LCA
LCA
scroll
Tilladt at trodse lokalplan med plastikvinduerDommen var flere år undervejs og var blandt andet forbi Planklagenævnet.

Tilladt at trodse lokalplan med plastikvinduer

Et ægtepar i Lønstrup har fået rettens ord for, at det var i orden at trodse lokalplanen og selv bestemme, hvilke vinduer der var bedst egnede til deres hus. Dommen kan få betydning for mange andre kommuner med lignende lokalplaner

Retten i Hjørring har frifundet to husejere for at skulle betale hver 5000 kr. i bøde, fordi de nægtede at fjerne de plastvinduer, de havde fået sat i deres hus. Begrundelsen for frifindelsen var, at kommunen ikke havde foretaget en tilstrækkelig og konkret vurdering med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier.

En sejr for moderne vinduer, mener brancheforeningen VinduesIndustrien, som i mange år har peget på, at adskillige lokalplaner vidner om ringe kendskab hos kommunerne til den udvikling, der er sket indenfor fremstilling af vinduer, og at der foregår udbredt diskrimination af nye vinduesmaterialer.

Sagen kan nu få konsekvenser for mange andre kommuner med lignende lokalplaner.

Vinduer af plast var bedst egnet
For ægteparret betyder sejren, at de slipper for at skulle betale 10.000 kr. i bøde foruden sagens omkostninger.

Forinden havde parret orienteret sig i lokalplanen for området. Og heri er kravene til vinduernes design i den gamle fiskerby meget nøje beskrevet. De krav overholdt de valgte vinduer da også. Men der stod samtidig, at vinduer ikke må være lavet af plast.

- Vi så godt den formulering med at plast ikke var tilladt, men vi kunne samtidig konstatere, at lokalplanen ikke blev håndhævet, og antog derfor, at det var en fejl, som ikke var blevet rettet. Samtidig er og var vi fuldt ud klar over, at der ikke er hjemmel i Planloven til at forbyde et i forvejen lovligt materiale, fortæller ægteparret, som altså vurderede, at afsnittet i kommunens lokalplan er ugyldigt.

Men kommunen stod fast, og efter en proces, der varede flere år, og endda blev behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet, endte det med en bøde på 5000 kroner til dem hver. Eftersom parret var overbeviste i deres sag, undlod de at betale bøden fordi de ønskede, at sagen kom for en domstol.

Der skal være relevante og saglige kriterier
Nu føler parret, at de har fået rettens ord for, at afsnittet i lokalplanen med forbud mod plastvinduer er ugyldigt.

Den 21. juni i år frifandt Retten i Hjørring dem nemlig med den begrundelse, at afslaget på dispensation var ugyldigt, idet afslaget 'ikke indeholder en tilstrækkelig og konkret vurdering med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier' og at 'de isatte vinduer - efter det oplyste - lever op til lokalplanens krav om fremtræden, at vinduerne er monteret i de oprindelige vindueshuller, at de har en udformning, der er lig de vinduer, der sad i huset i 1973, samt at det selv på kort afstand ikke er muligt at skelne mellem de isatte vinduer og aluminiumsvinduer.'

Principiel dom
Professor i miljøret ved Københavns Universitet, dr. Jur. Peter Pagh har med stor interesse fulgt sagen. For ham er den nemlig et billede på, at lokalplaner i henhold til Planloven og EU-lovgivningen kan stille krav om visuel fremtræden – men kun i meget særlige tilfælde om materialer – selvom det er en udbredt praksis blandt danske kommuner.

- Efter min vurdering er dommen rigtig. Den slår fast, at kommunen skulle have givet parret dispensation til at lade vinduerne sidde i huset, og den er dermed en underkendelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (nu Planklagenævnet), som heller ikke var tilstrækkelig velbegrundet, siger han og peger dermed på de to afgørelser som det centrale i sagen.

Dommen refererer da også til dem begge.

- Dommen kommer til at betyde, at Planklagenævnet fremover i sager om lokalplanforbud mod plastvinduer vil være tvunget til konkret at tage stilling til, om der i forhold til den enkelte ejendom er en planlægningsmæssig begrundelse for at forbyde plastvinduer. Den form for stillingtagen har manglet gennem flere år, tilføjer professoren, som ikke tøver med at kalde dommen principiel.

