Aktuelle nyheder - Byggeri

Vejret driller – hvad gør man så?Når kulden for alvor bider sig fast, skaber det udfordringer for bygge- og anlægssektoren

Vejret driller – hvad gør man så?

Hvis arbejdet må indstilles på grund af vejrlig, skal medarbejderne kontakte deres arbejdsgiver, som herefter må og skal beslutte, hvad der skal ske i den pågældende situation.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Vejret i Danmark kan være hårdt for bygge- og anlægsbranchen, og det er ikke usædvanligt, at arbejdet må indstilles på grund af kulde eller andre vejrfænomener, selv om der gennem en lang årrække har været arbejdet med inddækning og andre vinterforanstaltninger.

Det er derfor vigtigt for en arbejdsgiver at have helt styr på reglerne i forbindelse med vejrlig. Reglerne om vejrlig fremgår af Bygge- og Anlægsoverenskomstens § 29.

Dansk Håndværk har udsendt en vejledning til deres medlemmer, hvoraf det blandt andet fremgår, at indtil vejret bedres, kan arbejdsgiveren anvise andet arbejde, hvis det er muligt. Og at medarbejderen er forpligtet til at udføre det andet arbejde.

Ventetid på minimalløn
Hvis der ikke kan anvises andet arbejde, kan arbejdsgiver vælge at lade medarbejderne vente i skurvognen eller andet steds. Medarbejderne er forpligtede til at blive på arbejdsstedet - medmindre andet aftales. Ventetiden betales med minimallønnen på 132,95 kroner i timen.

Hjemsendelse
Arbejdsgiveren kan også vælge at hjemsende medarbejderne. Her gælder der intet opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal have løn indtil hjemsendelsestidspunktet, hvorefter lønnen stoppes:

- Da der ikke fremgår noget i overenskomsten om, at medarbejderen er forpligtet til at vende tilbage, betyder det omvendt, at medarbejderen ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren efter hjemsendelsens ophør, lyder budskabet.

Frigjort fra ansættelsen
Arbejdsgiver skal give medarbejderen en skriftlig hjemsendelse, som kan medbringes i A-kassen/Jobcenteret.

I disse tilfælde anses den hjemsendte som frigjort fra ansættelsesforholdet og vil derfor være berettiget til dagpenge efter de almindelige regler. Udbetaling af dagpenge forudsætter dog, at den hjemsendte står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiver skal dog betale maksimum to G-dage efter de sædvanlige regler. Betingelsen er, at medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiveren mindst 74 timer indenfor de seneste fire uger.

Højst 16 G-dage på et år
Bliver medarbejderen hjemsendt før halvdelen af arbejdsdagen er gået, altså. at medarbejderen er ledig mere end fire timer, skal arbejdsgiver betale for en hel G-dag, svarende til 893 kroner.

Bliver medarbejderen hjemsendt efter, at halvdelen af arbejdsdagen er gået, så de er ledige fire timer eller mindre, skal arbejdsgiver betale for en halv G-dag - 447 kroner. Virksomheden kan altså pr. hjemsendelse højst betale to G-dage pr. medarbejder. Arbejdsgiver skal dog højest betale for 16 G-dage pr. kalenderår.

Læs mere om Byggeri

8/12 2022