LCA
scroll
Byrum og klimasikring går hånd i hånd i RandersFlodlejets budget er 70 mio. kr. Randers Kommune og Realdania bidrager med 35 mio. kr. hver. Dertil kommer etableringen af Bolværket, som arealudviklingsselskabet Flodbyen / AP Ejendomme står for.

Byrum og klimasikring går hånd i hånd i Randers

Randers har skabt Flodlejet - et nyt byrum, som skal kombinere klimasikring og adgang til vandet. Ambitionen er at skabe en grøn, rekreativ oase i hjertet af Flodbyen og i relation til den større klimasikringsindsats, Klimabåndet

Randers Midtby skal i fremtiden beskyttes mod stormflod og oversvømmelse af en grøn, sammenhængende højvandssikring, Klimabåndet. Sikringen forbinder Justesens Plæne i vest med Klimabroen i øst og tilsvarende på sydsiden af Randers Fjord. Som del af den grønne sikringsløsning har Randers Kommune nu besluttet at etablere byrummet Flodlejet.

Konkret ønsker kommunen at etablere en ny plads med adgang til vandet, rekreative muligheder og en integration af naturen. Flodlejet skal strække sig mellem Havnegade, havnebassinet, Randers Bro og Randers Streetfood-bygningen, som bevares, mens det er planen at rive Havnekontoret ned.

I stedet bliver der midt i området opført en bygning kaldet Bolværket. Bolværket skal have offentlige og udadrettede funktioner i stueetagen, der vil være i tæt samspil med Flodlejet udenfor. Bolværksbygningen er en del af Flodbyens udviklingsplan og bliver opført af AP Ejendomme, mens arealudviklingsselskabet Flodbyen P/S bidrager med anlægsprojekter omkring bygningen.

- Flodlejet er et ambitiøst eksempel på naturbaseret højvandsbeskyttelse i et centralt byområde. Flodlejet kan vise, hvordan en by kan reducere risikoen for oversvømmelser - samtidig med, at forbindelsen til vand og natur styrkes. Koblingen mellem by, natur og vand er en del af Flodbyens særlige potentiale, som projektet ved Flodlejet kan forløse, siger projektchef i Realdania, Mikkel Suell Henriques.

Før Flodlejet kan blive en realitet, skal der gennemføres et planlægnings- og procesarbejde med bl.a. arkitektkonkurrence, offentlige debatter og myndighedsbehandling. En del af forberedelsen til anlægsprojektet er er dog allerede i gang: Det igangværende vejarbejde på Havnegade skaber nemlig en ny byforbindelse ved busterminalen og Trangstræde mellem den historiske Randers Midtby og de nye byområder ved havnen.

- Jeg er utrolig glad for, at vi sammen med Realdania nu kan tage hul på realiseringen af Flodlejet. Det er et unikt projekt, som vil blive et vartegn i Flodbyen Randers. Ud over at være med til at sikre Randers mod oversvømmelser kommer Flodlejet til at sætte nye standarder for byens møde med vandet og naturen. Vi vil endelig kunne bringe byen ned til det vand, som vi har været afskåret fra i årtier, men samtidig på en måde, hvor vi beskytter os mod oversvømmelser. Det er en win-win, som vi glæder os til at samarbejde med Realdania om, siger borgmester Torben Hansen (S).

Flodlejet

Flodlejet bliver en grøn plads på Bolværksgrunden mellem Havnegade, Randers Bro, havnebassinet og Randers Streetfood-bygningen. Det ligger fast, at der centralt på pladsen kommer til at ligge en bygning kaldet Bolværket med en forventet størrelse på omkring 7700 etagemeter. En forundersøgelse, der blev gennemført i 2021, lægger desuden op til følgende:

- Flodlejet skal skabe liv i området med et varieret tilbud af aktiviteter, f.eks. vandleg og naturformidling.

- Som en del af Flodlejet arbejdes der på at etablere adgang til vandet med SUP paddles, kajak og flodbad. Derudover arbejdes der på at etablere andre aktivitets- og opholdsmuligheder.
Det er planen, at der skal være mere beplantning end i dag i området. Eksempelvis med planter, som er inspireret af Gudenåen og Randers Fjord.

- En del af området skal hæves ca. 1,5 meter for at sikre mod oversvømmelser. Det er en del af Klimabåndet. Det skal stadig være muligt at komme ned til vandet eksempelvis ved at lave forskellige terrasser med beplantning og siddepladser i forskellige niveauer.

- Der skal være gode forbindelser til midtbyen

Realdania har tidligere støttet Forundersøgelsen for Byen til Vandet i 2015, konkurrencen om udviklingsplanen for Flodbyen fra 2020 og en fælles forundersøgelse af Flodlejet i 2021.

-dc

6/12 2022