Aktuelle nyheder - Facader

Genbrug af gode gamle murstenFrederiksbjerg Skole. Illustration Henning Larsen

Genbrug af gode gamle mursten

Gamle mursten i nyt murværk sparer mere end spidsen af en jetjager

Del artiklen på

Inden for de seneste år har Henning Larsen anvendt gamle mursten til genbrug i nyt murværk på fem større boligprojekter og en skole.

Besparelsen ved at anvende de gamle mursten i stedet for nye er beregnet til 1,15 mio kg CO2. Det svarer til CO2 udledningen fra 10.000 flyveture over Atlanterhavet fra København til New York City.

Fremstilling af et ton nye mursten udleder 258 kg CO2, mens genbrug af et ton gamle mursten udleder 2,7 kg. Det betyder at produktion af nye mursten koster 95 gange så meget i CO2-regnskabet som genanvendelsen af de gamle.

Sammenligningen er baseret på aktiviteter i produktionsfasen beregnet med anvendelse af EU’s standarder for bæredygtighed i byggeriet, EN15804.

Produktionen af nye mursten omfatter udvinding og transport af råmaterialer, energiforbrug til fremstilling af nye mursten, emballage, transport til byggeplads og affaldshåndtering.

Anvendelse af gamle mursten omfatter indsamling på byggepladser, transport til det sted, hvor de renses, energi til renseprocessen, transport til anvendelsessted og affaldshåndtering.

- Det er vigtigt, at arkitekter bidrager til løsninger på klimaproblemerne og her kan det gøre en forskel at vælge de rigtige byggematerialer. Det forudsætter en analyse og et indgående kendskab til forskellige byggematerialers livscyklus og levetid, når der vælges materialer til f. eks. facadebeklædning. Den positive miljøeffekt af at genanvende mursten er et stærkt argument for at opføre nyt murværk af brugte sten, siger Martha Lewis, der er ekspert i byggematerialer hos Henning Larsen.

- Men valget af brugte mursten til murværk i nye projekter er også inspireret af muligheden for at indbygge og overlevere den lokale historie, ligesom stenene kan være smukke i sig selv. Til Frederiksbjerg Skole i Aarhus har Henning Larsen genanvendt mursten fra det gamle kommunehospital. Det giver skolens arkitektoniske udtryk en reference til et ældre byggeri, som mange borgere husker endnu og den nye bygning indskrives derfor i den urbane kontekst med et værdifuldt historisk aftryk, tilføjer Martha Lewis.

Seks nye byggerier med gamle mursten
Seks byggerier af Henning Larsen indgår i beregning af miljøeffekt ved anvendelse af nye eller gamle mursten: Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Pollux og Castor, boligbyggerier på Islands Brygge. Jacobsen Hus i Carlsberg Byen. Sandkajen, boligbyggeri i Nordhavnen. Nimbus ungdomsboliger på Frederiksberg.

Data
Data til sammenligning af miljøeffekten fra anvendelse af hhv nye og gamle mursten kommer fra EPD, som er deklarationer, der dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber. Varedeklarationerne på nye og gamle danske mursten er gennemgået af Teknologisk Institut som uvildig part. Resultatet er tilgængeligt på www.epddanmark.dk.

- eca

Læs mere om Facader

6/10 2017
Facadebeklædning FacaderBetonmørtelByggerådgivningFacadeelementerFacadeisoleringFacadepladerFacadepudsFacadetætningIsoleringsholderMarkiserMaterielopbevaringRustfrie skruerScreensSkodderSkruerSolskærmeStål skruerStilladserTræfacaderUdvendig solafskærmingUdvendige persiennerVindspærreTilføj dit firma her.
Send en mail.