LCA
LCA
scroll
Hofor øger bæredygtighedskrav til egne bygningerPå Værket ved Søndersø er 144.000 mursten fra det gamle værk blevet renset, så de kan genbruges under ombygningen og i andre Hofor-byggerier.

Hofor øger bæredygtighedskrav til egne bygninger

Nye bygninger skal udlede mindre CO2 end hidtil. Kravene gælder allerede fra i år og er et led i forsyningsselskabets strategi om at blive CO2-neutral i 2040

Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har vedtaget at stille krav til bæredygtighed i nye bygninger. Krav, der er væsentligt skrappere, end loven kræver.

Direktør for Byggeri og Anlæg, Søren Birch, fortæller, at kravene allerede gælder fra i år:

- Anlægs- og byggebranchen er en af de største udledere af CO2 og har et stort forbrug af ressourcer.

Hofor har bygge- og anlægsaktiviteter for mindst 30 milliarder kroner de næste 10 år, og derfor er det et naturligt sted at sætte ind i bestræbelserne for at nå målet om at være CO2-neutral i 2040, konstaterer direktøren.

Hofor sætter tempoet op på flere fronter. Forsyningsselskabet har blandt andet indført, at nye bygninger skal have lavet en livscyklusanalyse. 

Derudover har forsyningsselskabet formuleret konkrete mål for, hvor meget CO2 bygningerne må udlede gennem deres levetid.

For opvarmede bygninger som driftscentre, som allerede er omfattet af klimakrav i bygningsreglementet, har Hofor indført et krav om, at de max må udlede otte kg CO2 per m2 om året.

Kravet i lovgivningen til nybyggeri er i øjeblikket 12 kg CO2, som dog bliver gradvist sænket de kommende år.

For øvrige bygninger, herunder bygninger til tekniske anlæg, som der i dag ikke er krav til i lovgivningen, har forsyningsselskabet indført krav om, at de max må udlede 12 kg CO2 per m2 om året.

Indfører krav om at indtænke bæredygtighed bredt
Hofor indfører desuden et krav om, at nye bygninger skal være guldcertificeret efter DGNB-systemet. Det er en teknisk evaluering af et byggeri ud fra seks områder som eksempelvis miljømæssig og teknisk kvalitet.

- Indførelsen af krav om DGNB-guldcertificering sikrer, at Hofors nybyggeri har en bred tilgang til bæredygtighed og ikke kun fokuserer på CO2-udledning. Det understøtter vores mål for klima og samtidig også vores mål for miljø, arbejdsmiljø og energieffektivisering, siger Søren Birch.

Hofor har også tilsluttet sig klima-initiativet Reduction Roadmap, som opstiller konkrete, årlige CO2-mål for nybyggeri i Danmark, og som arbejder for at skærpe klimamålsætningerne i byggelovgivningen, så de afspejler klimavidenskaben.

Roadmappet viser, hvor hurtigt klimabelastningen fra nybyggeri skal nedbringes for at bygge inden for Parisaftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Målet er at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Sender vigtigt signal til omverdenen
Skal det lykkes, skal bygninger kun udlede 5,8 kg CO2 per m2 allerede fra 2025. Det er endnu lavere end Hofors nye krav på otte kg, og netop derfor vurderer Søren Birch, at det er en rigtig god idé at støtte op om initiativet:

- Vi ser det som vores pligt hele tiden at lede efter muligheder for at sætte yderligere tempo på den grønne omstilling, også selvom vores erfaringer viser, at de byggerier, vi opfører i Hofor, allerede udleder mindre end kravene i bygningsreglementet, siger han.

Søren Birch kalder Reduction Roadmap inspirerende og mener, at medlemskabet sender et vigtigt signal til omverdenen:

- Selvom vi ikke er forpligtede til at følge målene i roadmappet, så betyder vores tilslutning til initiativet, at vi får masser af inspiration til at sænke vores CO2-aftryk, og samtidig støtter vi op om at få skærpet kravene i lovgivningen, siger direktøren.

Indførelsen af bæredygtighedskrav til nybyggeri er et led i Hofors ambition om at øge bæredygtigheden i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Bygninger udgør nemlig kun en lille del af forsyningsselskabets samlede anlægsaktiviteter.

Derfor arbejder Hofor de kommende år på også at indføre bæredygtighedskrav i forbindelse med sine øvrige anlægsaktiviteter, for eksempel når der lægges rør i jorden og bygges produktionsanlæg.

-dc

15/5 2024