LCA
LCA
scroll
Intet BR18-kaos: Brancheforening sørger for EPD’erneProjektet er udarbejdet efter CEN-regler og er markedsdækkende med 80 %. Fra 2023 forventes en gradvis indfasning af et loft over nye bygningers samlede miljøpåvirkning.

Intet BR18-kaos: Brancheforening sørger for EPD’erne

Fra årsskiftet bliver der indført CO2-regulering i BR18. Brancheforeningen VinduesIndustrien har nu udgivet fire nye tredjepartsverificerede branchemiljøvaredeklarationer for vinduer

Når rådhusklokkerne ringer 2023 ind, starter samtidig en ny tid i byggebranchen, hvor den indlejrede CO2 i byggerier skal beregnes og i visse tilfælde overholde et lovkrav. Men frem for at samle generiske data ind for alle skruer, hængsler, ruder, isoleringsbånd, profiler i træ, aluminium eller plast, som bygningens samlede vinduesareal består af, kan rådgiveren få bedre og mere valide data, hvis vinduerne er fra en af VinduesIndustriens medlemsvirksomheder.

Den danske brancheforening har nemlig udgivet fire branchemiljøvaredeklarationer (EPD’er), som indeholder en stor mængde uvildige miljødata, herunder den indlejrede CO2 i produktionsfasen samt ved bortskaffelsen. Alt sammen udregnet pr. m2 vindue.

Efterspørgslen på valide miljødata for byggevarer er ikke noget nyt for brancheforeningen og skyldes mere end de nye, danske myndighedskrav. For eksempel stiller også certificeringer som DGNB, LEAD, Breeam, Leed og Svanemærket høje dokumentationskrav, og det har længe resulteret i en stigende interesse for VinduesIndustriens EPD’er.

- Vores medlemmer har siden 2017 kunnet benytte sig af de første fire miljøvaredeklarationer, vi fik fremstillet, hvis de leverede vinduer til certificeret byggeri. Men nu kommer kravet om miljødata fra 2025 til at gælde alt byggeri i Danmark, og derfor vil behovet for miljødata på byggevarer stige markant. Heldigvis satte vi gang i projektet for over et år siden og har nu EPD’erne klar inden lovkravet for alvor betyder en øget efterspørgsel efter valide miljødata, lyder det fra VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen.

De nye EPD’er medtager både produktionsfasen og den såkaldte end-of-life-fase – altså hvad der sker med materialerne, når vinduerne en gang i fremtiden er udtjente. Perioden derimellem – byggefasen og brugsfasen – afhænger af arkitektens design, håndværkernes, beboerne eller brugernes adfærd, og indgår derfor i andre beregninger.

Et pejlemærke for fremtidige indsatser
Hos vinduesproducenten Hvidbjerg Vinduet A/S har man set frem til de opdaterede EPD’er. Virksomhedens salgsled har gennem de seneste fem år kunnet henvise til miljøvaredeklarationerne fra 2017, men det har primært været i forbindelse med projektsalg i kommuner og andre offentlige institutioner. Med det nye lovkrav om deklarering af indlejret CO2 i alt byggeri vil det fremover blive hverdag at skulle oplyse om dette.

- Som virksomhed er vi glade for at kunne tilbyde valid og retvisende dokumentation for vores produkters miljøbelastning, lyder det fra Hvidbjerg Vinduets direktør, Claus Arberg, som samtidig er formand for VinduesIndustriens bestyrelse.

Hvidbjerg Vinduet er en af de vinduesproducenter, som på vegne af VinduesIndustriens i alt 46 medlemsvirksomheder har indleveret data til branchemiljøvaredeklarationerne. Og det giver et godt udgangspunkt for fremtidige indsatser, lyder det fra direktøren.

- De fælles miljøvaredeklarationer giver hver enkelt virksomhed mulighed for at udpege områder, hvor man selv mener, man kan forbedre sin produktions miljøpåvirkning. Det giver blod på tanden at se, hvor der er plads til forbedringer og effektivisering af ressourceforbruget, siger han og tilføjer:

- Men den største gevinst er, at vi som branche kan være med til at løfte hinanden.

Et bredere fokus
Branche-EPD’erne er udarbejdet af ForceTechnology, som har indsamlet og bearbejdet data fra i alt 10 virksomheder indenfor materialegrupperne træ, træ/alu og plast. EPD’erne er udarbejdet efter den europæiske standard, EN 15804+A2, og tredjepartsverificeret i henhold til kravene i ISO 14025-standarden.

Men selvom arbejdet med EPD’erne nu er afsluttet, og dokumentationen kan bruges af medlemsvirksomhederne i de kommende fem år, er arbejdet med at forbedre vinduers miljøpåvirkning ikke sat på standby. Tværtimod. EPD’erne markerer nemlig også overgangen til et udvidet fokus i branchen.

- Vi er forberedte på, at fokus nu udvider sig fra primært at handle om bygningers energimæssige egenskaber til bæredygtighed i en bredere forstand, siger branchedirektør Johny H. Jensen og uddyber:

- Vinduesbranchen har gennem de seneste 12-14 år haft et meget stort fokus på at forbedre vinduernes energimæssige egenskaber. Tre gange er mindstekravene til vinduers energiperformance blevet strammet med 25 %, så der nu ikke er flere rentable energibesparelser at hente ved at stramme skruen yderligere. Nu indfases som noget nyt CO2 reguleringen i Bygningsreglementet. Så der er ingen tvivl om, at et endnu større fokus hos vores medlemmer i de kommende år vil være at identificere, hvor der er plads til at forbedre produkternes miljøprofil. Og her er miljøvaredeklarationerne et godt afsæt.

-dc

9/11 2022
 • Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  doere-vinduer ›Den grønne omstilling er rykket ind i danskernes bolig, hvor knap 7 ud af 10 ifølge en undersøgelse har foretaget bæredygtige ændringer det seneste år. Produkternes levetid er samtidig et af de vigtigste parametre for danskerne
 • Et samlingspunkt for fagfolk

  Et samlingspunkt for fagfolk

  doere-vinduer ›Håndværkskollegiet i Horsens, der for nyligt har taget imod sine første beboere, opføres med både æstetik og bæredygtighed i højsædet, og Swedoor har blandt andet leveret godt 260 døre og 250 glaspartier til projektet
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  doere-vinduer ›Et udvidet produktunivers skaber behov for at inspirere kunderne på ny vis. Derfor har Krone Vinduer investeret i udstillinger i både Rødovre, i Horsens og på vinduesfabrikken i Harken ved Hjørring. Det kan aflæses i stigende besøgstal – og mere salg
 • Nordens største kollegie har fået en større makeover

  Nordens største kollegie har fået en større makeover

  arkitektur ›1024 lejemål på Øresundskollegiet på Amager har igennem tiden været det første hjem for mange studerende. Med sin lange historie opstod der et behov for udskiftning af kollegiets 1600 vinduer og døre
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  doere-vinduer ›Ejendomsselskabet Heimstaden Danmark investerer et trecifret millionbeløb i at renovere en af Frederiksbergs historiske ejendomme. De over 700 lejemål i Hostrups Have får nye energivinduer i et design, der minder om de oprindelige vinduer fra 1930’erne
 • Så er der igen tilskud til energirenovering

  Så er der igen tilskud til energirenovering

  politik ›Energirenoveringspuljen er igen åbnet. Indtil nu har flere end 20.000 borgere energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer