Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Ventilationsvindue skaber bedre plads på to nye hotellerMed ventilationsvinduet er Indblæsningskanalerne er sparet væk, hvilket medfører en betydelig plads- og prisreduktion og faktisk også lavere driftsomkostninger.

Ventilationsvindue skaber bedre plads på to nye hoteller

To nye GO hoteller i Tårnby og Sundby fik plads til et dobbeltværelse mere pr. etage ved at vælge Ventilationsvinduer, der overflødiggør indblæsningskanaler

Del artiklen på

Det er fagentreprenøren Københavns VVS, som i tæt samarbejde med Horn-Group ApS. og IKM A/S har leveret den samlede energi- og indeklimaløsning til de to nye hoteller. Hotel GO i Tårnby er netop færdigbygget og taget i brug. Det andet Hotel GO på Lergravsvej i København S. er under opførelse.

- Bygherren ønskede en grøn profil for begge hoteller og har givet firmaet ret frie hænder til at komme op med en løsning. Den er faldet på LivingBetter konceptet fra Horn-Group og IKM, fortæller Aage Nielsen, adm. direktør for Københavns VVS

Udnytter solen og naturens kræfter
Aage Nielsen fremhæver, at samarbejdet parterne imellem har ført til, at konceptet nu også er tilpasset hoteldrift. LivingBetter er baseret på, at frisk luft leveres forvarmet ind gennem Ventilationsvinduets dobbelte konstruktion. De er installeret på alle værelser og flere andre funktionelle rum i hotellet. Dermed udnyttes solen og naturens egne kræfter til, at Ventilationsvinduerne yder et betydeligt energitilskud og indgår som en integreret del af indeklimaløsningen.

Firmaet IKM A/S leverer udsugs-varmepumperne placeret i kælderetagen sammen de øvrige VVS-installationer. Der er udsug fra bl.a. alle badeværelserne i hotellerne. Varmepumpernes ventilatorer sikrer luftskiftet og udnytter energien i afkastluften til at lave varmt brugsvand og varme. Konceptet kræver kun aftrækskanaler.

Plads til ekstra dobbeltværelser
Indblæsningskanalerne er sparet væk, hvilket medfører en betydelig plads- og prisreduktion og faktisk også lavere driftsomkostninger. Pladsbesparelsen har givet mulighed for et ekstra dobbeltværelse per etage og dermed øgede indtægter til hotellet.

De gode erfaringer fra det nybyggede hotel i Tårnby har Københavns VVS fået lov til at videreføre til det nye GO hotel på Lergravsvej, som er en ombygning af en eksisterende bygning. Igen er det Ventilationsvinduerne, der leverer den friske forvarmede luft og IKM udsugs-varmepumper, som skal klare ventilationen og producere varmt vand. Også i dette projekt er det af meget stor betydning, at kanalføringen til ventilation kan reduceres. Det letter byggeprocessen og reducerer anlægs- og driftsomkostningerne. Begge projekter er tegnet af Miami Arkitekter ved Klaus Lange.

-jhn

Læs mere om Døre & vinduer

14/5 2019