LCA
LCA
scroll
Teqnik: Brug for værn om vedvarende energi som kritisk infrastruktur

Teqnik: Brug for værn om vedvarende energi som kritisk infrastruktur

I en henvendelse til formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Rasmus Helveg Petersen (RV) advarer Teqnik's administrerende direktør Troels Blicher Danielsen om, at den grønne danske styrkeposition er truet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Han peger på, at EU-producenter af ståltårne til vindmøller og andre underleverandører til den grønne danske omstilling står i en uholdbar konkurrencesituation
EU-Kommissionen besluttede i december – efter pres fra blandt andre Danmark – at pålægge straftold på import af statssubsidierede vindmølletårne fra Kina:

- Sagen er en af flere sager, hvor danske underleverandører til den grønne omstilling oplever unfair konkurrence fra egne af verdenen, hvor der ikke stilles samme klimakrav til underleverandører og deres produkter, oplyser Tekniq's administrerende direktør.

Kritisk infrastruktur
Han peger på, at som led i de igangværende forhandlinger om ’Danmark kan mere II’, skal der træffes beslutning om en forsyningsstrategi-aftale:
Det er Teqnik's opfattelse, at danske Vedvarende Energi-anlæg (VE-anlæg) udgør kritisk infrastruktur, som konsekvens af den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa:

- Derfor er der behov for, at det er europæiske virksomheder, der bidrager til udvidelsen af den fælles, europæiske VE-kapacitet. Det kræver, at de kontrakter, der regulerer udvidelse af VE-kapaciteten, understøtter danske og europæiske virksomheder. Udbudsmateriale bør derfor udarbejdes på måder, der opretholder danske og europæiske arbejdspladser, produktion, innovation og kompetencer i forbindelse med anlæg og drift af VE-anlæg, da det samtidig er et effektivt værn om vores kritiske infrastruktur, skriver Troels Blicher Danielsen.

Krav til CO2-udledning
Han opfordrer derfor til, at udbygningen af VE-anlæg i Danmark - herunder planerne i Nordsøen med Esbjerg-deklarationen - bør etableres under nøje iagttagelse af EU’s inddeling af energiområdet i kategorier og de danske klimamålsætninger:

- Det indebærer et behov for at krav til CO2-udledning ved både produktionen af VE-anlæg, som eksempelvis vindmøller og energiøer skal indarbejdes i alle relevante udbudsmaterialer, således at CO2-udledning i hele værdikæden bliver en naturlig del af den grønne omstilling, lyder forslaget fra Teqnik.

Vis lederskab!
Samlet beskæftiger vindmøllebranchen mere end 30.000 årsværk, hvoraf langt størstedelen findes blandt underleverandører, der primært ligger i de tre vestdanske regioner.
De producerer og installerer alt fra vinger, vindmølletårne og elektriske systemer til kontrol af turbinerne:

- Det er på ryggen af disse virksomheder, at de store vindmølleproducenter har bygget deres succes, og det er netop disse virksomheder, der nu står i en udfordret situation, hvor de risikerer at opleve unfair konkurrence forårsaget af pristilbud, der ikke tager samme grønne og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn som de danske og europæiske. Det er afgørende, at danske politikere viser lederskab i en ny geo- og sikkerhedspolitisk situation, samtidig med at vi tænker grøn omstilling og bæredygtighed ind i hele værdikæden. Vi ønsker at bevare dansk industri, arbejdspladser, kritisk infrastruktur for milliarder, slutter Troels Blicher Danielsen.

8/6 2022