LCA
scroll
USA inspirerer til dansk vejløsning i trekantområdet

USA inspirerer til dansk vejløsning i trekantområdet

Dynamiske rudeanlæg kendes især fra USA, hvor Vejdirektoratet har hentet inspiration og viden

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Et dynamisk rudeanlæg betyder, at trafikken bytter bane henover motorvejen for at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til bilisterne i alle retninger.

Tilslutningsanlæg 61 ved Taulov skal ombygges til et sådant dynamisk ruderlæg for at øge fremkommeligheden.

Anlægget bliver det andet anlæg af sin slags i Danmark, og opgaven er netop sendt i udbud.

Anlæg findes ved Odense
Trængsel og kø er ikke ukendt for trafikanterne ved tilslutningsanlæg 61 ved Taulovmotorvejen.

I myldretiden opstår der trængsel i de to rundkørsler på Skærbækvej, der leder trafikken til og fra Taulovmotorvejen, og trængslen giver kø på både Skærbækvej og motorvejens frakørselsramper.

I Danmark findes indtil videre blot et enkelt dynamisk ruderanlæg ved Odense:

Færdigt næste år
- Så det er en meget spændende opgave, vi netop har sendt i udbud, og vi håber naturligvis, at mange entreprenører har lyst til at byde på opgaven. Vi glæder os meget til at komme i gang i marken og forbedre fremkommeligheden for trafikanterne, siger projektleder i Vejdirektoratet, Ditte Bøgh Asaa.

Projektet udføres i samarbejde med Fredericia Kommune. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i april 2024 og udføres frem til udgangen af 2025

8/2 2024