LCA
LCA
scroll
Gyproc i stort, grønt projekt i egen baghaveFN’s naturpanel går ud fra, at der er 8 mia. arter på planeten. Én million af disse er i fare for at blive udryddet. Heraf er f.eks. 10 % af verdens 5,5 millioner insektarter udryddelsestruede.

Gyproc i stort, grønt projekt i egen baghave

Som del af et biodiversitetsprojekt vil Saint-Gobain Gyproc tiltrække insekter, sommerfugle, biller og fugle ved at omdanne fabriksgrund til flora. Det er både godt for naturen og for medarbejderne

På Saint-Gobain Gyproc-fabrikken i Kalundborg, hvor ordet ’vækst’ normalt handler om, hvor mange af fabrikkens gipsplader og letvægtsbyggesystemer der finder vej til danske bygge- og renoveringsprojekter, er udearealerne på den 11 hektar store fabriksgrund netop blevet omdannet fra kortklippet græs til naturlig flora. De grønne forandringer på fabriksgrunden sker som led i et biodiversitets-projekt, som skal tiltrække eksempelvis sommerfugle, insekter, biller og fugle.

Lige nu bliver der derfor soigneret. Dvs. visne blade, træstubbe og afklippede grene bliver anbragt strategisk rundt omkring på grunden. Det skaber bla. muldjord og steder, hvor små dyr kan boltre sig, og området er dermed klar til forår og sommer med vildtvoksende blomster og planter, et vandhul, en sansehøj og en naturlabyrint, hvor fabrikkens medarbejdere kan optanke frisk luft og energi til resten af dagen.

Biodiversiteten er under pres
Biodiversiteten er lige nu under stort pres både i Danmark og globalt på grund af klimaforandringer, og selv om de grønne arealer på Gyproc-grunden er små i den globale sammenhæng, så håber fabriksdirektør Søren Arens, at tiltaget får en positiv signalværdi, som andre vil kopiere.

- En af fabrikkens medarbejdere ærgrede sig over, at græsset uden for vinduet blev slået, lige når der begyndte at komme farver og liv. Det blev startskuddet til at skabe grønne områder med biodiversiteten i centrum. For medarbejderne har det den fordel, at de får en langt smukkere udsigt fra vinduerne, og om foråret og sommeren vil de selv kunne gå tur i et farveflor med et mangfoldigt dyreliv, som gavner naturens økosystemer. Fra små insekter, biller, bier, padder, sommerfugle og fugle til de harer, der tit aflægger besøg på grunden, og som alle har en vigtig funktion set med naturens briller, fortæller Søren Arens.

Forberedelsen til det nye vilde år er i sin afsluttende fase, efter at man hen over vinteren har forberedt grunden og plantet de typer planter, som skal opnå mest muligt biodiversitet. Planter som hvid okseøje, agernpris og storkenæb, mandstro og mange flere er således klar til at skyde op af jorden og pryde fabriksgrunden, så snart foråret banker på. Det fortæller Thomas Olesen, direktør i gartnervirksomheden Grøn Vækst.

- Cikorie, oliehør, gul sennep, kløver, boghvede, luzerne og honningurt er blandt de planter, der nu er sået, og som kommer til at vokse vildt på en sansehøj. Planterne skal være med til at tiltrække de vilde insekter såsom bier og biller. Sprøjtemidler er helt forbudt, en lille skov bag en jordvold får lov til at stå, og dødt træ får lov at ligge og rådne og passe sig selv, fordi det gavner en masse mindre arter, der igen fungerer som føde til vilde fugle. Jorden til sansehøjen er overskudsjord fra en udvidelse af fabrikken, og derved undgår man en CO2-belastning fra transport af jorden, siger han.

Fra tal og udregninger til jord under fødderne
Gyproc i Kalundborg er en del af Saint-Gobain-koncernen, der blev grundlagt i Frankrig i 1665. En af de første store ordrer var spejlene til spejlsalen på Louis XIV’s slot i Versailles. I dag er det overordnede mål at opnå nul-udledning af CO2 senest i 2050, og den nye ’vilde strategi’ for udendørsområderne harmonerer ifølge Søren Arens med Saint-Gobain koncernens strategi om at tage aktivt del i den grønne omstilling.

- Klimaforandringer er en af de mange faktorer, der lige nu er med til at true biodiversiteten verden over. Vi har i alt otte fabrikker i Danmark, der alle producerer materialer til byggebranchen, og de sidste fem-seks år har vi investeret et trecifret millionbeløb i at nedbringe miljøaftryk og CO2-udledning i Danmark. Noget af det, der er så fint ved dette projekt, er netop, at det både ligger i forlængelse af anstrengelserne for at nedbringe CO2- og klimaaftryk på Gyprocs egen produktion ved f.eks. at bruge så meget genbrugsgips, der er tilgængeligt, og samtidig udmønter sig i en forskønnelse af udearealerne til gavn for både natur og medarbejdere. På den måde giver det både noget rart at se på og fungerer som et synligt og helt konkret symbol på, hvorfor den grønne dagsorden er så vigtig, siger Søren Arens.

Koncernens topledelse har integreret bæredygtighed i virksomhedens samlede forretningsstrategi og forventer også at investere endnu et trecifret millionbeløb til grøn omstilling i Danmark de kommende fire år. Målet er at være CO2-neutral i 2050, og at så stor en andel af råvarerne i produktionen som muligt er genbrugsmaterialer.

Vild vækst kræver kontrol
Selv om Gyprocs udearealer kommer til at fremstå mere som uberørt natur, så kræver det et stort og målrettet arbejde at få biodiversiteten i højsædet.

- Modsat hvad man skulle tro, så kræver det faktisk en del arbejde, vedligehold og pleje at sikre mest mulig biodiversitet og diversitet i det hele taget. Hvis man bare giver helt slip, så vil få, invasive plantearter ofte overtage det hele. Gyproc er heldigvis med på, at biodiversitet kræver en langsigtet investering. Derfor vil de, ud over at gøre noget godt for naturen, allerede dette forår og til sommer, kunne høste de første frugter i form af nogle spændende, flotte og rekreative udeområder, hvor alle planter og dyr har en funktion i naturens økosystemer, siger Thomas Olesen.

Biodiversitet og bynatur er heldigvis på vej frem, når det gælder fælles udearealer i f.eks. boligforeninger og i det private. Der er dog ifølge Thomas Olesen også et kæmpe uudnyttet potentiale i at omdanne flere private virksomheders grønne arealer til områder med fokus på biodiversitet.

- Mange virksomhedsdomiciler har tilknyttet store udendørs arealer. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan disse arealer bliver vedligeholdt. Hvert insekt og hver en bi tæller, så vi håber, at flere vil erstatte den traditionelle tilgang til pasning og pleje af grønne fælles arealer med en vildtvoksende strategi, der fremmer biodiversiteten, siger Thomas Olesen.

Saint-Gobain Isover i Vamdrup ved Kolding producerer glasuld med op til 75 % genbrugsglas, alt efter hvor meget genbrugsglas der er tilgængeligt. Fabrikken er også omgivet af grønne arealer, der er velegnede til biodiversitet, og Isover er derfor i gang med forberedelserne med at gøre Gyproc kunsten efter.

-dc

15/3 2022