LCA
LCA
scroll
Husk det nu: Et sundt loft kan godt efterisoleres uden dampspærreBuild mener ikke, at de nye anvisninger er nået helt ud i branchen, så de bliver efterlevet i praksis.

Husk det nu: Et sundt loft kan godt efterisoleres uden dampspærre

Build – Institut for Byggeri, By og Miljø – kan konstatere, at de nye retningslinjer for efterisolering af lofter ikke lader til at være trængt igennem i branchen, og kommer derfor med en påmindelse

Konklusionen lød blandt andet, at et sundt loft kan efterisoleres uden etablering af dampspærre. Men er anvisningerne nået helt ud i branchen, så de bliver efterlevet i praksis?

For knap to år siden kom Build med nye retningslinjer for efterisolering af lofter baseret på flere års omfattende undersøgelser. De reviderede anbefalinger er essentiel viden for rådgivere og isolatører, men de opdaterede konklusioner er endnu ikke blevet praksis i branchen, i hvert fald hvis man spørger Søren Hartmann-Nue, der er teknisk konsulent hos den danske stenuldsproducent Rockwool.

- De tidligere anbefalinger om efterisolering af tagrum er helt tilbage fra 2013 og medførte desværre en række misforståelser i markedet. Vi er derfor rigtig glade for, at Build på baggrund af nye omfattende undersøgelser har udsendt nye retningslinjer. Det har nemlig stor betydning for, hvordan branchen og husejerne fremadrettet kan og skal gribe efterisoleringsopgaven an, siger Søren Hartmann-Nue og fortsætter:

- Efterisolering er vigtigt på flere punkter. For den enkelte husejer, fordi det kan betyde en kraftigt reduceret varmeregning og et bedre indeklima. For samfundet, fordi det kan bidrage til en vigtig reduktion af de ca. 20 % af Danmarks samlede CO2-forbrug, der udledes ved drift af bygninger. Med de nye anbefalinger fra Build kan man i langt flere tilfælde undlade at etablere dampspærre ved efterisolering af lofter. Det er vigtig viden, fordi det i de fleste tilfælde er omstændigt og omkostningsfuldt og dermed er en barriere for energirenoveringen.

Et sundt loft har ikke brug for dampspærre
Når et loft skal efterisoleres, er det vigtigt først at finde ud af, om der er tale om et sundt loft. Det er nemlig den helt afgørende faktor for, om der skal indsættes dampspærre. Builds undersøgelser har vist, at tykkelsen på isoleringen og efterisoleringen ikke har nogen betydning, hvis loftet er sundt. Således er anbefalingen ikke længere, at en isoleringstykkelse på over 150 mm nødvendigvis forudsætter dampspærre.

- Et sundt loft er først og fremmest lufttæt. Det vurderes ud fra, at loftskonstruktionen ikke må have revner, sprækker eller andre utætheder eksempelvis ved loftslemme og installationer såsom lampeudtag eller spots. Derudover skal tagrummet være forskriftsmæssigt ventileret, og der må ikke være synlige tegn på opfugtning eller skimmelsvampevækst, siger civilingeniør, ph.d. Thor Hansen fra Teknologisk Institut, som har gennemført undersøgelserne.

- Hvis man kan konkludere, at loftet kategoriseres som et sundt loft, så kan man ud fra Builds nye anbefalinger roligt se bort fra dampspærre og påbegynde efterisoleringen ved at indblæse isoleringsmaterialet, lige meget om det er organisk eller uorganisk. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Builds undersøgelser alene har omhandlet ventilerede gitterspærstagkonstruktioner, tilføjer han.

Behov for dampspærre gælder uanset typen af isoleringsmateriale
Hvis det viser sig, at loftet ikke er sundt, skal der indsættes dampspærre, uanset hvilken slags isoleringsmateriale der anvendes.

- Når der er behov for etablering af dampspærre, så har undersøgelserne vist, at det ikke har nogen betydning, hvad der er isoleret med, og om der skal efterisoleres med papiruld, glasuld eller stenuld. Det har heller ingen betydning, om der skal isoleres med pladematerialer eller løsfyld. De nye anbefalinger fjerner al tvivl om, at det ikke er nødvendigt at etablere en dampspærre, så længe loftet er sundt, siger Søren Hartmann-Nue.

Vil du blive endnu klogere, kan du deltage ved et webinar, som Rockwoll afholder den 24. november klokken 10. Her er nedsat et fagkyndigt panel som udover Søren Hartmann-Nue og Thor Hansen bestårr af Lars Due (byggesagkyndig og ejer af Isolink).

Webinaret er gratis, og du kan tilmelde dig her

-dc

11/11 2021