Aktuelle nyheder - Facader

Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning De brugte mursten renses ved hjælp af vibrationer, og metoden sparer derfor miljøet for tonsvis af CO2. Murstenene bruges i både nybyggerier og renoveringer.

Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning

ETA-Danmark har i samarbejde med firmaet Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten

Del artiklen på

CE-mærkning er en vigtig dokumentation for byggematerialers ydeevne. Derfor er det obligatorisk, at alle byggematerialer, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal være CE-mærket. Nye mursten er blandt de byggematerialer, der er omfattet af en harmoniseret standard, og derfor skal de CE-mærkes. Men genbrugte mursten har ikke været mulige at CE-mærke, da der ikke har eksisteret en standard eller metodebeskrivelse for dette før nu.

Manglende standarddokumentation for ydeevne var også udfordringen for firmaet Gamle Mursten. Virksomheden har de seneste år oplevet stigende efterspørgsel fra både arkitekter og bygherrer på sine produkter – gamle, afrensede mursten med sjæl og historie, som kan genbruges i nyt byggeri.

Men når byggeprojekterne efterfølgende lander på bordet hos de rådgivende ingeniører, som skal udføre beregninger på murene, efterspørger de dokumentation for murstenenes styrke og bæreevne.

Dokumentation for styrke og bæreevne
Løsningen fandt Gamle Mursten sammen med ETA-Danmark. Gennem et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) gik Gamle Mursten i gang med at undersøge mulighederne for, hvordan de kunne skaffe godkendt dokumentation og fandt frem til ETA-Danmark.

ETA-Danmark er et uvildigt organ, der vurderer og godkender byggevarer efter det danske bygningsreglement og udsteder ETA’er iht. den europæiske byggevareforordning. Gamle Mursten kontaktede derfor ETA-Danmark, og i samråd fandt de frem til, hvilke parametre der skulle fastlægges, samt hvilke tests murstenene skulle underlægges for at dokumentere de relevante egenskaber som styrke og bæreevne.

Har ETA i hånden
Første skridt på vejen mod CE-mærkningen var en såkaldt EAD (European Assessment Document), som er juridisk ligestillet med de harmoniserede standarder. EAD’en beskriver, hvordan produktet skal testes, for at den ETA, der ligger til grund for CE-mærket, kan udstedes. En EAD udarbejdes af de enkelte vurderingsorganer og sendes derefter i høring i hele Europa. Når den er udstedt, er den gyldig i alle EU-lande.

EAD’en er netop blevet godkendt af samtlige EU-lande, og ETA-Danmark har på den baggrund udstedt en ETA til Gamle Mursten, som med den i hånden kan CE-mærke sine produkter.

-los

Om CE-mærket
- Ikke alle byggevarer kan eller skal CE-mærkes
- Det er obligatorisk at CE-mærke byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard - i dag er ca. 75 % af alle byggevarer omfattet af en harmoniseret standard og dermed obligatoriske at CE-mærke.
- Det er frivilligt for producenten, om virksomheden vil CE-mærke de byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. Men det kan være en fordel at gøre det, fordi man så har dokumentation for, at produktet lever op til den ydeevne, som man siger, at det gør.
- Hvis man ønsker det, kan produktet CE-mærkes på baggrund af en ETA (European Technical Assessment), udstedt på baggrund af en EAD (European Assessment Document).
- En EAD er juridisk sidestillet med de harmoniserede standarder.
- MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en støtteordning under Miljøstyrelsen, som yder tilskud til miljøteknologiske projekter inden for forskellige miljøtemaer.
- ETA-Danmark er notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udstede ETA'er og udarbejde EAD'er.

Læs mere om Facader

19/1 2018
Facadebeklædning FacaderArmeringBetonmørtelFacade tætnings kitFacadeelementerFacadeisoleringFacadeløsningerFacademalingFacadepladerFacadepudsFacadeventilerIsoleringsholderMaterielopbevaringMurbinderePudsRustfrie skruerSkruerStål skruerStilladserVindspærreÆdeltræTilføj dit firma her.
Send en mail.