scroll
Tømrervirksomheder hårdest ramt af mangel på materialer

Tømrervirksomheder hårdest ramt af mangel på materialer

En analyse fra Dansk Industri viser, at en kraftig mangel på materialer risikerer at bremse aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen

Af Dan Bjerring

Mange virksomheder kan ikke komme i gang med eller blive færdige med projekter. 20 procent af virksomhederne mangler materialer, og sidst, man så en lignende mangel, var for 14 år siden under højkonjunkturen i 2007.

De kommende år efter 2007 var situationen modsat, nemlig da mangel på arbejdskraft og materialer i stedet handlede om mangel på efterspørgsel på grund af finanskrisen. Det vendte heldigvis igen, og i slutningen 2010’erne var mangel på arbejdskraft igen en produktionsbegrænsning.

Begrænset i produktion
Det er denne gang især tømrervirksomhederne, der er ramt af materialemangel, idet næsten hver tredje tømrervirksomhed er begrænset i at producere på grund af mangel på materialer.

Af en undersøgelse hos DI’s Virksomhedspanel fremgår det, at den største mangelvare er træ efterfulgt af stål, jern og plast.

En ud af tre virksomheder, der bruger træ, har også mangel på træ, hvor en ud af fire mangler jern, stål eller plast.

Alvorlige konsekvenser
Det har alvorlige konsekvenser for mange virksomheder, og 84 procent af de virksomheder, som mangler materialer, må udskyde leveringstider. Næsten halvdelen mister indtjening.

Priserne på mange materialer og råvarer har været stigende i 2021. For træets vedkommende kan det blandt andet skyldes, nedlukkede fabrikker som følge af corona og skovbrande.

De nyeste tal fra globale prisindeks viser dog et fald for materialer i august, men priserne ligger fortsat på et meget højt niveau for visse materialer.

Der hersker dog en vis usikkerhed om den generelle materialemangel vil aftage i løbet af efteråret, men de første tegn på en vending i udviklingen har vist sig.

Bygge- og anlægsvirksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 8.000 lønmodtagere.

6/9 2021