scroll
Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retningAssens Forsyning A/S er ansvarlig for drift, service og udvikling af bæredygtige løsninger til borgerne i Assens Kommune bl.a. indenfor områderne drikkevand, håndtering af regn- og spildevand.

Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retning

Assens Forsyning har opsagt direktør Birger Strandby Ernst. Opsigelsen skyldes, at man ønsker en anden profil til at stå i spidsen for forsyningen, der står over for en ny strategiperiode med mange udfordringer og høje ambitioner

Assens Forsynings bestyrelse vil finde en anden direktør til at indfri nye målsætninger for, at virksomheden står stærkere som aktør i den grønne omstilling. Assens Forsyning har ambition om at være med til at løse klima- og miljøudfordringerne i Assens Kommune.

Bestyrelsesformand John Buur Christiansen siger i den forbindelse: 

- Vores høje ambitioner skal samtidigt ses i lyset af, at Assens Forsyning skal effektiviseres løbende, så vores kunder oplever en rimelig pris for drikkevand, regn- og spildevand, affald og genbrug. Alle disse mange hensyn har betydet, at en enig bestyrelse har valgt at fokusere på nye kræfter i rollen som direktør for Assens Forsyning.

Bestyrelsesformanden takker også den afgående direktør for den indsats, han har lagt i forsyning gennem tiden.

Birger Strandby Ernst har haft sidste arbejdsdag, og bestyrelsen går nu i gang med processen med at finde en ny direktør. Indtil det er sket, er økonomichef Marianne Lyngsø Hansen konstitueret direktør.

-dc

29/8 2023