left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Facader

Nationalbanken skal have ny facadeFOTO: Danmarks Nationalbank

Nationalbanken skal have ny facade

Det trækker dog lidt ud med projektet, da Danmarks Nationalbank har annulleret licitationen og erklæret udbudsmaterialet for ikke egnet

Del artiklen på

Danmarks Nationalbank havde ellers truffet beslutning om at udskifte facadepladerne på Nationalbanks hovedbygning på Havnegade i København K.

Projektet skulle omfatte facaderestaurering af den cirka fire meter høje bastion på alle fire sider og højhusets nord- og sydfacader mod henholdsvis Holmens Kanal og Havnegade.

Udskiftning af facadepladerne er en nødvendighed blandt andet som følge af den aldersbetingede nedbrydning og deraf følgende styrketab af facadepladerne. Men nu er licitationen udsat.

Danmarks Nationalbank har nemlig besluttet at annullere udbuddet af hovedentreprisekontrakten vedrørende restaureringen af marmorfacaden.

Baggrunden for Nationalbanks beslutning er, at forudsætningerne for at gennemføre facaderestaureringen har ændret sig væsentligt, siden Nationalbank iværksatte udbuddet.

Det er Danmarks Nationalbanks vurdering, at udbudsmaterialet ikke længere er egnet i sin nuværende form, og at det er nødvendigt at foretage ændringer af grundlæggende elementer i udbudsmaterialet for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af facaderestaureringen.

Danmarks Nationalbank forventer at iværksætte et nyt udbud af en hovedentreprisekontrakt vedrørende restaureringen af Danmarks Nationalbanks marmorfacade i løbet af 2019.

Du kan gratis følge alle EU-udbud (Byggeri og fast ejendom) her på BygTek.dk - https://bygtek.dk/licitationer

-mo

Læs mere om Facader

4/12 2018