left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Uge 27: Konkurser i byggeriet

Uge 27: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Del artiklen på

Niche Bygherrerådgivning S.M.B.A.
CVR-nr.: 35517901
Simsvej 31
2300 København S
Sagsnr.: K 3685/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 05.08.2020 kl. 12.00.

Flex Byg Enterprise IVS
CVR-nr.: 37860395
Oliefabriksvej 147
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 3176/18-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 05.08.2020 kl. 12.00.

Jarlnæs Byg&Nerdivning IVS
CVR-nr.: 40431241
c/o Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 3253/19-C
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 05.08.2020 kl. 12.00.

Larsens VVS ApS
CVR-nr.: 27957714
Fjeldhammervej 17B
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 2288/17-C
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 05.08.2020 kl. 12.00.

Nordic Stilladser A/S
CVR-nr.: 36478926
Knapholm 5
2730 Herlev
Sagsnr.: K 454/19-G
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 4,56866% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, onsdag den 12.08.2020 kl. 12.00.

JDF BYG ApS
CVR-nr.: 36406127
Stolpegårdsvej 14G, 2 th.
2820 Gentofte
Sagsnr.: K 1831/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 06.08.2020 kl. 12.00.

Havnens Byggeselskab Ebeltoft ApS
CVR-nr.: 29307725
Voldbjergvej 16, 2
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 43-20455/2020
Ved dekret af 24.06.2020 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 18.06.2020. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C.

Viking Isolering ApS
CVR-nr.: 35526897
Skindergade 15
1159 København K
Sagsnr.: K 2230/19-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 04.08.2020 kl. 12.00.

Stjernelund Byg & Service IVS
CVR-nr.: 36403381
Kærgården 15, st
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 4337/19-K
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved i henhold til konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Simon Strøm Lagrelius's kontor, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, fredag den 10.07.2020 kl. 10.30, til prøvelse af anmeldte krav.

LK Entreprise - Isolering ApS
CVR-nr.: 37457043
Ærtebjergvej 6
4660 Store Heddinge
Sagsnr.: SKS 11-264/2020
Ved dekret af 24.06.2020 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.03.2020. Selskabet har hjemsted i Stevns Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ærtebjergvej 6, 4660 Store Heddinge. Kurator er advokat Anders Gintberg Levin, Skomagergade 8, 1. th., 4000 Roskilde.

Armond Entreprise ApS
CVR-nr.: 38426362
Knabrostræde 3
1210 København K
Sagsnr.: K 3646/18-G
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 06.08.2020 kl. 12.00.

TFM Byg Teknik IVS
CVR-nr.: 39055856
V.A. Borgens Vej 8, 4 tv.
2450 København SV
Sagsnr.: K 4473/19-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 04.08.2020 kl. 12.00.

Mureren 2006 ApS
CVR-nr.: 29788847
Holme Bygade 2G
8400 Ebeltoft
Sagsnr.: SKS 62-5276/2020
Ved dekret af 24.06.2020 har Skifteretten i Randers taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.06.2020. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Holme Bygade 2G, 8400 Ebeltoft. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Byg 12 ApS
CVR-nr.: 38190636
Herstedvang 8
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 1413/20-K
Ved dekret af 23.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 21.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 19.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

Tømrerfirmaet Klaus Halkjær ApS
CVR-nr.: 27693164
Øster Hjermvej 17
7560 Hjerm
Sagsnr.: SKS 8B-186/2020
Ved dekret af 24.06.2020 har Skifteretten i Holstebro taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget fra likvidator den 23.06.2020. Erhvervsstyrelsen har den 21.04.2020 truffet afgørelse om tvangsopløsning af selskabet, og skifteretten har den 08.06.2020 truffet afgørelse om likvidation af selskabet. Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro.

