left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Uge 15: Konkurser i byggeriet (1)

Uge 15: Konkurser i byggeriet (1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste dage

Del artiklen på

Møbelreparation IVS
CVR-nr.: 39908352
Fjældevænget 92, 4 -7
8210 Aarhus V
Sagsnr.: SKS 44-20062/2021
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Mødelokale C, 1. sal, Vester Allé 12, 1., 8000 Aarhus C, torsdag den 27.05.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

TP Entreprise IVS
CVR-nr.: 39894882
Smørum Nordre Gade 9
2765 Smørum
Sagsnr.: SKS 3-317/2020
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale P, Søndre Jernbanevej 18B, 3., 3400 Hillerød, tirsdag den 04.05.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Murermester MG IVS
CVR-nr.: 39038773
Meløsevej 32
3320 Skævinge
Sagsnr.: SKS 3-4/2021
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale P, Søndre Jernbanevej 18B, 3., 3400 Hillerød, tirsdag den 04.05.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

PJK Murer ApS
CVR-nr.: 39972743
Langgade 31A, 1
8800 Viborg
Sagsnr.: SKS 5-171/2021
Ved dekret af 07.04.2021 har Skifteretten i Viborg taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.03.2021. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Langgade 31A, 1., 8800 Viborg. Kurator er advokat Lisa Skalts, Åboulevarden 49, 1., 8000 Aarhus C.

Byggeri & Indretning IVS
CVR-nr.: 40297189
Nikolaj Plads 34, 1 th.
1067 København K
Sagsnr.: K 1533/21-F
Ved dekret af 07.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 13.01.2021. Likvidator har været udmeldt den 03.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

Svenskahus ApS
CVR-nr.: 39419882
Strøbjergvej 27A, 1
3600 Frederikssund
Sagsnr.: SKS 3-122/2020
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale P, Søndre Jernbanevej 18B, 3., 3400 Hillerød, tirsdag den 04.05.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Energihuset2020 ApS
CVR-nr.: 34229201
Havremarken 4
3650 Ølstykke
Sagsnr.: SKS 3-164/2020
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale P, Søndre Jernbanevej 18B, 3., 3400 Hillerød, tirsdag den 04.05.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

VA Arkitekter ApS
CVR-nr.: 39591812
Gammel Kongevej 167A, 1
1850 Frederiksberg C
Sagsnr.: K 1539/21-D
Ved dekret af 07.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 24.02.2021. Likvidator har været udmeldt den 10.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Ingeniør og Entreprenørfirmaet ApS
CVR-nr.: 28989466
Holger Danskes Vej 37
7100 Vejle
Sagsnr.: SKS 6-342/2018
I virksomheden indkaldes herved til fordringshavermøde, jf. konkurslovens §131, på kurator, advokat Mads Danielsens kontor, Damhaven 5C, 7100 Vejle, torsdag den 22.04.2021 kl. 15.00, til prøvelse af anmeldte § 97-krav.

Søndersø Entreprenør- og Vognmandsforretning A/S
CVR-nr.: 11324797
Snavevej 2
5471 Søndersø
Sagsnr.: SKS S5-764/2017
I virksomheden holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Odense, Skifterettens mødelokale, Albanigade 30, 1., 5000 Odense C, onsdag den 05.05.2021 kl. 12.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 11,36162% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

HDD Maskinstation IVS
CVR-nr.: 40172645
Bøgeskovvej 61
7000 Fredericia
Sagsnr.: SKS 6-180/2021
Ved dekret af 08.04.2021 har Skiftretten i Kolding taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.04.2021. Konkursbegæring er indleveret på baggrund af en forudgående tvangsopløsning, hvor selskabet er taget under likvidation. Kurator er advokat Steen Jørgensen, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia.

Pedersen & Søn Byg IVS
CVR-nr.: 39338440
Pærevænget 8B
4700 Næstved
Sagsnr.: SKS 888-833/2019
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 27.04.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

DBR Entreprise IVS
CVR-nr.: 39971690
Vejlebrovej 48, 1 th.
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1572/21-C
Ved dekret af 08.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.01.2021. Likvidator har været udmeldt den 03.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Janus Emtkjær Tømrer og Snedkerfirma ApS
CVR-nr.: 27085334
Lundebjerg 15, 1 b
2740 Skovlunde
Sagsnr.: K 1548/21-E
Ved dekret af 07.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 24.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 13.01.2021. Likvidator har været udmeldt den 01.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

PL Anlæg IVS
CVR-nr.: 39916916
Suså Landevej 136
4171 Glumsø
Sagsnr.: SKS 888-836/2019
I virksomheden holdes skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 27.04.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

K. Dall Teknik ApS
CVR-nr.: 33499094
Buddingevej 244F, 1
2860 Søborg
Sagsnr.: K 1542/21-C
Ved dekret af 07.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 12.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 30.10.2020. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amaliegade 37, 1256 København K.

RJ-VVS IVS
CVR-nr.: 38844377
Højvangsvej 13
2640 Hedehusene
Sagsnr.: K 3658/20-E
I virksomheden indkaldes herved, i medfør af konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Lars Skanvigs kontor, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, torsdag den 29.04.2021 kl. 10.00 og torsdag den 10.06.2021 kl. 10.00, til fordringsprøvelse. Indstillingslisten ligger til gennemsyn i Sø- og Handelsretten, Skifteretten, Amaliegade 35, 2, 1256 København K, fra den 15.04.2021 og frem samt på kurators kontor fra samme dato.

Aktieselskabet af 08-09-2020 (tidl. CR Construction Danmark A/S)
CVR-nr.: 37828505
Ringager 28
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 1855/20-K
I virksomheden indkaldes herved, i henhold til konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Boris Frederiksens kontor, Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, mandag den 03.05.2021 kl. 10.00, til prøvelse af § 82-krav.

Selskabet af 26 maj 2020 ApS (tidl. Skivevejens Tømrer ApS)
CVR-nr.: 39537109
Skivevej 177
7500 Holstebro
Sagsnr.: SKS 8B-158/2020
I virksomheden holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holstebro, Mødelokale 11.1, Stationsvej 58, 7500 Holstebro, fredag den 07.05.2021 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 16,68% til § 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

AG Totalbyg ApS
CVR-nr.: 40852808
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1553/21-E
Ved dekret af 07.04.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 24.03.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 09.02.2021. Likvidator har været udmeldt den 09.03.2021. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Pilevej 6, 8850 Bjerringbro. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

-kj

Læs mere om Byggeri

13/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.