Aktuelle nyheder - Byggeri

Trods corona var 2020 rekordår for danske rådgivere De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder forventer fortsat vækst i 2021, dog ikke i så høj grad som i 2020, lyder det fra FRI’s adm. direktør Henrik Graver.

Trods corona var 2020 rekordår for danske rådgivere

Ny brancheundersøgelse viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i 2020 oplevede den stærkeste indtjening i næsten 40 år

Del artiklen på

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har færdiggjort sin årlige brancheundersøgelse, der benchmarker medlemsvirksomhedernes performance i det forgangne år ift. deres konkurrenter og markedet generelt.

Analysens hovedtendenser viser, at branchen har klaret sig langt bedre end forventet i et år præget af en verdensomspændende pandemi og omfattende nedlukninger i både udlandet og Danmark.

Faktisk kommer FRI-virksomhederne ud af 2020 med en rekordstor indtjening. Overskudsgraden målt på egenproduktion er på 7,4 %, hvilket er det højeste niveau siden 1983, og et stykke over forventningerne for 2020, der lød på ca. 5 %.

Også omsætningen lander på et niveau over forventningen. FRI havde, med afsæt i indikatorerne i medio 2020, regnet med en negativ vækst på ca. 2 %, men den reelle vækst for 2020 er positiv, på 3,4 %. Den samlede omsætning for 2020 ender på 13,4 mia. kr. Det er især hos virksomheder med 50-1000 ansatte, der har været fremgang.

Stærkt hjemmemarked
Et sted, hvor der alligevel kan ses et fald, er i eksporten. I 2020 havde eksporten af rådgiverydelser fra Danmark en værdi på ca. 2,5 mia. kr., svarende til 18,5 % af den samlede omsætning, hvilket er et fald på 1,7 procentpoint i forhold til 2019 hvor den udgjorde 20,2 %.

- Faldet i eksporten er dels et udtryk for et stærkt hjemmemarked og dels en helt naturlig konsekvens af rejserestriktioner. Vi har samtidig set, at der har været en vækst på næsten otte procent i antallet af medarbejdere i de udenlandske datterselskaber. Analysen viser derfor helt reelt, at lukkede grænser er gift for eksporten af professionelle serviceydelser, forklarer adm. direktør i FRI, Henrik Garver og uddyber:

- Herhjemme har FRI’s medlemsvirksomheder været godt hjulpet af, at de danske politikere og myndigheder har formået at holde hjulene i gang ved blandt andet IKKE at lukke bygge- og anlægsarbejdspladser. Herudover har suspenderingen af anlægsloftet og fremrykkede investeringer i vores forsyningssektor været positivt, og samtidig har det styrket den grønne omstilling. Endelig har en række virksomheder også haft gavn af fleksibiliteten ved muligheden for at kunne udskyde indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag. Et tiltag, der kan være en medvirkende faktor til, at vi i år ser en øget likviditet i branchen.

Byggeriet er største aftager
Byggeriet står for en væsentlig del af forretningen på hjemmemarkedet for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, hvor projekter i denne sektor i 2020 udgjorde hele 42 % af omsætningen. På andenpladsen kom infrastruktursektoren, der tegnede sig for 22 % af omsætningen, og derefter finder vi miljøsektoren, som står for 14,5 % og energisektoren der står for 11 %.

Tallene viser, at netop infrastruktur, miljø og energi er de sektorer, der oplever størst efterspørgsel på eksport af rådgiverydelser. Disse tre sektorer udgør til sammen stort set hele den betydelige del af de ydelser, der leveres til udenlandske kunder fra Danmark.

Positive forventninger for det kommende år
Med baggrund i de flotte tal og markedets tilstand, ser FRI’s direktør også lyst på fremtiden:

- Ser vi ind i den kommende tid, ser det fortsat godt ud. Branchen forventer en fortsat vækst, selvom optimismen ikke rækker til at tro, at vi i 2021 kan opretholde den rekordstore overskudsgrad, bl.a. som følge af fortsatte udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, siger han og tilføjer, at vi derudover kan se frem til en normalisering af markederne i begge retninger:

- Forholdet imellem hjemmemarkedet og eksporten, forventer jeg, stabiliserer sig på det niveau, vi har set i tidligere år, i takt med, at de udenlandske markeder åbner mere op efter pandemien og effekten de danske Coronainitiativer klinger af.

De detaljerede resultater af FRI’s brancheundersøgelsen offentliggøres efter sommerferien i to omgange: FRI’s statistiske branchebeskrivelse med alle relevante økonomiske nøgletal samt FRI’s videnopgørelse, som opsummerer nøgletal fra 2020-videnregnskaberne til brancheniveau.

-los

Læs mere om Byggeri

12/7 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.