left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Tidligere beboerformand: Løgn og bedrag overfor beboerne er risikofritIndenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (foto: Claus Bech)

Tidligere beboerformand: Løgn og bedrag overfor beboerne er risikofrit

Beboerne betaler regningerne og skal leve med konsekvenserne, for tossede, fejlagtige eller direkte bedrageriske beslutninger. Boligministeren vil intet foretage sig for at skærpe tilsynet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Debatten om lønninger i den almene boligsektor og manglende kontrol med regnskaberne har fået Lars Vestergaard fra Nørrebro til at foreslå øget ret til aktindsigt i de almene boligorganisationers regnskaber.

Han har i et brev til Folketingets Boligudvalg peget på, at retten til aktindsigt formentlig er det billigste middel til forebyggelse og afsløring af svindel i den almene boligsektor.

Han ønsker, at beboerne i de almennyttige boligområder får ret til aktindsigt ’i alt vedrørende deres egne afdelinger’.

Tilsyn koster penge
Han noterer, at ’mere og bedre tilsyn er ønskelig. Men tilsyn koster penge, hvorimod aktindsigt er gratis’:

- Det koster intet at give beboerne gratis adgang til at læse samtlige bilag vedrørende deres egne afdelinger. Jeg var i ni år afdelingsformand/-sekretær og kunne uden besvær bede om adgang til at se og læse alle bogføringsbilag, men nu, hvor jeg er uden for afdelingsbestyrelsen er jeg, som alle andre, afskåret fra at kunne kræve nogen form for aktindsigt og dokumentation for, hvad der sker af beslutninger og økonomiske transaktioner, forklarer Lars Vestergaard.

Koster intet
Han understreger, at beboerdemokrati nødvendigvis forudsætter, at beboerne kan træffe beslutningerne på et ’retvisende og fuldt oplyst grundlag’:

- Nå alt kan hemmeligholdes, kan ansatte og bestyrelser lyve og bedrage risikofrit over for beboerne. Det forekommer for ofte, selv om det ikke betyder, at alle og enhver snyder og bedrager, men risikoen er stor, når den demokratiske kontrol er udelukket, skriver han.

Han påpeger, at fri aktindsigt ’koster af erfaring intet’, hvorimod tilsyn og revision koster penge:

- En tilføjelse til normalvedtægten om obligatorisk valg af beboere til kritisk revisor i afdelingerne ville stadig være gratis, og måske have en forbyggende virkning. Boligselskabernes modstand mod beboernes fri aktindsigt, må skyldes frygten for afsløringer, når fremlæggelse af bilag er omkostningsfri, og interessen vil være begrænset. Retten til aktindsigt er formentlig det billigste middel til forebyggelse og afsløring af svindel, slutter Lars Vestergaard.

Normalvedtægten
Han slår i brevet i øvrigt fast, at rent juridisk er problemet en formulering i ’Normalvedtægten’, der fortolkes som en tilladelse til alle de valgte til at have indsigt i hvad som helst:

- Men samtidig fortolkes det, som et forbud mod indsigt for alle andre, uanset at beboerne betaler regningerne og skal leve med konsekvenserne, for tossede, fejlagtige eller direkte bedrageriske beslutninger, hedder det i en note.

Ikke behov for generel indsigt
Men indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek holder hånden over boligforeningernes embedsmænd og bestyrelser.

I et svar til Heidi Bank fra Venstre skriver han direkte, at ’der ikke er behov for at indføre en generel ret til indsigt i boligorganisationernes dokumenter’:

- Almene boligorganisationer er hverken omfattet af forvaltningsloven eller offentlighedsloven, idet de ikke er offentlige myndigheder. Formålet med etablering af en generel ret til aktindsigt vil ifølge henvendelsen være at forebygge og afsløre eventuel svindel i den almene boligsektor. Hertil skal jeg bemærke dels, at reglerne om aktindsigt hverken kan forebygge svindel eller anden kriminel handling i en privat forening eller i en offentlig myndighed, dels at eksempler på strafbare handlinger i den almene boligsektor er sjældne, lyder budskabet fra ministeren.

Nødvendige grundlag
Han mener i modsætning til Lars Vestergaard, at de eksisterende mekanismer for intern og ekstern kontrol af almene boligorganisationers virksomhed sikrer det nødvendige grundlag for kontrol.

Kaare Dybvad Bek henviser til en række ’særlige regler’, som giver boligorganisationens beboere indsigt i boligorganisationernes dokumenter – herunder at afdelingsbestyrelsen skal godkende driftsbudget og årsregnskab for afdelingen:

- Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer samtidig med, at mit ministerium har tilsvarende tilsynsforpligtelse med de almene boligorganisationer i tilfælde af, at det kommunale tilsyn svigter…

Læs mere om Byggeri

2/8 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.