter er der foretaget en konkret vurdering af, om den nuværende organisering og bemanding er passende, hvorefter projektet om nødvendigt er blevet tilpasset.

Det vurderes i det enkelte projekt, hvorvidt det er nødvendigt at tilkøbe bygherrerådgivning i større eller mindre omfang, eller om en insourcing vurderes mere hensigtsmæssig. For byggesager i udførelsesfasen skal bygherreorganisationen være til stede på byggepladsen og sikre styringen af entreprenører, byggeledelse og rådgivere samt styring af grænseflader mellem parterne.

Samtidig har Bygningsstyrelsen etableret et internt kvalitetssikringsteam, der gransker projektleverancer fra rådgivere og entreprenører.

Der er også etableret en tværgående risikomanagementfunktion i Bygningsstyrelsen for at sikre systematik og ensartethed i arbejdet med risikostyring.

Igangværende projekter
Benny Engelbrecht oplyser i øvrigt, at der ud over Niels Bohr bygningen er en række igangværende byggerier på over 100 millioner kroner, hvor den dialogbaserede model anvendes:

- Renovering og nybyggeri af laboratorier på Risø (Danmarks Tekniske Universitet)

- Samlokalisering med UC-Syd (Syddansk Universitet Science & Innovation Hub)

- Nyt Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet)

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ’SUND’ (Syddansk Universitet)

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ’SUND’ (Aalborg Universitet)

Ingen fordyrelser
Der er i øvrigt ifølge Benny Engelbrecht ikke meldt om forventede fordyrelser eller forsinkelser for de nævnte projekter.

Dog har en entreprenør på byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum rejst nogle krav, som Vejdirektoratet er i gang med at gennemgå og vurdere. Kravene kan have betydning for projektets økonomiske situation:

Benny Engelbrecht oplyser desuden, at han har bedt Bygningsstyrelsen om, at der indtil videre ikke indgås dialogbaserede aftaler.

Læs mere om Byggeri

29/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.