Aktuelle nyheder - Facader

Nyt samarbejde skal styrke det murede byggeri

Nyt samarbejde skal styrke det murede byggeri

Muret byggeri udgør en betydelig del af en stolt dansk byggetradition, men der er brug for at styrke byggebranchens viden om murværk, og det skal et nyt samarbejde bidrage til

Del artiklen på

Arkitektur

Med en lang byggetradition i tegl og et enormt renoveringspotentiale af eksisterende muret byggeri er en udvikling af både murerfaget, opkvalificering af arbejdskraften og videndeling om materialet vigtigt. Sådan mener man hos Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, Center for Murværk, der nu er gået sammen i et nyt samarbejde med det formål at imødekomme aktuelle og fremtidige kompetencebehov og højne kvaliteten og produktiviteten i byggebranchen inden for det murede byggeri.

Fra Teknologisk Institut er centerchef Grith Bech-Nielsen en af initiativtagerne til det nye samarbejde. Hun er glad for, at der nu bliver sat ekstra fokus på tegl som byggemateriale:

- Tegl er et fantastisk materiale og en essentiel del af den danske bygningskultur og byggeskik. Det nye konsortiesamarbejde er både utrolig spændende, fordi vi hver især repræsenterer faglig viden om murværk, og vigtigt - ikke mindst for branchen - fordi der også er behov for både at styrke og videreudvikle arkitekters og ingeniørers kompetencer inden for det murede byggeri. Ved at uddanne og oplyse mere og bedre skal vi sammen højne kvaliteten i det murede byggeri siger Grith Bech-Nielsen og henviser bl.a. til, at også brancheforeningen Danske Tegl peger på behovet for kompetenceløft og videndeling.

Samarbejde og opmærksomhed
Kasper Lynge, der er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, ser også frem til samarbejdet:

- En del af samarbejdet handler om at udvikle og gennemføre fælles og tværfaglige udviklingsprojekter. Det vil gavne både uddannelserne og virksomhederne. Samtidig vil et styrket samarbejde og øget videndeling på tværs af videninstitutionerne gavne både branchen og samfundet som helhed, siger han.

Thomas Bo Jensen, der er forskningschef og professor på Arkitektskolen i Aarhus, glæder sig også til, at murværk får mere tværfaglig opmærksomhed:

- Det murede byggeri hviler på utallige generationers omhyggelige arbejde med at stable sten på sten og udvikle æstetiske udtryk og bæredygtige konstruktioner, som er blevet en naturlig del af vores kultur. Dette er ikke foregået ensidigt i lukkede fora, men i samarbejder imellem håndværkere og bygmestre, ingeniører og arkitekter. Men vi har brug for at udvikle materialet og vores viden om de murede konstruktioner i takt med tidens mere komplekse krav til byggeriet, og det sker bedst i et tværfagligt samarbejde mellem videninstitutioner, uddannelser og brancher, siger Thomas Bo Jensen.

Netværk og teknologiløft
Konsortiet ønsker både at have fokus på murværks rolle i den bæredygtige og klimavenlige dagsorden, at undersøge nye konstruktive muligheder for murværket samt at styrke den teknologiske og digitale udvikling - både af murværksfaget og branchen som helhed - bl.a. ved at skabe mere netværk blandt aktørerne.

- Der er mange gode kræfter derude, og derfor bliver en central opgave at etablere en netværksgruppe om Murværk, hvor aktører fra hele værdikæden kan dele viden om muligheder og udfordringer fra teori og praksis, siger Grith Bech-Nielsen.

-kj

Læs mere om Facader

19/8 2019