LCA
LCA
scroll
Ny varmvægsplade giver tyndere efterisolering
Den nye plade er hurtigere at sætte op og stjæler mindre plads fra rummet

Ny varmvægsplade giver tyndere efterisolering

Med Fermacells nye varmvægsplade kan håndværkeren nu udføre indvendig efterisolering af kolde ydervægge i blot en enkelt arbejdsgang - og samtidig få en markant slankere konstruktion, så mest muligt opholdsareal bevares

Store dele af den danske bygningsmasse står i de kommende år over for at skulle energirenoveres, og her er indvendig efterisolering af kolde ydervægge blandt de mest oplagte tiltag. Imidlertid er traditionelle efterisoleringsløsninger som f.eks. forsatsvægge med mineraluld både arbejdstunge og indskrænker samtidig det indvendige opholdsareal mærkbart.

- Efterisoleringsbehovet i Danmark vokser i de kommende år med bl.a. det nye bygningsreglement for 2015 og den fremtidige energiramme 2020. Derfor er det afgørende at udvikle nye innovative løsninger til efterisolering, der optimerer håndværkerens arbejdstid, minimerer ulemperne og derudover giver slutbrugerne en række indeklimamæssige og økonomiske fordele, udtaler Claus Møller Oxild, der er filial- og teknisk chef hos fibergipsproducenten Fermacell.

Hurtigt sat op
Fermacell har derfor udviklet en ny varmvægsplade i skruefast 10 mm fibergips på højisolerende PUR-skum i hhv. 30 mm og 60 mm. Varmvægspladen anvendes til indvendig efterisolering af kolde ydervægge og monteres direkte på væggen i blot en enkelt arbejdsgang, da der ikke kræves etablering af et forudgående træ- eller stålskelet. Claus Møller Oxild forklarer:

- Den nye varmvægsplade optimerer håndværkerens arbejdstid, idet de tre arbejdsgange, der er forbundet med en traditionel efterisolering, hvor der først opsættes et skelet, derpå isolering og til sidst fibergipsplader, nu er reduceret til én. Varmvægspladerne består af fibergips og isoleringsskum i ét, og de samles og monteres helt enkelt med sandwichlægter, der skrues direkte ind i væggen. Han fortsætter:

- Samtidig giver varmvægspladerne en markant slankere samlet konstruktion end traditionelle efterisoleringsløsninger. Det skyldes PUR-skummets lave lambdaværdi på 0,023, som gør, at 60 mm PUR-skum isolerer svarende til ca. 100 mm mineraluld. Det indvendige opholdsareal reduceres derfor langt mindre ved denne løsning end ved traditionelle efterisoleringsløsninger.

Uegnet til kældre og vådrum
Fermacells nye varmvægsplade egner sig til indvendig efterisolering af kolde ydervægge alle steder i bygningen på nær kældre og vådrum. Claus Møller Oxild pointerer, at det er vigtigt i forbindelse med projekteringen af efterisoleringen at få beregnet præcist, hvordan efterisoleringen påvirker væggens dugpunkt, så man undgår fremtidige fugtskader og eventuelle problemer med skimmelsvamp.

- Man bør helt generelt tage højde for ydervæggens konstruktion, før man går i gang, ligesom man skal vælge den rette skruelængde for at undgå kuldebroer over samlingerne og eventuel sortsværtning over pladesamlinger og skruehoveder. Det er meget vigtigt, at man tænker sig godt om, inden man går i gang med efterisolering, og f.eks. trækker på en byggesagkyndig rådgiver, lyder det afslutningsvis fra Claus Møller Oxild.

Den nye varmvægsplade, der netop er blevet lanceret på BYGGERI ’14 i Fredericia, er klassificeret som beklædning i klasse K1 10 iht. den europæiske klassifikationsstandard DS/EN 13501-2 for brandbeskyttelsesevne.

-jhn

20/3 2014