Frederiksberg Byg og Råd IVS
CVR-nr.: 39881470
Finsensvej 54, 3 tv.
2000 Frederiksberg
Sagsnr.: K 1384/20-B
Ved dekret af 23.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 31.03.2020. Likvidator har været udmeldt den 18.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Murermester Vulpius IVS
CVR-nr.: 39870630
c/o Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1301/20-E
Ved dekret af 22.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 18.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Fikona Kloak Entreprise IVS
CVR-nr.: 36694858
Vejledalen 136A
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1362/20-B
Ved dekret af 23.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 26.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

A.J. Byggeri IVS
CVR-nr.: 39360004
c/o Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1278/20-G
Ved dekret af 22.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 29.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

Vibehus Entreprenør Service ApS
CVR-nr.: 30527704
Frederiksværkvej 84
3390 Hundested
Sagsnr.: SKS 3-360/2016
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 04.08.2020 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 0,1567181039407962% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Morolong Maler ApS
CVR-nr.: 35041729
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Sagsnr.: K 1902/19-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 04.08.2020 kl. 12.00.

DM Murerservice & Construction IVS
CVR-nr.: 39905140
Sandholmen 2
3630 Jægerspris
Sagsnr.: SKS 3-282/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 04.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Nips Isolering ApS
CVR-nr.: 35637990
Holtvadvej 6
8751 Gedved
Sagsnr.: SKS 41-33/2020
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Horsens, Mødelokale 4, på 1. sal., Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 16.07.2020 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 85,219937% til § 97-krav.

Dansk Murbyg ApS
CVR-nr.: 38857622
Egevej 44
3300 Frederiksværk
Sagsnr.: SKS 3-304/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 04.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

JC Entreprenørforretning IVS
CVR-nr.: 40108610
Svoldrupvej 104
9600 Aars
Sagsnr.: SKS 31-347/2020
Ved dekret af 18.06.2020 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.06.2020. Kurator er advokat Casper Nørgaard, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg.

Ry Boligbyg ApS
CVR-nr.: 39256258
Nørremarksvej 37
8700 Horsens
Sagsnr.: SKS 41-238/2020
Ved dekret af 25.06.2020 har Skifteretten i Horsens taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.06.2020. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Nørremarksvej 37, 8700 Horsens. Kurator er advokat Lars Berg Dueholm, Amaliegade 15, 1256 København K.

M&J Entreprise ApS
CVR-nr.: 30923243
Birkemosevej 6
3550 Slangerup
Sagsnr.: SKS 3-304/2020
Ved dekret af 25.06.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.06.2020. Kurator er advokat John Christian Langeberg, Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød.

J. Christiansen Byg ApS
CVR-nr.: 32309143
Marielundvej 34A
2730 Herlev
Sagsnr.: K 1865/17-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 16.07.2020 kl. 12.00.

Autoriseret VVS og Bygge Entreprise IVS
CVR-nr.: 38592629
Birkestien 10
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 2232/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 16.07.2020 kl. 12.00.

Malermester Jespersen IVS
CVR-nr.: 38433768
Tranevænget 64, st th.
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 2279/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 21.07.2020 kl. 12.00.

Thysen Nielsen Inventar- og Maskinsnedkeri ApS
CVR-nr.: 16523534
Værkstedsgården 13
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 1396/20-E
Ved dekret af 24.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 24.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Sundby Tømrer/Snedker ApS
CVR-nr.: 37226572
Maglebo 7, st tv.
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 1361/20-F
Ved dekret af 23.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 20.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Freundlich Tømrer ApS
CVR-nr.: 39506696
Brøndby Nord Vej 265, 2 tv.
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 1629/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 15.07.2020 kl. 12.00.

Loyal Byg ApS
CVR-nr.: 36997184
Hersegade 20
4000 Roskilde
Sagsnr.: SKS 11-1463/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Per Astrup Madsens kontor, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, tirsdag den 14.07.2020 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer anmeldt til konkursboet.

Malerfirmaet Holmgaard Aps
CVR-nr.: 39024535
Dumpen 4, 1 tv.
8800 Viborg
Sagsnr.: SKS 5-216/2020
Ved dekret af 11.06.2020 har Skifteretten i Viborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.05.2020, SKS 5-216/2020. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Dumpen 4, 1. tv., 8800 Viborg.

KO Entreprise ApS
CVR-nr.: 21730181
c/o A. Pedersen
V. Christianshøjvej 3
7442 Engesvang
Sagsnr.: SKS 5-215/2020
Ved dekret af 11.06.2020 har Skifteretten i Viborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.05.2020, SKS 5-215/2020. Selskabet har hjemsted i Ikast-Brande Kommune og har drevet virksomhed fra adressen V. Christianshøjvej 3, 7442 Engesvang. Kurator er advokat Henrik Ejlersen, Lou Advokatfirma P/S, Gothersgade 2, 8800 Viborg.

LB-Brolægning ApS
CVR-nr.: 35821732
Tulipanvej 4C
3250 Gilleleje
Sagsnr.: SKS 42-266/2020
Ved dekret af 25.06.2020 har Skifteretten i Helsingør taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.06.2020. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tulipanvej 4C, 3250 Gilleleje. Kurator er advokat Mads Cramer-Kam, Strandgade 51, 3000 Helsingør.

Holberg Byg ApS
CVR-nr.: 35380744
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 3430/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 21.07.2020 kl. 12.00.

N.F.P Entreprenøren IVS
CVR-nr.: 38731580
Banevænget 5
5270 Odense N
Sagsnr.: SKS S5-367/2019
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til møde på kurator, advokat Tue Lundkvists kontor, Vindegade 74, 3., 5000 Odense C, onsdag den 15.07.2020 kl. 09.00, til fordringsprøvelse.

Mads Larsen Montage IVS
CVR-nr.: 39002361
Otto Brandenburgs Vej 88
2450 København SV
Sagsnr.: K 4955/19-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 21.07.2020 kl. 12.00.

Den glade maler ApS
CVR-nr.: 36075023
Vestermarksvej 37, 1 th.
2300 København S
Sagsnr.: K 3248/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 16.07.2020 kl. 12.00.

Byg112 ApS
CVR-nr.: 39355000
Nordre Lyngvej 5
3782 Klemensker
Sagsnr.: SKS 4-101/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten på Bornholm, Skifteretten, Damgade 4A, 3700 Rønne, fredag den 17.07.2020 kl. 10.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

ML Byggeservice - Maler ApS
CVR-nr.: 33047770
Vilhelm Bergsøes Alle 10
2860 Søborg
Sagsnr.: K 3589/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 21.07.2020 kl. 12.00.

DTM Byg ApS
CVR-nr.: 39788861
Storegade 14, st
6700 Esbjerg
Sagsnr.: SKS 14-615/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Esbjerg, Retssal 13, Dokken 1, 6700 Esbjerg, mandag den 31.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

MPBYG IVS
CVR-nr.: 39575973
Musvitvej 7
6040 Egtved
Sagsnr.: SKS 6-817/2019
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 1., 6000 Kolding, mandag den 17.08.2020 kl. 12.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 4,255877% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Entreprenørselskabet af 3. april 2019 ApS
CVR-nr.: 73142717
Aabenraa Landevej 146
6100 Haderslev
Sagsnr.: SKS S01-184/2019
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Sønderborg, Mødelokale E, Skifteretten, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 27.07.2020 kl. 10.15, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 11,6125% til 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Industri momtøren IVS
CVR-nr.: 39040867
Sentvedvej 18
5853 Ørbæk
Sagsnr.: SKS 4-406/2019
I ovennævnte konkursbo indkaldes fordringshavere under henvisning til Konkurslovens § 131, stk. 1, samt § 125, stk. 5, til skiftesamling på kurator, advokat Stig Haack Pedersens kontor, Algade 33, 5750 Ringe, torsdag den 16.07.2020 kl. 10.00, med fordringsprøvelse, orientering om og drøftelse af boets forhold.

