Aktuelle nyheder - Byggeri

Vanvittigt sygehusskandalebyggeri i NordsjællandByggeplads for Nyt Hospital Nordsjælland, juli 2022. (Foto: Region Hovedstaden)

Vanvittigt sygehusskandalebyggeri i Nordsjælland

Ifølge Statsrevisorerne står det helt galt til med styringen af byggeriet af Ny Hospital Nordsjælland. Det er foreløbig forsinket seks år og er blevet 44 procent dyrere end budgetteret

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Region Hovedstaden, som er bygherre, fik i 2013 tilsagn om tilskud til at bygge hospitalet i Hillerød inden for en økonomisk ramme på cirka 5,3 milliarder kroner (2023-priser), men regionen har flere gange udvidet budgettet, og det samlede budget for byggeriet er på nuværende tidspunkt forhøjet med 2,3 milliarder kroner, svarende til 44 procent.

Regionen forventer, at hospitalet er færdigt ultimo 2026, og det er seks år senere end planlagt.

Kvadratmeterprisen på Nyt Hospital Nordsjælland er steget fra cirka 43.000 kroner til cirka 63.000 kroner. Til sammenligning er kvadratmeterprisen på tre andre sygehusbyggerier gennemsnitligt cirka 40.000 kroner.

Forringet funktion
Fordyrelsen kan ifølge Statsrevisorerne have været medvirkende til, at bygningens funktionalitet og kapacitet er blevet forringet.
Selv om en del af budgetoverskridelserne skyldes prisstigninger i byggebranchen i 2021 og 2022, konstaterer Statsrevisorerne, at Region Hovedstadens budgettering af byggeriet samlet set har været ’urealistisk og usikker’.
Statsrevisorerne kritiserer, at Region Hovedstaden underbudgetterede byggeriet, både da det blev sat i gang 2019, og da regionen udvidede budgettet i 2021. Regionen vurderede i 2022, hvor budgettet igen blev udvidet, at det udvidede budget ikke kunne overholdes.

Advaret mod underbudgettering
Underbudgetteringen er ifølge Statsrevisorerne sket til trods for, at regionens rådgivere allerede i 2019 pegede på, at udgifterne til byggeriet var vurderet for lavt. De reserver, som regionen havde afsat til byggeriet, var utilstrækkelige.
Og Statsrevisorerne kritiserer samtidig Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet. Der henvises til, at ministeriet i 2. halvår 2019 kun gennemførte få tilsynsaktiviteter til trods for, at ministeriet var bekendt med, at byggeriet var risikofyldt, og at budgettet og reserveniveauet kunne være utilstrækkeligt. Tilsynet er dog efterfølgende styrket.

Her er det gået galt
• Region Hovedstaden forventede i forbindelse med budgetteringen i 2019, at det ville være muligt at finde væsentlige fremtidige besparelser i budgettet for de underentrepriser, der endnu ikke var indgået kontrakt om – til trods for, at regionens rådgivere påpegede, at byggeriets anlægsudgifter var vurderet for lavt.

• Region Hovedstaden har afsat for få reserver i budgettet til at imødegå risiciene i byggeriet og har ikke fulgt sin egen reservestrategi.

• Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev i august 2019 informeret om, at Region Hovedstadens hovedentreprise var dyrere end forventet, og at regionen skulle gennemføre en besparelsesproces frem mod igangsættelsen af byggeriet. Trods denne viden fulgte ministeriet ikke op på, om regionen havde sikret, at budgettet var robust.

• Indenrigs- og Sundhedsministeriet forholdt sig – trods tilsynsaktiviteterne – ikke til, at reserveniveauet i Region Hovedstadens forslag til et nyt budget i maj 2021 var utilstrækkeligt.

• Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var tilfredsstillende i 2022.

Læs mere om Byggeri

8/11 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringFugemasseFugeskumGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSpartelmasseSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.