left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Hjælp til håndværkerne med at løfte nye vindueskravByggeomsætningen forbliver på et højt niveau trods corona, og det giver håndværkerne nok at se til.

Hjælp til håndværkerne med at løfte nye vindueskrav

Travlhed og skærpede energikrav i bygningsreglementet stiller større krav til håndværkernes viden og rådgivning om vinduer og døre. Derfor har KPK Døre og Vinduer skruet op for hjælpen til sine kunder

Del artiklen på

Trods corona-epidemien viser nye tal fra Danmarks Statistik, at byggeomsætningen er forblevet høj og faktisk steget en anelse i 2020 sammenlignet med året før, hvor byggeaktiviteten også var høj. Og travlheden ser ud til at fortsætte. DI Dansk Byggeri har nemlig netop meldt ud, at de forventer moderat fremgang med høj aktivitet på særligt renoveringsområdet.

Den høje aktivitet kan især mærkes ude hos landets håndværkere, der udover en betragtelig arbejdsmængde også har skullet forholde sig til det nye tillæg til bygningsreglementet, hvor bl.a. skærpede energikrav til vinduer og døre har været et væsentligt punkt.

- Der er ikke noget at sige til, at håndværkerne lige nu har travlt, da de ikke alene oplever en utrolig høj efterspørgsel, men samtidig står overfor at skulle håndtere de skærpede energikrav som følge af ændringerne i bygningsreglementet, der jo har stor betydning i deres hverdag, lyder det fra salgschef Peter Bechmann hos KPK Døre og Vinduer, som sælger sine produkter gennem netop håndværkerne:

- De nye krav i tillægget til BR18 betyder nemlig, at der nu kun må monteres elementer i energiklasse A i helårshuse, og at man således nu i langt højere grad monterer dør- og vinduesløsninger med trelagsglas i stedet for tolagsglas. Det har krævet, at håndværkerne har skullet omstille sig og sætte sig grundigt ind i en masse ny viden for at kunne rådgive kunderne bedst muligt i en i forvejen travl tid. Her har vi for at understøtte deres arbejde skruet op for vores formidling om ændringerne og vores produkter.

Formidling og vejledning gør det nemmere at rådgive
En af de håndværkere, der netop har stået overfor udfordringen med at skulle sætte sig ind i de nye krav og dermed rådgive sine kunder om dør- og vinduesløsninger, er tømrermester og bygningsingeniør Claus Mikkelsen fra Hadbjerg Tømrerfirma:

- Vi har i øjeblikket rigtig travlt med bl.a. montering af vindues- og dørløsninger, og samtidig har vi skullet sætte os ind i ændringerne til bygningsreglementet og forholde os til, hvad det helt konkret betyder for vores kunder. I den forbindelse har KPK været meget tydelige i deres information om, at deres løsninger overholder de nye krav, hvilket har givet os en ekstra sikkerhed, forklarer han og fortsætter:

- Samtidig har formidlingen og vejledningen gjort det nemmere for os at rådgive kunderne korrekt og rettidigt, hvilket er noget, vi selvfølgelig lægger stor vægt på. Og det har været medvirkende til, at ca. 90 % af vores kunder faktisk allerede begyndte at vælge trelagsvinduer tilbage i efteråret, inden ændringerne trådte i kraft.

For at støtte håndværkerne har KPK sat ind med forskellige tiltag ift. at oplyse om ændringerne. I den forbindelse har vinduesproducenten bl.a. sendt fysiske papirfoldere ud og sikret overskuelig information digitalt via deres hjemmeside:

- For os ligger der en vigtig opgave i at understøtte håndværkernes arbejde bedst muligt, og hvis vi som producent på nogen måde kan være med til at lette arbejdet, forsøger vi at gøre det. Derfor har vi kommunikeret tidligt ud, allerede da ændringerne blev varslet, og derudover har vi gjort meget ud af at give et hurtigt og overskueligt overblik over, hvad det betyder i praksis ude hos den enkelte tømrer – både fysisk via foldere og online, forklarer Peter Bechmann og fortsætter:

- Herunder har der selvfølgelig også ligget en stor opgave i at tilpasse vores sortiment, så vi kan levere til den stigende efterspørgsel på vinduer og døre i energiklasse A og forsikre håndværkerne om, at vores produkter altid lever op til alle gældende krav.

De nye krav i tillægget til BR18 skulle efter planen være trådt i kraft d. 1. januar i år, men blev som følge af corona-pandemien og nedlukningen af syv kommuner i Nordjylland tilbage i november udskudt til d. 1. februar 2021.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

29/3 2021