scroll
Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok De biobaserede isoleringsmaterialer kan erstatte eksempelvis stenuld, hvis de pakkes ind i gips eller lerpuds.

Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

DBI har gennemført omfattende brandtests af biobaserede isoleringskonstruktioner. Biobaserede konstruktioner af blandt andet papiruld viser sig at leve op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri

Byggebranchen står for 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning, og hvis der for alvor skal skæres i denne, skal biobaserede byggematerialer have en endnu større andel i fremtidigt byggeri.

For at accelerere det biobaserede byggeri har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og entreprenørvirksomheden Logik & Co. oprettet det nationale projekt Wood:UpHigh. Formålet er at samle dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

I projektet har blandt andre isoleringsleverandøren Nviro bidraget med sparring og leveret biobaserede isoleringskonstruktioner med papiruld og træfiberisolering, som for nylig har været igennem omfattende brandtests i DBIs prøvningshal i Hvidovre.

Lever op til funktionskrav
Testene viser, at en brand i forskellige trækonstruktioner kombineret med biobaseret materiale af blandt andet ålegræs, træfibre og papiruld lever op til de ønskede funktionskrav. Ifølge DBIs egen konklusion kan de biobaserede isoleringsmaterialer således erstatte eksempelvis stenuld, hvis de pakkes ind i gips eller lerpuds.

- Vores brandtests viser, at alle de biobaserede konstruktioner lever op til tre ønskede funktionskrav; langsom brandspredning, tid til evakuering og opretholdt bæreevne – og det åbner for rigtig mange nye potentielle isoleringsmaterialer, fortæller Christian Fundby Schou, der er Head of Product Design hos DBI.

De nye undersøgelser vækker glæde hos Nviro, som er særligt begejstret for, at resultaterne omfatter hele branchen – og ikke blot et enkeltstående produkt. Det vil ifølge Nviro forhåbentlig skabe en endnu større tryghed generelt ved træbyggeri og biobaserede isoleringsløsninger:

- De nye brandtests er egentlig ikke ny viden for os, men det, at vi nu har konklusionerne fra et uafhængigt dansk institut som DBI, er godt nyt for hele den biobaserede isoleringsbranche. Det er utrolig positivt, at de biobaserede produkter bliver belyst, og at vi får øget viden om brandsikkerheden på alt fra ålegræs til papiruld. Det er vigtigt, at vi handler ud fra en vidensbaseret tilgang – og ikke en følelsesbaseret tilgang – for at vi kan udbrede mere klimavenlige byggematerialer. Og her er en test bedre end 1000 antagelser, siger teknisk direktør hos Nviro, Per Thomsen.

Ildebrand er ligeglad med landegrænser
Nviro, der er en del af Nordic Wood Industries, forhandler biobaseret isolering produceret af henholdsvis genbrugsaviser fra Isocell og træfibre fra Hunton til både ind- og udlandet. Ifølge Per Thomsen møder Nviro flere fordomme om brandsikkerheden på isoleringsløsningerne i Danmark. I udlandet oplever virksomheden generelt både et større kendskab til og mere erfaring med biobaseret isolering.

- Materialerne og principperne for de konstruktionsopbygninger, som er testet, er anvendt mange steder i verden, blandt andet i Tyskland og Østrig – og biobaseret isolering er generelt stærkt efterspurgt i udlandet. Men i Danmark har man tidligere været lidt mere tilbageholdende, måske på grund af manglende kendskab til brandsikkerheden. Men en brand brænder på præcis samme måde uanset landegrænse, siger Per Thomsen og fortsætter:

- Et projekt som Wood:UpHigh er uden tvivl med til at åbne for endnu flere muligheder for branchen som helhed. Rigtig mange bygherrer vil gerne bygge med flere biobaserede materialer og isolering, men det tager tid og ressourcer for en bygherre at sætte sig ind i området. Derfor er det her projekt helt unikt og vil forhåbentlig være med til at understrege de biobaserede løsninger som lige så sikre som mere traditionelle isoleringsløsninger.

Wood:UpHigh-projektet er støttet af Realdania samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Projektet ledes af DBI, som varetager alle projektets aktiviteter, imens Logik & Co. varetager konstruktionen af testemner til brandtestene i samarbejde med en bred følgegruppe, der repræsenterer både know-how og know-why om biobaseret byggeri – heriblandt Nviro.

-dc

12/12 2023
 • Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  isolering ›Forbrugerombudsmanden har givet Rockwool en løftet pegefinger for på to reklamestandere at have kaldt sin isolering for henholdsvis By Nature' og 'Breathable'. Der har ikke være basis for at benytte det ordvalg, mener Forbrugerombudsmanden
 • Behov for flere murere med styr på facadepuds

  Behov for flere murere med styr på facadepuds

  facader ›Kurset 'Facadepuds på udvendig isolering' holder bygningshåndværkerne opdateret på nye teknologier og krav. Efterspørgslen på facadepuds stiger
 • 9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  isolering ›På en netop afsluttet tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark var det ambitionen at passe godt på miljøet. Ruderne fra gamle og udtjente vinduer er blevet lavet om til glasuld, der fremover vil hjælpe med at spare på energien
 • Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  doere-vinduer ›Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet
 • Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  isolering ›En stor del af renoveringen af godset Holstenshuus på Fyn i 2014 gik på at efterisolere indervæggene, og her faldt valget på Xellas porebetonsisoleringsløsning Multipor, der sammen med et lag af ler viste sig at være et perfekt match med bindingsværk
 • Som en bankboks, der ikke kan snydes

  Som en bankboks, der ikke kan snydes

  isolering ›Rockwool introducerede ved årsskiftet en EPD-generator udviklet i samarbejde med EPD Norge. Siden er der leveret mere end 100 tilpassede miljøvaredeklarationer. Byggebranchens har behov for data, der kan gøre det enklere for de projekterende
 • Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  isolering ›Med en ny fleksibel kerne kan Rockwools nye rørskål bruges til mange forskellige dimensioner. Det gør arbejdet langt enklere og mere effektivt for isolatørerne, når de monterer isolering på rør
 • Fra nyansat til administrerende direktør på ni måneder

  Fra nyansat til administrerende direktør på ni måneder

  isolering ›Isoleringseksperten Norisol har udpeget Jørgen Faber Klausen som ny administrerende direktør. For kun ni måneder siden blev han ansat som regionsdirektør i firmaet, men han har hurtigt bevist sit værd