Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Vinduesbranchen gør status over rekordåret 20212021 var et flot år for Vinduesbranchen

Vinduesbranchen gør status over rekordåret 2021

SPONSORERET INDHOLD: Tempoet er højt og kravene mange i branchen, som leverer dagslys, gratis solvarme og frisk luft til danske bygninger. Fremtiden byder på et skifte i fokus på energieffektivitet og bæredygtighed

Del artiklen på

Indlejret CO2, affaldshierarki, livscyklusanalyser, emballagedirektiv og energieffektivitet er blot nogle af de temaer, som vinduesbranchen diskuterede og blev klogere på, da medlemmerne mødtes til det årlige medlemsmøde med generalforsamling kort før påske. Bagtæppet var status over 2021, som blev året, hvor branchen slog sin egen rekord fra 2007: For første gang nogensinde er den årlige omsætning nu på 6,6 mia.

Et usædvanligt år
2021 har på mange måder været et usædvanligt år i vinduesbranchen, som foreningens formand, Claus Arberg, så tilbage på i sin årlige beretning.

- Kigger man to år tilbage, var omsætningen i 'Coronaår 1' præget af en hård opbremsning på eksportmarkederne og en behersket vækst på hjemmemarkedet, så 2020 samlet set endte som 2019. 2021, derimod, har på ingen måder være behersket: Salget til udlandet kom op i gear igen, mens salget i Danmark som udgangspunkt gik godt – dog med store opbremsninger de to gange, Bygningspuljen åbnede med nye tilskudsmillioner og dermed fik mange købere til at trykke på pauseknappen, mens de ventede på eventuelt at få tilsagn om tilskud til vinduesudskiftning, sagde Claus Arberg.

Med store variationer over året endte 2021 alligevel med en vækst på 19,3 % på de udenlandske markeder og 8,6 % i Danmark.

Ved generalforsamlingen blev fire medlemmer af den syv personer store bestyrelse genvalgt. De øvrige tre er først på valg til næste år.

Nu er bæredygtighed et bredt begreb
Gennem de seneste mere end 10 år har vinduesproducenterne i Danmark skullet tilpasse produkterne til stadigt strammere energikrav, som nu er indfriet, så nye vinduer i dag som minimum er energineutrale. Men nu ændrer lovgivningen fokus til bæredygtighed i en bredere forstand. Blandt andet skal der allerede fra 2023 kunne leveres en samlet livscyklusanalyse, når en ny bygning tages i brug, og samtidig indføres gradvist begrænsninger på klimapåvirkningen i nye bygninger.

- Vores medlemmer kommer til at skulle forholde sig til bæredygtighed på mange forskellige måder, fordi begrebet i fremtiden kommer til at gennemsyre stort set al lovgivning på byggeområdet. Virksomhederne skal blandt andet være klar med en lang række data om deres produkter inden for en meget kort tidshorisont, siger VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen.

Det er dog noget, branchen er godt forberedt på, for allerede i 2017 fik man første gang udarbejdet et sæt branchemiljøvaredeklarationer, som nu er på vej til at blive opdateret efter den nyeste standard, så de også kommer til at omfatte bortskaffelsesfasen og altså kan medtages i LCA beregningerne på bygningsniveau.

- Fremtiden byder på en stejl kurve med nye krav til alt lige fra affaldshåndtering, klimapåvirkning, grænseværdier og mange andre bæredygtigheds-parametre, som vinduesproducenterne skal finde vej igennem. Og det skal nok lykkes, for vores branche er vant til at der bliver stillet høje krav til os, slår branchedirektøren fast.

En investering i fremtiden
Hvad derimod godt kan give panderynker i vinduesbranchen er det samme som overalt: De stigende priser.

- Da energikravene til nye vinduer blev skærpet i starten af 2021, betød det i langt de fleste tilfælde, at der skal anvendes 3-lags glas i stedet for 2-lags glas. Altså en øgning i glasvolumen og dermed råvareforbruget. Sammenholdt med højere råvarepriser og øgede energiomkostninger i fremstillingsprocessen har det medført en justering af priserne, som dog heldigvis ser ud til at være forholdsvis behersket,alt taget i betragtning, siger Johny H. Jensen.

- Når det så er sagt, skal man jo huske på, at moderne, energieffektive vinduer er med til at spare på bygningens energiforbrug i rigtig mange år, og dermed er de også en investering i fremtiden og den grønne omstilling, tilføjer han.

Læs mere om Døre & vinduer

6/5 2022