- Fremover må forventes, at nævnet reviderer sin egen tidligere praksis, da der i modsat fald må forventes en eller flere sager i fremtiden vil blive prøvet ved domstolene, vurderer han.

Dommen sætter spot på kommunal materialediskrimination
Hos brancheforeningen VinduesIndustrien har man også fulgt sagen fra Lønstrup tæt gennem flere år. Foreningens medlemmer oplever nemlig hyppigt, at kommuner rundt omkring i landet hænger fast i gamle fordomme og forsøger at afskære husejerne fra at bruge vinduer i et eller flere bestemte materialer, som ellers er helt lovlige. Og den form for materialediskrimination er et problem, vurderer man.

- Vi ser det her som en sejr for moderne vinduer. Vores produkter skal leve op til en lang række krav i både national lovgivning og helt ned til lokalplanniveau. For eksempel i forhold til isoleringsevne, klimabelastning, dimensionering af profiler og sprosser og meget andet. Derfor er der over de seneste år udviklet mange nye multimateriale-vinduer, som i deres fremtræden passer til den varierede danske facadearkitektur, og samtidig lever op til verdens skrappeste energikrav, lyder det fra VinduesIndustriens formand, Claus Arberg, som samtidig er formand for brancheforeningens plastsektion og direktør for Hvidbjerg Vinduet A/S.

Foreningens cirka 50 medlemsvirksomheder fremstiller flere hundrede forskellige vinduestyper til både nybyg og udskiftning. Tilsammen leverer virksomhederne vinduer til bygninger med vidt forskelligt facadeudtryk og fra mange forskellige tidsaldre. Og man skal helt tæt på for at se forskel på, hvilket materiale vinduerne er fremstillet af.

- Vi hilser det velkomment, at kommunerne tager stilling til vinduernes design og udformning. Men de skal overlade til fagfolk og bygherre at beslutte, hvilket materiale vinduerne bedst fremstilles i. Og når et materiale en gang er lovligt, skal de ikke gå ud og forbyde det i deres lokalplaner, medmindre der er tale om en fredet og historisk bygning eller bymidte af helt særlig karakter. Det har vi nu endelig fået rettens ord for, siger Claus Arberg.

-dc

19/8 2021
 • Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  doere-vinduer ›Den grønne omstilling er rykket ind i danskernes bolig, hvor knap 7 ud af 10 ifølge en undersøgelse har foretaget bæredygtige ændringer det seneste år. Produkternes levetid er samtidig et af de vigtigste parametre for danskerne
 • Et samlingspunkt for fagfolk

  Et samlingspunkt for fagfolk

  doere-vinduer ›Håndværkskollegiet i Horsens, der for nyligt har taget imod sine første beboere, opføres med både æstetik og bæredygtighed i højsædet, og Swedoor har blandt andet leveret godt 260 døre og 250 glaspartier til projektet
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  doere-vinduer ›Et udvidet produktunivers skaber behov for at inspirere kunderne på ny vis. Derfor har Krone Vinduer investeret i udstillinger i både Rødovre, i Horsens og på vinduesfabrikken i Harken ved Hjørring. Det kan aflæses i stigende besøgstal – og mere salg
 • Nordens største kollegie har fået en større makeover

  Nordens største kollegie har fået en større makeover

  arkitektur ›1024 lejemål på Øresundskollegiet på Amager har igennem tiden været det første hjem for mange studerende. Med sin lange historie opstod der et behov for udskiftning af kollegiets 1600 vinduer og døre
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  doere-vinduer ›Ejendomsselskabet Heimstaden Danmark investerer et trecifret millionbeløb i at renovere en af Frederiksbergs historiske ejendomme. De over 700 lejemål i Hostrups Have får nye energivinduer i et design, der minder om de oprindelige vinduer fra 1930’erne
 • Så er der igen tilskud til energirenovering

  Så er der igen tilskud til energirenovering

  politik ›Energirenoveringspuljen er igen åbnet. Indtil nu har flere end 20.000 borgere energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer