Aktuelle nyheder - Byggeri

Undgå vandindtrængning ved niveaufri adgangBR18 kræver etablering af niveaufri adgang til en bygning ved alle udvendige adgangsdøre – herunder også døre til terrasse og bryggers – for at undgå lange ramper.

Undgå vandindtrængning ved niveaufri adgang

Niveaufri adgang medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at særlige foranstaltninger er nødvendige for at undgå vandindtrængning på terrændækket

Del artiklen på

Når terrænet er tæt ved facaden, er det vigtigt, at soklen er tæt, og at der er indført fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning til gulvkonstruktionen. Niveaufri adgang til en bygning medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at overfladevand og opsprøjt kan blive en udfordring – og derfor er det vigtigt, at den niveaufri adgang er udført fugtteknisk forsvarligt.

Netop dette emne handler erfaringsbladet ’Niveaufri adgang og terrændæk’ fra Fonden Byg-Erfa om. Forfatterne bag er bygningskonstruktør Dorte Johansen, VVS-ingeniør Line Fabricius Soldalen og arkitekt MAA og teknisk chef Jens Dons – alle fra Byggeskadefonden.

Vand skal kun bruge én åbning for at trænge ind
BR18 kræver etablering af niveaufri adgang til en bygning ved alle udvendige adgangsdøre – herunder også døre til terrasse og bryggers – for at undgå lange ramper. For fritliggende enfamiliehuse er der kun krav om forberedelse til niveaufri adgang ved én af bygningens yderdøre i stueetagen. Men niveaufri adgang giver også adgang til huset for det, der ellers er i terrænet, f.eks. vand. Derfor kan blot én døråbning i terrænniveau give udfordringer nok, siger Jens Dons:

- For at undgå lange ramper op til indgangspartiet sænkes terrændækket ofte så meget, at dækkets overside kommer ned i – eller endda under – terrænniveau. Det kan i sig selv give udfordringer. Selvom der etableres sokkel- eller afløbsrende langs soklen, der ved adgangsdørene til bygningen dækkes med f.eks. en stålrist, er det vigtigt, at soklen er vandtæt, og at der ikke står vand i renden, siger han og henviser til specifikationerne for sokkelrender i erfaringsbladet.

Planlæg efter terrænforholdene
En bygnings placering i terrænet har væsentlig indflydelse på fugtforholdene i et terrændæk samt på arkitekturen og omkostningerne ifm. etablering af niveaufri adgang. Derfor skal disponeringen af en bygnings placering i terrænet besluttes tidligt i byggeriets planlægning, fortæller Jens Dons:

- Ellers bliver konsekvensen ofte en fugtteknisk og arkitektonisk uhensigtsmæssig hovsaløsning, der kan medføre unødvendigt store terrænreguleringer ifm. byggeriets udførelse, siger han.

Fordi der ofte er flere rådgivere og entreprenører, som har ansvar for grænsefladen, hvor bygningssokkel møder terræn, kræves der samarbejde i alle byggeriets faser om f.eks. udførelse af muld- og belægningsoverfladernes møde med bygningssokkelen:

- Når belægningsoverfladen møder bygningens sokkel på hensigtsmæssig vis, dvs. så overfladevandet føres forsvarligt og arkitektonisk acceptabelt væk fra bygningens sokkel, så kræver det samarbejde fagene imellem og en plan fra starten for, hvordan overfladevand skal ledes sikkert bort fra en bygning. Man er nødt til tidligt i processen at kigge på terrænet og arbejde med terrænfald væk fra bygningen, siger Jens Dons og tilføjer, at terrænet kan hæves ud for den enkelte indgangsdør med niveaufri adgang, men at der ofte vil være øget risiko for fugtproblemer, hvis byggegrunden er lavtliggende, der er traktose på grunden, eller at jordbunden er uegnet til nedsivning.

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’. De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter. Fonden Byg-Erfa virker efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build og Teknologisk Institut.

-kj

Læs mere om Byggeri

14/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.