LCA
LCA
scroll
Mere end halverer CO2-udledningen i løbet af et årti

Mere end halverer CO2-udledningen i løbet af et årti

Velux Gruppen offentliggør dets bæredygtighedsrapport for 2020, som afslører et klimaaftryk reduceret med 59 % sammenholdt med udgangspunktet i 2007

2020 markerede både en milepæl og afslutningen på Velux Energi- og Klimastrategi for 2020, der igennem et årti har sikret et langsigtet fokus på at reducere virksomhedens klimaaftryk. De flotte resultater kan bl.a. tilskrives energieffektivitets forbedringer, øget brug af vedvarende energi i produktionen og indkøb af vedvarende elektricitet.

I 2020 lykkedes VELUX Gruppen med at forbedre energieffektiviteten på tværs af alle fabrikker, lagre og kontorer i Europa gennem certificeret ISO 50001 Energiledelse. Overgangen fra brug af fossile brændstoffer til vedvarende energikilder fortsatte også, bl.a. ved at benytte mere biomasse fra affaldstræ (fra FSC-/PEFC-certificeret træ, der bruges i produktionen) til at generere varme. Derudover øgede gruppen sit indkøb af grøn strøm i Europa via Guarantee of Origin-certifikater.

Selvom 2020 blev et år, der især var præget af Covid-19-pandemien, blev der gjort store fremskridt for at opfylde målene i Energi- og Klimastrategi for 2020. De største landvindinger var:

- En reduktion af virksomhedens CO2-udledninger på 59 % sammenlignet med udgangspunktet i 2007 og overgik dermed målet for 2020 med ni procentpoint.

- En genanvendelsesrate for affald på 97,8 % gennem certificeret ISO 14001 Miljøledelse på alle Velux-produktionssteder; affaldet genanvendes enten som nye materialer eller som energikilde til varmegenerering.

- Opretholdelsen af en sikker arbejdskultur med sikkerhed som en integreret del af arbejdet på alle produktionssteder og kontorer. Resultatet af dette er, at gruppens uheldsfrekvens nu er fire gange lavere end det sammenlignelige benchmark for industrien2.

Topledelsen har i samarbejde med en Covid-19 task force taget afgørende beslutninger for at sikre medarbejdernes sundhed og velvære under pandemien og undgå spredning af Covid-19, samtidig med at opretholde et højt forsyningsniveau.

Peter Bang, VELUX Gruppens finansdirektør uddyber:

- 2020 var et udfordrende år for hele verden, og selvom pandemien naturligvis påvirkede vores hverdag, satte den ikke en stopper for vores arbejde med at indfri vores klimaambitioner. Vi er stolte af at have afsluttet et årtis vedholdende indsats med nogle fantastiske resultater.

Øjnene rettet mod 2030 og fremtiden
2020 var også året, hvor Velux Gruppen lancerede en ny og mere omfattende bæredygtighedsstrategi for 2030 under overskriften ’Det er vores natur’. Denne indebærer endnu flere ambitioner for det kommende årti og markerer begyndelsen på en omfattende omstilling af virksomheden.

Strategiens 15 mål skal frem mod 2030 sikre, at Velux Gruppen står endnu stærkere indenfor for bæredygtighed; lige fra klima- og naturansvar til udvikling og fremstilling af mere bæredygtige løsninger til måden virksomheden bliver drevet på.

Med 2030 strategien forpligter VELUX Gruppen sig til at blive ’CO2 neutral for livstid’. I 2030 skal virksomheden være CO2 neutral og have halveret dets fremtidige CO2-udledninger på tværs af hele koncernens værdikæde i overensstemmelse med Science Based Targets initiativet (SBTI) og Parisaftalens mest ambitiøse reduktionsscenarie på 1.5C0. I 2041 vil Velux Gruppen tilmed have indfanget dets historiske klimaftryk siden dets grundlæggelse i 1941 gennem skov- og naturbevarende projekter, der bliver udviklet og drevet i et partnerskab med Verdensnaturfonden WWF.

Peter Bang uddyber:

- 2021 markerer begyndelsen på en ny strategiperiode, hvor vi sætter endnu mere turbo på bæredygtighed i alle dele af vores forretning, og med vores Lifetime Carbon Neutral forpligtelse tager vi et endnu større skridt for klimaet og biodiversiteten.

-kj

6/4 2021
 • Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  doere-vinduer ›Den grønne omstilling er rykket ind i danskernes bolig, hvor knap 7 ud af 10 ifølge en undersøgelse har foretaget bæredygtige ændringer det seneste år. Produkternes levetid er samtidig et af de vigtigste parametre for danskerne
 • Et samlingspunkt for fagfolk

  Et samlingspunkt for fagfolk

  doere-vinduer ›Håndværkskollegiet i Horsens, der for nyligt har taget imod sine første beboere, opføres med både æstetik og bæredygtighed i højsædet, og Swedoor har blandt andet leveret godt 260 døre og 250 glaspartier til projektet
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  doere-vinduer ›Et udvidet produktunivers skaber behov for at inspirere kunderne på ny vis. Derfor har Krone Vinduer investeret i udstillinger i både Rødovre, i Horsens og på vinduesfabrikken i Harken ved Hjørring. Det kan aflæses i stigende besøgstal – og mere salg
 • Nordens største kollegie har fået en større makeover

  Nordens største kollegie har fået en større makeover

  arkitektur ›1024 lejemål på Øresundskollegiet på Amager har igennem tiden været det første hjem for mange studerende. Med sin lange historie opstod der et behov for udskiftning af kollegiets 1600 vinduer og døre
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  doere-vinduer ›Ejendomsselskabet Heimstaden Danmark investerer et trecifret millionbeløb i at renovere en af Frederiksbergs historiske ejendomme. De over 700 lejemål i Hostrups Have får nye energivinduer i et design, der minder om de oprindelige vinduer fra 1930’erne
 • Så er der igen tilskud til energirenovering

  Så er der igen tilskud til energirenovering

  politik ›Energirenoveringspuljen er igen åbnet. Indtil nu har flere end 20.000 borgere energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer