Aktuelle nyheder - Facader

Specialist i fiberbeton skifter ejerMedarbejderne fra A/S Magnus Holm overgår alle til Confac Holding. Lone Mikkelsen (yderst til højre) fortsætter som daglig leder, mens Magnus Holm tilknyttes som rådgiver.

Specialist i fiberbeton skifter ejer

Fiberbetonfabrikken A/S Magnus Holm med tretten medarbejdere og Europas eneste robot til fremstilling af elementer i fiberbeton overtages af Confac Holding

Del artiklen på

- Da vi blev præsenteret for Magnus Holms ønske om at overlade livsværket til yngre kræfter og så virksomhedens avancerede fremstillingsmetoder af højt forædlede specialprodukter i fiberbeton, var vi ikke i tvivl om at nichevirksomheden rummede et stort potentiale, som vi gerne ville stå i spidsen for at udfolde, siger medstifter og medejer af Confac Holding i Randers, Frank Laursen.

A/S Magnus Holm blev stiftet af Magnus Holm i 1972 og har siden midten af 80’erne specialiseret sig i udvikling og produktion af elementer i fiberbeton. Virksomheden er ordreproducerende og beskæftiger tretten medarbejdere på fabrikken i Øster Alling ved Auning på Djursland. Virksomheden råder i dag over 2500 kvadratmeter produktionshaller og producerer altaner, trapper, brystninger, facadeplader, gesimser og specialprodukter.

- Ikke alene er der tale om en bundsolid pionervirksomhed med 45 års erfaring i udvikling af fiberbetonprodukter og konstante overskud de seneste fem år. Der er også tale om en særdeles kompetent medarbejderstab på tretten dedikerede medarbejdere plus ’Robert’, der er Europas eneste robot til fremstilling af fiberbetonelementer.

- På den baggrund ser vi overtagelsen som et nyt stærkt aktiv, og vi glæder os til sammen med ledelse og medarbejderne i A/S Magnus Holm at føre den veldrevne virksomhed ind i en spændende fremtid med masser af positive udfordringer i støbeskeen, tilføjer Frank Laursen.

Fiberbetonfabrikken A/S Magnus Holm vil fremadrettet være et selvstændigt søsterselskab til betonelementfabrikken Confac.

Robert - Europas eneste robot til fremstilling af elementer i fiberbeton - i aktion.

’Business as usual’
Frank Laursen pointerer, at A/S Magnus Holm fortsætter på den nuværende adresse og understreger, at samtlige medarbejdere fortsætter som hidtil med Lone Mikkelsen som daglig leder, ligesom virksomhedens stifter Magnus Holm - om end i begrænset omgang – vil være tilknyttet som ekspertrådgiver.

Samtidig slår Frank Laursen fast, at ejerskiftet hverken får konsekvenser i forhold til fremadrettede tilbud eller indgåede aftaler med underleverandører og kunder.

- A/S Magnus Holm vil fortsat agere som selvstændig virksomhed, med tætte og langvarige samarbejdsrelationer i forhold til både underleverandører og kunder. Som nye ejere er det vores ambition dels at fastholde og videreføre virksomhedens velfungerende aktiviteter og grundlag, dels at sikre det nødvendige spillerum for yderligere udvikling af virksomheden.

- Vi er overbeviste om, at vi med friske øjne kan føje nye spor til virksomhedens udvikling, og vi ser A/S Magnus Holm som en perfekt platform i arbejdet med at komplementere produktprogrammet hos søsterselskabet Confac, slutter Frank Laursen, der før sommerferien tog hul på en udvidelse af betonelementfabrikken i Randers, som fremover vil få fordoblet produktionskapaciteten.

-los

Læs mere om Facader

12/10 2017
Facadebeklædning FacaderArmeringBetonmørtelFacade tætnings kitFacadeelementerFacadeisoleringFacademalingFacadepladerFacadepudsFacadestukFacadeventilerGavlKlimaskærmMaterielopbevaringMurbinderePudsStilladserVindspærreÆdeltræTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder