scroll
Tillid og samarbejde kræver hårdt arbejde og vedvarende prioriteringTillid i byggeprocessen er den tredje og sidste publikation i en serie om procesledelse i byggeriet. De to foregående publikationer er Kender du typen og Forstå og håndter konflikter i byggeriet.

Tillid og samarbejde kræver hårdt arbejde og vedvarende prioritering

I dag udkommer 'Tillid i byggeprocessen', som er den tredje og sidste publikation i Værdibygs serie af udgivelser om procesledelse. I publikationen gives der konkrete bud på, hvordan man arbejder med at etablere og fastholde tillid på sine byggeprojekter

Tillid er en vigtig brik i samspillet mellem forskellige organisationer og kulturer. I byggeriet, hvor der konstant sammensættes nye projektorganisationer med medarbejdere fra hver deres virksomhed og kultur, skal der arbejdes struktureret med at opbygge stærke relationer og tillid til hinanden. Uden samarbejde og tillid opstår der let konflikter.

Det er nogle af pointerne i en ny publikation i Værdibygs serie af udgivelser om procesledelse, der udkommer i dag.

- Byggeriet er organiseret i projekter, hvilket bidrager til en ekstra kompleksitet, hver gang vi sætter en bygherre, rådgiver, entreprenør, underentreprenør, driftsorganisation og brugergruppe sammen i én ny fælles projekt-organisation. Uden samarbejde og tillid opstår der let konflikter, siger seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg, som har udarbejdet publikationen.

Og det kan koste dyrt på både tidsplan og økonomi. Mediationsinstituttet vurderede i 2017, at konflikter hvert år koster byggeriet ca. 2,2 mia. kr. Det økonomiske incitament til at arbejde struktureret med at opbygge tillid på byggeprojekter er altså til at få øje på.

- Hvis vi i samarbejdet, opbygger tillid til hinanden, så er vi meget bedre til at finde løsninger, der gavner både processen og kvaliteten af det endelige resultat, så projekterne kommer bedre og lettere i mål. Et godt samarbejdsklima giver hver enkelt person i projektet mulighed for at bidrage med mere, siger Mette Skouenborg.

De fem r'er
I publikationen udfoldes begrebet tillid, og hvordan de forskellige former for tillid bruges i byggebranchen. I arbejdet med den umiddelbare tillidsopbygning på byggeprojekter kan man bruge 'de fem r’er': retning, regler, rammer, roller og relationer. De tager udgangspunkt i nogle refleksioner og spørgsmål, som man bør stille sig selv og sine samarbejdspartnere.

Målet er, at det bliver lettere for projektets parter at forventningsafstemme og håndtere eventuelle konflikter. Gennem tydelige strukturer og rammer for projektet og projektorganisationen skabes der optimale forudsætninger for et godt samarbejde og gensidig tillid. Det er en proces, der kræver tid, men tid gør det ikke alene. Det kræver vedvarende fokus, prioritering og ikke mindst en stor ledelsesindsats at opbygge tillid i en organisation.

- At arbejde konstruktivt med de fem r’er både i egen og i projektorganisationen forudsætter både god projektledelse og et ledelsesfokus på, hvordan man skaber den rette kultur og adfærd i projektet. Det kan virke svært håndgribeligt at komme i gang. Men med den nye publikation har byggeriets parter et godt afsæt for at begynde at arbejde struktureret med at udvikle og fastholde tillid i byggeprocessen, siger Mette Skouenborg.

Download publikationen her.

-dc

8/6 2023