Aktuelle nyheder - Byggeri

Supplerende VVM udskyder ny vej til Stevns

Supplerende VVM udskyder ny vej til Stevns

Den første VVM-undersøgelse beskriver tre forslag til linieføring - henholdsvis nord og syd om Hårlev

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med en aftale fra om Finansloven for 2019 blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns.

VVM-Undersøgelsen tager udgangspunkt i et forslag, som byrådene i Køge og Stevns kommuner har peget på, om en sydlig forbindelse til Stevns fra Sydmotorvejen til rute 261 nord for Klippinge.

Formålet med at anlægge en ny vej til Stevns er blandet andet at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge, som begge er hårdt belastet af pendlertrafik fra Stevns, samt at skabe en mere direkte forbindelse mellem Stevns og motorvejsnettet.

Tre forslag til linieføring
I VVM-undersøgelsen beskrives tre forslag til linieføring for en ny vej, som anlægges henholdsvis nord og syd om Hårlev.

Forslag A er en cirka 13,5 kilometer lang, sydlig forbindelse til Stevns gennem Vallø Storskov, nord om Hårlev og Klippinge.

Forslag B er cirka 17 kilometer og ligger syd om Vallø Storskov, Hårlev og Klippinge med forslag om to mulige tilslutninger til Vordingborgvej - en ved Slimmingevej og en i et sydligere punkt syd for Kanderød.

Miljømæssige problemer med flagermus
Den nye vejforbindelse er planlagt som en 2-sporet landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Det er fælles for linieføringsforslagene, at de tilsluttes alle større veje på det eksisterende vejnet, som udgangspunkt i rundkørsler.

Det er i forbindelse med miljøundersøgelserne vurderet, at der er stor risiko for, at den økologiske funktionalitet for tre arter af flagermus ikke kan opretholdes ved anlæg og drift af forslag A – heller ikke ved gennemførelse af afværgeforanstaltninger.

Forslag A har desuden den største påvirkning på natur og biodiversiteten, da forslaget påvirker det største skovområde.

For forslagene B vurderes den økologiske funktionalitet for alle arter af flagermus at kunne opretholdes, hvis der gennemføres afværgeforanstaltninger, ligesom det ene af B-forslagene kun berører de yderste træer og buske i skovbrynet, som forventeligt har mindre værdi som yngle- og rasteområde.

Positiv samfundsøkonomi
Vejdirektoratet noterer, at forslag B og B-b begge vil have en positiv samfundsøkonomi. Desuden har Vejdirektoratets gennemførte VVM-undersøgelse peget på en række trafikale og støjmæssige fordele ved at anlægge forslag B og B-b. Forslag A ses ikke at kunne anlægges af miljømæssige grunde.

Da der skal gennemføres en ny, supplerende VVM-undersøgelse i området, er der fortsat usikkerhed om vejens placering. Vejdirektoratet vil på den baggrund ikke byggelinjesikre de i VVM-undersøgelsen undersøgte forslag A, B og B-b.

Samlet anlægsbudget for projektet er cirka 700 millioner kroner, og den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er godt syv procent.

Læs mere om Byggeri

14/1 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.