Aktuelle nyheder - Byggeri

Udtjente olie- og gasfelter kan snart få nyt livFoto: Colourbox.

Udtjente olie- og gasfelter kan snart få nyt liv

En pulje på 197 mio. kr. støtter energiteknologiske projekter med fokus på lagring af CO2 i Nordsøens undergrund. Der åbnes for ansøgere i juni 2021

Del artiklen på

En ny pulje på 197 mio. kr. skal vise vejen mod sikker og miljømæssig forsvarlig CO2-lagring – om muligt allerede fra 2025. Midlerne er afsat som en to-årig bevilling til projekter med fokus på nye teknologier til lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen.

- Den danske undergrund har indtil nu været historien om olie og gas. Nu er det tid til at skrive et nyt, grønt kapitel. Undergrunden har et stort potentiale til lagring af den CO2, vi skal af med, og samtidig vil mange af dem, der har arbejdet i olie- og gasindustrien kunne bruge deres kompetencer på dette nye område. Det giver rigtig god mening for både klimaet og beskæftigelsen, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Midlerne udmøntes under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og er afsat som en del af Nordsøaftalen fra december 2020, der kortlagde fremtiden for Danmarks olie- og gasindvinding.

Alle midler på en gang
Ansøgere til den nye pulje kan være virksomheder, universiteter, GTS-institutter, forsyningsselskaber og offentlige institutioner. Alle potentielle projekter skal være kommercielt forankrede i det danske erhvervsliv og skal samtidig understøtte de danske klimamål for 2030 og 2050. Ansøgere til den nye pulje kan både være smalle, teknologispecifikke projekter eller brede samarbejder om systemløsninger.

Hver virksomhed kan maksimalt søge 112,5 mio. kr. per projekt, men beløbet kan øges, hvis flere virksomheder går sammen i en projektansøgning. Det er muligt at udmønte det fulde beløb på 197 mio. kr. på en gang i 2021. Midlerne til 2022 er dog betinget af en godkendelse på finansloven for 2022 – en godkendelse som EUDP’s bestyrelsesformand forventer at få i hus:

- Center for Undergrund i Energistyrelsen arbejder lige nu på at få lovgivningen på plads, så tilladelsen til demonstrationsformål til lagring af CO2 i Nordsøens undergrund kan gives. Vi forventer samtidig, at bevillingen til 2022 godkendes, så vi kan få igangsat gennemarbejdede projekter inden for dette nyt teknologiområde, der potentielt kan flytte millioner af ton CO2 væk fra udledninger fra industri med videre – i en situation, hvor det haster med at få udledningerne ned, siger Anne Grete Holmsgaard, der er formand for EUDP’s bestyrelse.

Den nye pulje åbner for ansøgere i juni 2021 med ansøgningsdeadline i begyndelsen af september. Efter en grundig evaluering vil EUDP’s bestyrelse beslutte, hvem der skal have støtte. Det sker i december 2021.

EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny og innovativ teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

-kj

Læs mere om Byggeri

14/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.