Aktuelle nyheder - Byggeri

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder(Foto: Burst Pexel)

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder

'Big Brother' samfundet er ikke langt væk I et svar til Folketingets Retsudvalg afslører justitsminister Nick Hækkerup, at regeringens planer om øget overvågning vil få vidtrækkende følger for befolkningen.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Retsudvalget har bedt justitsministeren oplyse, i hvilket omfang der med lovforslaget stadig vil være regler for afgrænsning af tv-overvågning med den foreslåede ophævelse af afstandskravet på 10-15 meter fra den erhvervsdrivendes facader og indgange, eller om tv-overvågningen fremover kan omfatte et område, som er flere hundrede meter væk fra den erhvervsdrivendes facader og indgange

Og ministeren lægger ikke skjul på, at formålet er at ’skabe mere lempelige rammer for det område, som kan tv-overvåges’, da tv-overvågning som redskab kan være meget effektivt i forbindelse med opklaring af kriminalitet:

- Det indebærer, at de private, der vil være omfattet af bestemmelsen, ikke længere umiddelbart skal være begrænset af et afstandskrav, når de foretager tv-overvågning af området omkring egne indgange og facader, lyder budskabet.

Arbejde til Tekniq-virksomheder
Det kan betyde, at endnu flere butikker og andre virksomheder investerer i overvågningsudstyr, og det kan skabe basis for masser af arbejde i Tekniq’s medlemsvirksomheder:

- Den foreslåede bestemmelse giver blandt andet mulighed for, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, kan foretage tv-overvågning ned ad en gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, selvom der i princippet vil være tale om flere hundrede meter, oplyser Nick Hækkerup.

Svært at afgrænse
Det afgørende for afgrænsningen af i hvilket omfang, der må tv-overvåges, er, at den pågældende erhvervsdrivende har sikret sig, at der ikke tv-overvåges ind i private hjem eller andre private områder.

- Det har erfaringsmæssigt vist sig, at optagelser, der går længere end de 10-15 meter fra forretningsstedets indgange og facader, som den nuværende retstilstand giver mulighed for, kan have væsentlig betydning for opklaringen af kriminalitet. Tv-overvågningen skal dog være målrettet mod den erhvervsdrivendes behov og området omkring dennes forretningssted, fortsætter justitsministeren sit svar .

Et par hundrede meter
Han erkender dog, at det er vanskeligt på forhånd at angive, hvor langt ned ad gaden tv-overvågningen må række i den konkrete situation.

Efter Justitsministeriets opfattelse er det dog i almindelighed vanskeligt at forestille sig, at der kan være et behov for at tv-overvåge et område, som strækker sig længere end et par hundrede meter fra forretningsstedets egne indgange og facader.

Læs mere om Byggeri

25/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.