Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Kommuner fravælger de billigste spildevandsløsningerSøren Egge Rasmussen fra Enhedslisten

Kommuner fravælger de billigste spildevandsløsninger

Regeringen er parat til at satse på de billigste spildevandsløsninger, og det er ofte dem, der laves over jorden. Det kan spare samfundet for store summer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der ligger store opgaver for bygge- anlægssektoren i de klimatilpasninger, som en række kommuner er godt i gang med at foretage. Men bruger kommunerne de mange penge rigtigt, eller er det forsyningsselskaberne, der mere eller mindre får lov til at styre udviklingen med for ofte dyre løsninger?

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten har spurgt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, om han vil tage initiativ til at ændre og forbedre reglerne for klimatilpasning i kommuner, så reglerne føres tilbage til januar 2013.

Kommuner fravælger den billigste løsning
Der blev i 2016 indført en ændring af reglerne, så kommunerne skulle bidrage med 25 procent af investeringerne ved overfladeløsninger i form af eksempelvis regnvandsbassiner.

Til gengæld skal forbrugerne betale hele beløbet, hvis forsyningsselskaberne gennemfører de dyre nedgravede løsninger i form af eksempelvis parallelle kloakløsninger.

Det har fået mange kommuner til at fravælge at gøre noget effektivt på ’den billige måde’, hvor regnvandsbassiner skal konkurrere med nedslidte skoler og veje om investeringerne. I stedet sker der intet, eller forbrugerne kommer til at betale de dyrere løsninger.

Bedst og billigst
Dan Jørgensen oplyser i sit svar blandt andet, at kommuner, vandselskaber og borgere skal kunne gå sammen om løsninger, som ’bedst og billigst’ forebygger oversvømmelser og beskytter borgere og virksomheder mod store skader:

- De billigste løsninger er ofte dem, der laves over jorden. De kan spare samfundet for store summer. De seneste år er antallet af ansøgninger til den type projekter faldet. Den udvikling vil jeg gerne vende. Regeringen vil derfor udarbejde en plan, som skal sikre en effektiv, klog og velkoordineret klimatilpasning, så vi kan forebygge og klimasikre i fællesskab og til gavn for borgerne. I den forbindelse vil vi se på reglerne for medfinansiering af klimatilpasning, oplyser Dan Jørgensen.

Ikke ’hundrede års hændelser’
Søren Egge Rasmussen er godt tilfreds med ministerens svar, som han opfatter positivt i forhold til at ændre reglerne for finansiering, så kommunerne kan vælge de for forbrugerne billigste og også ofte hurtigste løsninger:

- Det er vigtigt at gennemføre flere løsninger, så vi kan håndtere det stigende antal regnvandshændelser, som ikke længere er hundrede års hændelser, men noget der sker hele tiden. Ofte er de bedste løsninger at holde regnvandet på overfladen. Men de projekter er gået i stå, fordi Venstreregeringen ændrede reglerne for, hvem der skulle betale for løsningerne. Tidligere var det spildevandsselskaberne, der fuldt ud, uanset om der var tale om løsninger over eller under jorden, gennemførte og finansierede dem. Det skal vi tilbage til, siger Søren Egge Rasmussen til BygTek.

Tilsagn fra ministeren
Spildevandsselskaberne kan altså i dag ikke vælge den billigste løsning, fordi kommunen skal finansiere 25 procent af investeringen, mens spildevandsselskaberne godt kan vælge de dyreste løsninger, fordi det så er forbrugerne alene, der skal punge ud:

- Enten sker der ingen ting, eller også gennemføres de dyreste løsninger. Der har jeg nu et tilsagn om, at ministeren vil se på sagen, og jeg tolker svaret sådan, at han er parat til at lave reglerne om, slutter Enhedslistens ordfører.

Lyt til hele interviewet med Søren Egge Rasmusssen på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3685&T=Kommuner fravælger de billigste spildevandsløsninger

 

Læs mere om Kloak & afvanding

13/8 2019
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.