scroll
Det er ikke kun regnvand, de årlige skybrud skyller med ned i kloakken Når regnvand strømmer over fra veje, tage eller nedløbsrør, kan vandet tage maling, kloakvand, giftige metaller og kemikalier med sig.

Det er ikke kun regnvand, de årlige skybrud skyller med ned i kloakken

Ekstremt vejr fører så store vandmængder med sig, at det danske kloaknet ikke kan følge med. Mens kommuner og forsyninger venter på myndighedernes anbefalinger, vil rørproducent vejlede i håndtering og rensning af det potentielt farlige regnvand

Fremtidens klima i Danmark byder på højere temperaturer, mere regn og generelt flere ekstreme vejrhændelser. Ifølge Bolius er det kun sket én gang de seneste ti år, at der har været en sommer uden et eneste skybrud, og tendensen vil fortsætte og sandsynligvis blive mere udtalt, er der bred enighed om blandt danske vejr- og klimaeksperter.

De voldsomme regnmængder fører ikke kun til våde ferier, men kan også få mere alvorlige konsekvenser.

– Stormflod, skybrud og intense regnskyl vil sætte det danske regn- og spildevandsnet på en alvorlig prøve. Ud fra hvad vi har oplevet ad flere omgange de senere år, er det eksisterende net ganske enkelt ikke rustet til vandmasserne.

Sådan lyder den kontante melding fra Jan Lunding, der er projektchef og regnvandsekspert hos regn-og spildevandsrørsproducenten Uponor Infra. Han peger samtidig på andre og ganske alvorlige følger af den øgede mængde vand på kort tid.

– Når regnvand strømmer over fra veje, tage eller nedløbsrør, kan vandet tage maling, kloakvand, giftige metaller og kemikalier med sig, siger han og tilføjer:

– Oversvømmede kældre og ufremkommelige veje er én ting. Men oversvømmelser vil typisk også føre forurenet vand rundt og dermed skade søer, vandløb og grundvand til fare for os alle. På trods af alvoren findes der endnu ikke lovgivning på området, som tager højde for den nye vejrsituation, og som udstikker klare rammer for kravene til håndtering og rensning af det overskydende vand.

Lancerer nyt regnvandsunivers
Hos Uponor har man gennem de seneste år mærket, at den manglende lovgivning frustrerer kommunerne og forsyningerne.

Som svar på en stigende efterspørgsel i markedet har virksomheden over det seneste år gennemført over 30 seminarer over hele landet om bæredygtigt byggeri for kommuner og forsyninger. Hertil har Uponor for nylig lanceret et nyt regnvandsunivers kaldet Uponor Stormwise, hvor man kan søge information om og inspiration til, hvordan overskydende vand håndteres og renses bedst muligt.

– De danske kommuner og forsyninger er utrolig dygtige og kompetente. Men et givent område vil altid have sin egen unikke problemstilling, når det kommer til håndtering af vandmasserne. Samtidig står vi overfor en udvikling i vejrforholdene, som ingen af os for alvor har opereret i før. Derfor er det nødvendigt, at alle parter arbejder sammen for at finde de bedste løsninger, siger Jan Lunding og tilføjer:

– Vi har hos Uponor udviklet og produceret regn- og spildevandssystemer til det nordiske marked i mere end 60 år, og med Stormwise-konceptet, seminarerne og vores rådgivning ønsker vi at bidrage til, at de danske vand- og forsyningsværker er endnu bedre rustet til at håndtere vandmasserne nu og fremover.

-dc

12/4 2023