Aktuelle nyheder - Byggeri

Vinder Arkitektforeningens Borgmesterpris for at binde Høje-Taastrup sammen Michael Ziegler er vokset op i Høje-Taastrup. I 2014 blev han udnævnt til ridder af Dannebrog efter 25 år som byrådsmedlem. Han har været borgmester i Høje-Taastrup siden 2006.

Vinder Arkitektforeningens Borgmesterpris for at binde Høje-Taastrup sammen

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) modtager Arkitektforeningens Borgmesterpris for at have gjort noget helt særligt for at binde den tidligere funktionsopdelte by sammen og skabe grønne, klimasikre og blandede bydele

Del artiklen på

Høje-Taastrup var indtil for få år siden mest kendt for at være en Station på S-togslinjen, City 2, og store ensartede boligområder, hvoraf flere var havnet på Ghetto-listen. Men lægger man vejen forbi vestegnskommunen, vil man hurtigt bemærke, at der er store forandringer på vej.

Nye områder som NærHeden og Høje Taastrup C skyder frem med blandede boliger, institutioner, indkøbsmuligheder, grønne forløb og fællesområder til leg og bevægelse – og flere af Høje-Taastrups udsatte boligområder, som Taastrupgaard og Gadehavegård er under transformation.  

Blandede boliger og vild natur i den nye bydel NærHeden, hvor der stadig bygges.  

Fra funktionsopdelt by til grønne forløb og blandede bydele 
Høje-Taastrup, som blev bygget op gennem 1960’erne, 70’erne og 80’erne, er oprindeligt planlagt som en funktionsopdelt by, efter datidens idealer, hvor boligliv, arbejdsliv, butiksliv og fritidsliv lå placeret i hver sit hjørne af byen omkranset af store parkeringspladser, som lå øde hen om aftenen.

Det billede er ved at vende, ikke mindst på grund af Michael Zieglers (K) vedvarende og målrettede indsats for at skabe ny koblinger og kvalitet i byudviklingen gennem sine 16 år som borgmester i Høje-Taastrup.  

- Høje-Taastrups Kommunes arkitekturpolitik, som Michael Ziegler har stået i spidsen for, er et fremragende eksempel på, hvordan boligpolitik kan anvendes som et styringsredskab til at udvikle en kommune med en mere varieret beboersammensætning og et godt hverdagsliv med gode boliger i nær sammenhæng med attraktive rekreative grønne områder, transport og indkøbsmuligheder, fortæller Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen.  

For Michael Ziegler er anerkendelsen vigtig, da netop byudvikling har fyldt utroligt meget i hans virke i kommunen - og kvaliteten er afgørende for, at den kan tiltrække og fastholde beboere og erhvervslivet i kommunen:  

- Vi bygger utroligt meget og har bevidst valgt at være ambitiøse og stille krav til det, der bliver bygget, så vi får udviklet nogle spændende og bæredygtige bydele med varieret arkitektur, boligtyper og aktiviteter. Vi har historisk lavet fejl, og vi har ikke så mange greb tilbage, så det skal lykkes. Derfor er det en kæmpe anerkendelse at få Arkitektforeningens pris, udtaler Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler.  

Den nye bydel Høje Taastrup C undervejs med bystrøg og verdens længste skaterbane.

Stærke partnerskaber 
Noget af det, som Arkitektforeningen har lagt vægt på, er, at kommunen gennem dygtige partnerskaber og høje ambitioner har vist, at en udfordret forstadskommune kan vende udviklingen gennem langsigtede planer med blik for arkitekturens kvaliteter og bæredygtige løsninger.

Specifikt fremhæves Michael Ziegler bl.a. for at skabe liv til det nye boligområde Høje Taastrup C ved at lægge det nye rådhus midt i boligområdet og åbne bygningen til brug for byens borgere samt det nye by-strøg, der både fungerer som et grønt forløb, verdens længste skaterbane og til håndtering af regnvand.

Desuden anerkendes Michael Ziegler for udviklingen af den nye bæredygtige bydel NærHeden med et blandet boligområde, fremtidens skole, ‘Læringshuset’, og et fælleshus som centrale samlingspunkter. 

Om indstilling og begrundelse for kåringen 
Michael Ziegler er indstillet til prisen af Det Kongelige Akademi Arkitektur, design og Konservering og nomineres for: 

- At have stået i spidsen for en kommunal arkitekturstrategi, der har sigtet mod at understøtte kommunens mål om at udvikle attraktive byer og landskaber som drivmiddel til at fastholde og tiltrække bosætning og erhvervsudvikling i kommunen. 

- Sin evne til at initiere og gennemføre visionære byudviklingsprocesser af høj arkitektonisk kvalitet og i partnerskaber (bl.a. NærHeden Fremtidens Forstad, Høje Taastrup C, Gadehavegaard, Taastrupgaard og Hedeland). 

- At Høje-Taastrup Kommunes arkitekturpolitik under Ziegler kan ses som et fremragende eksempel på hvordan boligpolitik kan anvendes som et styrings- og udviklingsredskab, der hjælper med at forme fremtidens Høje-Taastrup Kommune.

- For det enestående partnerskab - Boliglaboratoriet – med Domea.dk og Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen omkring projektet Gadehavegaard – fremtidens Gadehavekvarter. 

- For at åbne sit rådhus for de arkitektstuderende og på den måde lade sig udfordre og inspirere af fremtidens arkitekter. 

Projekter og planer, der fremhæves

- Fremtidens forstad NærHeden (helhedsplan tegnet af Arkitema Architects i samarbejde med Karres en Brands) i partnerskab med Realdania By & Byg. Og fremtidens skole ’Læringshuset’ (Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer & Richter, 1:1 Landskab), hvor Didaktisk designer, cand. pæd. Kasper Kjeldgaard Stoltz udarbejdede det pædagogisk-arkitektoniske visions- og konceptprogram til arkitektkonkurrencen. 

- En udviklingsplan for Høje Taastrup C (HTC) udarbejdet af arkitektvirksomheden COBE m.fl. 

- Igangsættelsen af meget store transformationsplaner for henholdsvis Gadehavegaard og Taastrupgaard, der begge er del af regeringens Parallelsamfundslovgivning. 

- En visionær udviklingsplan, udarbejdet af arkitektvirksomheden SLA med henblik på udviklingen af rekreative og naturkvaliteter i Hedeland i et fælles udviklingsselskab med Greve og Roskilde kommuner. 

- Ny arkitekturstrategi fra 2021 med kobling til kommunens boligpolitik. 

Borgmesterprisen 

At skabe en bæredygtig og attraktiv kommune, som tiltrækker borgere, erhvervsliv og investorer hænger uløseligt sammen med visionær byudvikling og smukke, trygge og inspirerende rammer. Her spiller arkitekturen og den sammenhæng, den indgår i, en væsentlig rolle.

Men det kræver klare visioner og politisk lederskab at vise vejen for investorer og bygherre. Det skal Arkitektforeningens Borgmesterpris kaste lys over ved at hædre de borgmestre, der går foran - til inspiration for andre kommuner og lokale politikere. 

Borgmesterprisen, som tildeles én gang om året, blev stiftet i 2020, hvor Køges borgmester Marie Stærke (S) som den første blev tildelt prisen som årets ‘arkitekturborgmester’. I 2021 gik Borgmesterprisen til Hernings daværende borgmester Lars Krarup (V). 

-dc 

Læs mere om Byggeri

20/9 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.