Aktuelle nyheder - Byggeri

Vejdirektoratets støjberegninger er ren talmagi

Vejdirektoratets støjberegninger er ren talmagi

Mange boligområder oplever og kan måle sig frem til, at støjen fra eksempelvis motorveje er MEGET højere, end det, Vejdirektoratet angivet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Folketingets Sundhedsudvalg løfter transportminister Benny Engelbrecht sløret for, hvorfor der er så store afvigelser,. Og det skyldes simpelthen, at Vejdirektoratet alene BEREGNER sig frem til støjen og IKKE forholder sig til den faktiske støj.

Der tages eksempelvis ikke hensyn til den reelle vindretning og dermed , at den mest fremherskende vindretning i Danmark er vestenvind:

- Det er almindelig praksis i Danmark - og også internationalt - at støj fra vejtrafikken beregnes og ikke måles. Årsagen er, at der findes en lang række usikkerheder ved støjmålinger, såsom den aktuelle trafikmængde, vejret, vindforhold og placering af måler. Disse forhold bevirker, at et målt støjniveau kun undtagelsesvis kan anses for mere pålideligt end et beregnet, oplyser ministeren blandt andet.

Kompliceret og omfattende
Han erkender altså, at Vejdirektoratet støjmålinger er ren talmagi og kun findes i tabeller, mens borgerne oplever den reeelle støj, der kan være flere gange højere end beregnet:

- Desuden er det en kompliceret og forholdsvis omfattende opgave at fastlægge årsmiddelværdien af støjniveauet ved målinger, som er den indikatorværdi, der anvendes, når støjniveauer skal sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støjens årsgennemsnit udtrykker med ét tal langtidsstøjpåvirkningen af mennesker. Årsgennemsnittet er almindelig anerkendt som en god indikator for graden af gene, som mennesker oplever ved forskellige støjniveauer, og som indikator for de helbredsmæssige effekter af støj, fortsætter Benny Engelbrecht.

Sådan beregnes støjen
I Danmark anvendes ifølge ministeren den fællesnordiske støjberegningsmodel, ’Nord2000’, hvor rigtigheden af beregningsmodellens resultater er verificeret ved målinger under kontrollerede forhold:

- Med Nord2000 medtages lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, og der tages udgangspunkt i de gennemsnitlige vejrforhold i Danmark set over et helt år. Herved er det muligt at bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Med modellen tages der også hensyn til trafikmængden, hvor kraftig støjen er, og hvor lang tid den varer. Derudover indregnes det også, at støj om aftenen og om natten opleves som mere generende end om dagen. Det betyder i praksis, at der tillægges en genetillæg på 5 dB i aftenperioden og 10 dB i nattetimerne, før det gennemsnitlige støjniveau beregnes, slutter Benny Engelbrecht.

Læs mere om Byggeri

18/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.