Utzin utz
scroll
Specialiserede håndværkere renoverer Designmuseet Som det ses, er renoveringen af Designmuseum Danmark i fuld gang. Museet forventer at genåbne for publikum primo 2022.

Specialiserede håndværkere renoverer Designmuseet

Halvandet år. Så længe regner Designmuseum Danmark med at være lukket. De historiske bygninger i Bredgade skal renoveres, og det er en særligt udfordrende opgave, der kalder på både specialister, moderne teknologi og ditto materialer

Designmuseum Danmark har siden 1926 haft til huse i én af de mest centrale rokokobygninger i København. Oprindeligt bygget i 1757 for at rumme det kongelige hospital kaldet ’Frederiks Hospital’. Nu trænger de fredede bygninger til den helt store renovering.

Arbejdet med en historisk bygning som denne kræver mere end almindelig omhu og omtanke. Så det er erfarne håndværkere, der er vant til at håndtere bygninger af historisk karakter, som er sat på sagen. Én af dem er murerformand Svend Matthisen fra Einar Kornerup, som står for renoveringen af gulvene.

Og det er ikke nogen lille opgave, Svend og hans team står over for. Marmorfliserne på i alt 3000 kvm gulv har løsnet sig, og flere fliser er revnede. Alle fliser skal derfor tages op, der skal etableres nyt gulvvarmeanlæg og de marmorfliser, der ikke er gået i stykker, skal lægges ned igen.

Svend Matthisen fortæller:

- Da fliserne oprindeligt blev lagt, anvendte man en teknik, som desværre har skabt hulrum under fliserne. Det betyder, at flere af fliserne er knækkede. I dag fuldklæbes fliserne med en naturstensklæber, der sikrer, at flisen hæfter ordentligt på underlaget. Og selvfølgelig på et mere plan underlag. Naturstensklæberen sikrer også, at der ikke opstår misfarvninger på hverken de nye fliser eller på de gamle, flotte fliser.

Læs mere under billedet…
De eksisterende marmorfliser i alle fire fløje tages forsigtigt op, sorteres og genanvendes så vidt det er muligt. Til fuldklæbningen bruges Ardex N 23 W naturstensklæber.

Fremtidssikret loft
Også malermester Mogens Hvidtfeldt fra malerfirmaet Hansen & Hvidtfeldt, som har erfaring fra større historiske projekter som Christiansborg og Amalienborg slot, er med til at renovere. Hans team skal male alle lofter samt designmuseets i alt 250 vinduer, og malerne er også stødt på anderledes problematikker i palæbygningerne.

- Udfordringen ved Designmuseet har blandt andet været, at vi ikke kunne anvende et armeringsnet i loftet. Så vi har fået virkelig god rådgivning hos Ardex, der har vist os, hvordan vi i stedet kunne bruge en fiberforstærket spartelmasse. Den spartler vi så med, inden vi maler, for at minimere risikoen for, at der kommer revner eller krakeleringer i fremtiden, fortæller Mogens Hvidtfeldt.

Ud over bygningens indre restaureres de historiske 1700-tals frontoner og sandstensudsmykninger på bygningens facader.

Alle lofter samt designmuseets i alt 250 vinduer skal males.

-los


22/4 2021