scroll
Udvidelse af motortrafikvej nord om Herningfoto: Vejdirektoratet

Udvidelse af motortrafikvej nord om Herning

Siden Holstebromotorvejen åbnede i 2017 har der været et stigende pres på rute 18 nord om Herning - en strækning på ti kilometer, der fortsat er motortrafikvej

Med Infrastrukturplan 2035 blev det besluttet at opgradere strækningen fra tosporet motortrafik til firesporet motorvej. Inden anlægsarbejdet kan begynde i 2026, skal miljøkonsekvensvurderingen fra 2012 opdateres. Det arbejde er nu sat i gang, og vurderingen ventes færdig i midten af 2025.

Samtidig er det besluttet at sætte gang i miljøkonsekvensvurderingen af opdrageringen af rute 9 på Tåsinge. Vurderingen ventes færdig ved udgangen af 2025, hvor efter de videre planer for projektet skal drøftes i forligskredsen.

Fakta
• Der er afsat 3 millioner kroner til opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen af rute 18 i Infrastrukturplan 2035.

• Der er afsat 509,4 millioner kroner med aftalen til at udbygge motortrafikvejen nord for Herning til motorvej.

• Der er afsat 11,2 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af opdrageringen af rute 9 på Tåsinge. Der er ikke afsat penge i Infrastrukturplan 2035 til at gennemføre opgraderingen.

15/11 2023