Aktuelle nyheder - Facader

Det bedste ler er fedtBygningsingeniør Arash Ehtesham fortæller om udvikling og test af nye tegltyper. Fotografi: Thea Bech-Petersen

Det bedste ler er fedt

En lerforekomst fyldt med sand, grus og sten kaldes mager og det er knap så fedt som byggemateriale

Del artiklen på

Center for Murværk fremviste værksteder og laboratorier i anledning af 70 års fødselsdagen i sidste uge. Centeret startede nemlig som Kalk- og teglværkslaboratoriet i 1947.

De er eksperter i kalk og ler, mursten, mørtel og tegltage på Teknologisk Institut, hvor Center for Murværk yder rådgivning i alle faser og aspekter af muret byggeri.

Center for Murværk arbejder for bæredygtighed i byggeriet ved at sikre nyt og gammelt murværk en lang levetid, nedbringe energiforbruget i teglproduktionen og omstille teglværkerne til grøn energi. Sammen med byggebranchen udforskes også mulighederne for genanvendelse af tegl og mørtel.

Kvalitet og udvikling
Teglkonstruktioner er holdbare og smukke, når de udføres korrekt med gode produkter. Arbejdet med murværk, lægning af tegltage og pudsning af facader er gammelt håndværk, men moderne krav om produktivitet og energioptimering gør det nødvendigt at fortsætte med forskning i fremstilling af teglprodukter og teste deres egenskaber i anvendelse.

Mursten bagt i mikroovn
Center for Murværk har gang i mange udviklingsprojekter. Et af flere innovative forsøg er brænding af teglsten i et mikrobølgeanlæg. Det har vist sig at brændingstiden for de fleste produkter som minimum kan halveres ved anvendelse af den ny teknologi, kaldet Microwave-Assisted Gas Firing, MAGF.

Da brændingen fint kan foregå om natten, vil strømmen til mikrobølgeanlægget kunne leveres som vedvarende energi på tidspunkter, hvor behovet for el til andre formål er lavt.

- Når vi anvender MAGF-teknologien til brænding af mursten kan vi spare 5-10% af energien umiddelbart. Hvis man tager højde for at teknikken samtidig gør det muligt at omstille cirka halvdelen af forbruget til vedvarende energi, så er det virkelig noget der batter på CO2-aftrykket, siger Lars Peter Salmonsen, projektleder i Center for Murværk.

Cirkulær økonomi
Center for Murværk er engageret i forskning til fremme af genanvendelse af tegl og mørtel. Udover at teste styrke og holdbarhed af murværk ud fra valget af råstoffer, metoder til brænding af sten og efterspænding af teglkonstruktioner, arbejder Center for Murværk også med forsøg på at skille brugte materialer ad med henblik på genbrug.

Center for Murværk eksperimenterer med at skille mursten fra hinanden og rense dem for mørtel. Det er relativt enkelt at rense kalkmørtel af gamle mursten, men gennem mange år har mørteltyper med en blanding af cement været anvendt.

I et nystartet projekt arbejder Center for Murværk derfor med udvikling af en metode, der kan rense cementmørtel af brugte mursten. 

- En stigende andel af de bygninger, der nedrives, er muret med cementmørtel. Det nye forskningsprojekt skal sikre, at vi også kan genanvende disse mursten, fortæller Lars Peter Salmonsen.

Mursten, der knækker i processen, bliver smuldret til et nyt materiale ligesom den tørre mørtel knuses for sig.

- Aktuelt søger vi partnere til et nyt projekt, hvor mørtelrester og knækkede mursten nedknuses og anvendes i en ny type byggeblok, oplyser Lars Peter Salmonsen.

Glas og tegl i CleanTechBlock
Genbrugsglas malet til grus, er allerede blevet til isoleringsmateriale i et byggeelement mellem teglstænger i nye dimensioner. Tegl til bagmur og facade er støbt sammen omkring det isolerende lag til en sandwichblok, der kan anvendes til opførelse af fuldmurede facader.

- Miljømæssigt er CleanTechBlock også interessant fordi den isolerende kerne er bærende og teglet derfor ikke behøver være særlig tykt. Det sparer både materiale og energi i produktionen, fortæller Lars Peter Salmonsen.

Bevaring af bymiljøer
Ikke alle aktiviteter i Center for Murværk drejer sig om udvikling af nye produkter og konstruktioner. Analyse af materialer handler også om kendskab til historiske mørtelblandinger og typer af teglsten til brug i forbindelse med restaurering af bevaringsværdigt murværk.

Fugtforsøg
Teknologisk Institut eksperimenterer med fugtteknisk optimering af murede konstruktioner. Center for Murværk er eksperter i opklaring af årsager til skader i murværk, som typisk kan opstå ved udsættelse for salt og opsugning af fugt. Her kan man få kvalificerede forslag til udbedring af skader. Moderne arkitektur uden tagudhæng eksponerer mange facader for større mængder regnvand, også derfor er det vigtigt med kendskab til alt, hvad der er værd at vide om vandindtrængning.

Uvildig projektgranskning
Inden nyt byggeri i tegl udbydes til udførelse, kan Center for Murværk assistere projekteringen med gennemgang af statiske forhold og konstruktionsdetaljer som en ekstra kvalitetssikring sammen med kontrol af selve udførelsen af traditionelt eller moderne murerarbejde.

Læs mere om Center for Murværk her

- eca

Læs mere om Facader

20/10 2017
Facadebeklædning FacaderArmeringBetonmørtelFacade tætnings kitFacadeelementerFacadeløsningerFacademalingFacadepladerFacadepudsFacadeventilerIsoleringsholderMaterielopbevaringMurbinderePudsRustfrie skruerSkruerStål skruerStilladserVindspærreÆdeltræTilføj dit firma her.
Send en mail.