Bjerregaard Totalentreprise IVS
CVR-nr.: 39515350
Vesterhavsvej 6
2150 Nordhavn
Sagsnr.: K 1460/20-C
Ved dekret af 25.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 24.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 17.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

E G Service & Entreprise ApS
CVR-nr.: 33493436
Hedeager 11E
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 4158/18-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 22.07.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Span Byg ApS
CVR-nr.: 29835608
Østervej 7
4960 Holeby
Sagsnr.: SKS 12-84/2020
Ved dekret af 25.06.2020 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.02.2020. Selskabet har hjemsted i Lolland Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Østervej 7, 4960 Holeby. Kurator er advokat Bent Ellegård Pedersen, Storegade 4, 4780 Stege.

Malermester Lundgren ApS
CVR-nr.: 34216150
Bogholder Allé 68
2720 Vanløse
Sagsnr.: K 3478/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 20.07.2020 kl. 12.00.

Kieler Arkitekterne ApS
CVR-nr.: 38298798
Sjølundsparken 16
3150 Hellebæk
Sagsnr.: SKS 42-174/2020
Ved dekret af 29.06.2020 har Skifteretten i Helsingør taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.03.2020. Selskabet har hjemsted i Helsingør Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Sjølundsparken 16, 3150 Hellebæk. Kurator er advokat Anders Hammer Hansen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

HH-Entr.Teknik ApS
CVR-nr.: 34089434
Nørre Alle 1
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 14/16-K
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 63,77983% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, onsdag den 12.08.2020 kl. 12.00.

Unikum Byg ApS
CVR-nr.: 39386798
Arnesvej 6, st th.
2700 Brønshøj
Sagsnr.: K 5030/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 22.07.2020 kl. 12.00.

Malerfirma Jan Jakobsen ApS
CVR-nr.: 30512928
Pilevej 16
2740 Skovlunde
Sagsnr.: K 3352/19-E
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på ad hoc kurator, advokat Jens Ellebjerg Hansens kontor, Ves Advokater, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup, mandag den 20.07.2020 kl. 10.00, til prøvelse af krav anmeldt i medfør af konkurslovens § 94.

ABC Tagteknik & Isolering ApS
CVR-nr.: 38600753
Kongevej 3
6510 Gram
Sagsnr.: SKS S01-654/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Sønderborg, Mødelokale E, Skifteretten, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 27.07.2020 kl. 10.45, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Kria Entreprise ApS
CVR-nr.: 37679178
Præstestræde 13
4873 Væggerløse
Sagsnr.: SKS 12-255/2020
Ved dekret af 29.06.2020 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning modtaget den 17.02.2020. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Præstestræde 13, 4873 Væggerløse. Kurator er advokat Mariann Jørn Hansen, Torvet 9, 4800 Nykøbing F.

Dansk Bolig Byg IVS
CVR-nr.: 39279452
Nordlandsvej 60A, 1 -1
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 44-20219/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, tirsdag den 01.09.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Huskoncept ApS
CVR-nr.: 35227660
Engholm Søpark 7
7400 Herning
Sagsnr.: SKS 259/2019
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed i henhold til Konkurslovens § 131 til møde på kurator, advokat Jes Andersens kontor, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro, mandag den 27.07.2020 kl. 09.30, til prøvelse af de anmeldte fordringer for så vidt angår § 95-krav.

ARH-Totalentreprise IVS
CVR-nr.: 40199578
Richard Mortensens Vej 14C
2300 København S
Sagsnr.: K 1381/20-D
Ved dekret af 23.06.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.06.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 02.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 19.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

Sari Entreprise IVS
CVR-nr.: 38798456
Slagelsevej 67
4400 Kalundborg
Sagsnr.: SKS 51-132/2020
Ved dekret af 30.06.2020 har Skifteretten i Holbæk taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.03.2020. Selskabet har hjemsted Kalundborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Slagelsevej 67, 4400 Kalundborg. Kurator er advokat Finn Machenhauer, Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk.

-kj

Læs mere om Byggeri

2/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.