Aktuelle nyheder - Byggeri

Transportministeren: Jord til Lynetteholm øger ikke lastbiltrafikken i København

Transportministeren: Jord til Lynetteholm øger ikke lastbiltrafikken i København

Trafikken i København vil generelt være upåvirket af flytningen af jordtransporter fra Nordhavn til Lynetteholm

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transportminister Benny Engelbrecht har været kaldt i samråd i Folketingets Transportudvalg for blandt andet at svare på, hvordan de mange lastvognskørsler, der i løbet af Lynetteholmens anlægsfase skal køre mange millioner tons jord gennem indre København, fordeler sig på hovedfærdselsårerne Langebro og Knippelsbro.

Ministeren slog fast, at ’Lynetteholm’ er et godt projekt´, fordi halvøen skal bidrage til at klimasikre København.

Desuden peger han på, at Lynetteholm kan afløse jorddepotet i Nordhavn, der snart er fyldt op, og sidst, men ikke mindst, fordi der med anlæg af Lynetteholm kan skabes et nyt rekreativt kystområde, som københavnere og andre kan få glæde i fremtiden.

Rummer perspektiver
Han understreger samtidig, at Lynetteholm rummer perspektiver i forhold til at sikre flere boliger i København – ’og dermed bidrage til at København er en by, hvor danskere med helt almindelige indkomster har råd til at bo’.

Han fokuserer dog også på, at ’skatteyderne ikke skal bidrage til at finansiere projektet’, som finansieres ved indtægter fra deponering af overskudsjorden fra byggeprojekter i københavnsområdet.

70 procent overskudsjord lokalt
Anlægsfasen af den ydre perimeter forventes ifølge Benny Engelbrecht at vare 2½-3 år, hvor transporten af sten, sand og spunsjern foregår ad søvejen.

I næste fase begynder jordtransporterne og dermed mere lastbiltrafik. Jorden til Lynetteholm kommer fra bygge- og anlægsprojekter i København og omegn,

Overskudsjorden, der fremover skal til Lynetteholm, har siden 2012 skullet køres til to modtageanlæg for jord i Nordhavn, hvor den blandt andet bidrager med nye arealer til en naturpark og til en ny containerterminal:

- Erfaringen fra udvidelsen af Nordhavn viser, at cirka 70 procent af jorden kommer fra byggepladser i Københavns eller Frederiksberg Kommune, eksempelvis byggeri af skoler, boliger, kloak og ledningsarbejder og skybrudsprojekter. Den øvrige jord kommer længere væk fra, oplyste transportministeren.

Samme niveau med overskudsjord
Siden 2012 har byggepladserne leveret cirka 2,6 millikoner tons overskudsjord årligt, og det forventes ifølge ministeren også at være niveauet fremover.

Det svarer til cirka 350 lastbiler dagligt til og fra modtageanlægget - 700 lastbiler inklusive returkørsel:

- Der kommer ikke flere lastbiler i København med etablering af Lynetteholm, men destinationen vil blive ændret fra Nordhavn, hvor jorden er blevet deponeret hidtil, til Lynetteholm… Det er vurderingen, at trafikken i København generelt vil være upåvirket af flytningen af jordtransporter, oplyses det videre.

Aflaster Indre By
Flytningen af jordtransporterne vil aflaste den Indere By og vejene på Østerbro nær Nordhavn:

- Tilsvarende vil der komme mere tung trafik på vejene på Nordøstamager, herunder særligt Vermlandsgade og Uplandsgade. På broerne til Amager - Langebro og Knippelsbro - er det beregnet, at der sammenlignet med jordkørsler til Nordhavn, dagligt vil komme cirka 300 ekstra lastbiler med jord på Langebro og cirka 22 ekstra lastbiler på Knippelsbro. På Langebro vil de ekstra 300 lastbiler i fremtiden svare til en stigning i den samlede trafik på 0,4 procent. Hvis der alene ses på stigningen i antallet af tunge køretøjer, det vil sige busser og lastbiler, bliver stigningen på Langebro på 11 procent, oplyste Benny Engelbrecht.

Konklusion
Ministeren sluttede sin samrådssvar med at konstatere, at etableringen af Lynetteholm ikke i sig selv skaber væsentlig ny lastbiltrafik i København, idet jordmængder svarende til dem, der forventes til Lynetteholm, transporteres allerede rundt i byen i dag. Blot til en anden destination, nemlig Nordhavn.

Der kan dog være lokale effekter af projektet – både positive på strækninger, der får mindre trafik, og negative på strækninger, der får mere trafik:

- Derfor har vi også givet hjemmel til, at kommunen kan indgå aftaler med leverandører af jord om tilpasninger af jordtransporten, hvis man kan finde fornuftige løsninger. Lynetteholm er et stort projekt, og driftsfasen vil rækker mange år frem i tiden. Hvis det besluttes at etablere en vejtunnel til Lynetteholm, som regeringen har forslået i vores infrastrukturplan, vil en del af lastbiltransporterne til Lynetteholm kunne benytte denne og dermed reducere omfanget af tung trafik med jord til Lynetteholm på andre forbindelser på tværs af havnen, sluttede transportminister Benny Engelbrecht.

Læs mere om Byggeri

6/5 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.