Aktuelle nyheder - Byggeri

Tilskud til vinduer skaber øget konkurrence og billigere priserKlima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Tilskud til vinduer skaber øget konkurrence og billigere priser

Siden Bygningspuljen åbnede, er antallet af produkter, som kan opnå tilskud, mere end fordoblet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti har som tidligere nævnt stillet en række kritiske spørgsmål til klima- energi.- og forsyningsminister Dan Jørgensen om, vinduers placering i Bygningspuljen og dermed borgernes muligheder for at få tilskud til udskiftning.

Han henviser blandt andet til, at det ifølge blandt andre byggeforskningsinstituttet ’BUILD’, og Klimarådets bygningsekspert, professor Per Heiselberg, ikke længere er rentabelt at indføre skærpede lovkrav i BR18 til vinduer, end hvad der svarer til A-mærkede og som er mindstekrav i BR18 pr. 1. februar 2021.

- Energistyrelsen har alligevel i bygningspuljen valgt at indføre ’additionelle’ energikrav, energiklasse 1 og 2, i forhold til de A-mærkede, som betingelse for at opnå tilskud, lyder det fra Morten Messerschmidt.

Vinduer bedre end mindstekrav i BR
Han vil derfor vide, hvorfor ministeren er af en anden opfattelse end blandt andre eksperterne fra hans eget ministerium.

Ifølge Dan Jørgensen ønskede partierne bag Bygningspuljen, at den skal tilskynde flest mulige energibesparelser:

- Gives der alene tilskud til vinduer, som kun overholder Bygningsreglementets mindstekrav, ville der også udestå et potentiale for energibesparelser, som ikke opnås. Kravene til vinduerne er således sat ud fra en vurdering af, hvad der resulterer i flest energibesparelser. Derudover har der i mange år eksisteret vinduer, som er væsentligt bedre end de mindstekrav i Bygningsreglementet, som trådte i kraft 1. februar, oplyser ministeren.

Overraskende udvikling
Han henviser til, at energimærkningsordningen for vinduer blev aftalt i 2009, og dengang forudså man ikke, hvor hurtigt nogle vinduesleverandører ville udvikle produkter, som er markant bedre end klasse A, svarende til det nuværende mindstekrav i bygningsreglementet:

- Der er således markante forskelle mellem de bedste og dårligste produkter i klasse A. Forskellen mellem de bedste og dårligste produkter i klasse A svarer konkret til forskellen mellem de ringeste produkter i klasse A og produkterne i klasse C, også svarende til forskellen på Bygningsreglementets mindstekrav 2010 og 2021. I den forbindelse sikrer bygningspuljen, at de mest energieffektive vinduer i klasse A fremmes på markedet. Siden puljen åbnede, er antallet af produkter, som kan opnå tilskud, mere end fordoblet, og tallet vokser stadig. Puljen har altså medført øget udbud og konkurrence i feltet af de mest energieffektive vinduer, mener Dan Jørgensen.

Øget konkurrence reducerer prisen
Han forventer også, at den øgede konkurrence vil reducere prisen, så den type vinduer i tiltagende grad bliver en standardvare, der er rentabel at anvende i de fleste situationer, herunder også uden tilskud:

- Puljen vil dermed få additionel effekt, som rækker væsentligt ud over, hvad den enkelte bygningsejer opnår med sit tilskud. Der er forskel på et obligatorisk mindstekrav i Bygningsreglementet og et kriterium for tilskud. Tilskud er naturligvis helt frivilligt, og hvis man ikke ønsker det, kan man vælge vinduer, som blot opfylder mindstekravet, mener ministeren.

Overvældende interesse
Dan Jørgensen oplyser videre, at interessen for tilskud efter den eksisterende ordning ’har været overvældende’ og slutter:

- Vinduer udskiftes normalt kun efter flere årtiers levetid. Andre energiforbedringer af klimaskærmen sker endnu sjældnere. Derfor har selv en mindre forskel i nye vinduers energieffektivitet væsentlig betydning for, hvor hurtigt man kan reducere eksisterende bygningers energiforbrug. Det taler selvsagt for, at markedet for de mest energieffektive vinduer bør støttes for at skabet øget konkurrence og faldende priser…Læs mere om Byggeri

2/3 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.