left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Stærkere fokus på god skik ved ejendomshandelEDC er ifølge deres hjemmeside den eneste større mæglerkæde, der ikke er ejet af en bank eller et realkreditinstitut

Stærkere fokus på god skik ved ejendomshandel

Erhvervsministeren ovevejer at skærpe straffen for overtrædelse af reglerne for god skik i forbindelse med ejendomssalg/køb

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Allerede i begyndelsen af 1990-erne advarede det daværende folketingsmedlem Kirsten Jacobsen mod konsekvenserne af bankernes opkøb af realkreditforeningerne og dermed kontakten til de dertil knyttede ejendomsmæglerkæder.

Siden da har der gang på gang været stillet spørgsmålstegn ved ejendomsmæglernes afhængighed af pengeinstitutterne, og senest har Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti peget på, at ejendomsmæglerkæder favoriseres af det pengeinstitut, der ejer dem, og dermed forvrides konkurrencen på et marked til skade for alle forbrugere.

Han har derfor bedt erhvervsminister Simon Kollerup om ’snarest at få afdækket, hvor stort et omfang problemet er blandt alle kæder ejet af et pengeinstitut’.

Finansielle supermarkeder
Ministeren oplyser, at han vil tage initiativ til, at der gennemføres en analyse af, hvilken betydning finansielle koncerner - de ’finansielle supermarkeder’- som består af eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikring- og pensionsselskaber samt ejendomsmæglere, har på forbrugerbeskyttelsen og kundemobiliteten:

- Der gælder allerede i dag regler, som har til formål at sikre gennemsigtighed for forbrugere, når de skal træffe valg om ejendomsmægler, da ejendomsmæglere og finansielle virksomheder er forpligtede til at oplyse, hvem deres samarbejdspartnere er. Denne gennemsigtighed understøtter fair konkurrence, mener Simon Kollerup.

God skik
Erhvervsministeren gør i øvrigt opmærksom på, at der allerede i dag er regler, der gør det ulovligt, at et pengeinstitut som betingelse for at yde et lån til en ny bolig, stiller krav om, at en forbruger skal sælge sin hidtidige bolig gennem en ejendomsmægler eller en ejendomsmæglerkæde, som pengeinstituttet samarbejder med:

- Et pengeinstitut skal desuden altid efterleve et princip om god skik og skal varetage deres kundes interesse. Det indebærer, at eventuelle interessekonflikter, der kan skade kunden, enten helt skal fjernes eller håndteres på en ordentlig måde. Et pengeinstitut må derfor ikke favorisere egen ejendomsmægler til skade for kundens interesser, oplyser ministeren.

Overvejer skærpelse
En overtrædelse af god skik reglerne kan føre til et påbud fra Finanstilsynet, og hvis et påbud ikke efterleves, vil der blive tale om et strafferetligt ansvar i form af bøder:

- Jeg overvejer i øvrigt at skærpe straffen for overtrædelser af 'god skik-reglerne', slutter Simon Kollerup

Læs mere om Byggeri

7/4 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.