Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Ny permeabel belægning kan klare en 100-årshændelse på parcelhusgrundenJo større flise jo større fuge. For optimal virkning skal fugen hverken være større eller mindre end 10 %.

Ny permeabel belægning kan klare en 100-årshændelse på parcelhusgrunden

Med Perma Drain har IBF leveret permeabel belægning, der har håndteret massive mængder regnvand, når himlen åbner sig over asfalt- eller flisebelagte områder. Den nye Perma Drain Home løser nu samme opgave hos helt almindelige boligejere

Del artiklen på

Af Daniel Christensen  

Sommeren er gået på hæld, og en lang række meteorologer har tændt for de store advarselslamper, efter at rekordhøje temperaturer er skyllet ind over landet. Den voldsomme varme er dog ikke det eneste, som klimaforandringerne tager med sig.  

Efter alt at dømme vil såkaldte 10- og 100-årshændelser opstå hyppigere, end deres navne ellers angiver. Således er mængden af regnvand steget eksponentielt de seneste år, og der er intet, der tyder på, at den tendens hører op lige foreløbig.  

Siden 2010 har IBF arbejdet med permeable belægninger. En permeabel belægning er ligesom andre belægninger en plan og belastningsstærk køreflade, men den adskiller sig fra traditionelle belægninger med fliser eller asfalt, da regnvand kan sive igennem den.  

Konkret har IBF udviklet den specialdesignede flise Perma Drain, der snildt kan håndtere de ekstraordinære regnvandshændelser, som kommer med færre og færre års mellemrum. Med den specielle flise siver vandet ned i jorden, så det ikke belaster eksisterende regnvandssystem.  

Klarer både 10- og 100-årshændelser 
Perma Drain har indtil nu kun kunnet benyttes på større arealer som parkeringspladser og almindelige asfalterede veje i eksempelvis parcelhuskvarterer. Men nu bliver det med Perma Drain Home også muligt at lade vandet sive ned i undergrunden igennem fliserne på mindre, private grunde.  

- Perma Drain Home kan håndtere vandet lokalt. Vi ved, at når der skal bygges huse, og nye parcelhuskvarterer skyder op, så sker det ofte, at kommunerne stiller krav om, at den nye ejer skal bevare de store mængder regnvand på egen matrikel. Og det kan man som privat bolig- eller lodsejer nemt løse, hvis man indtænker Perma Drain Home på sin grund, når man eksempelvis bygger indkørsel eller terrasse, siger Kim Falkenberg, der er key account manager på permeable belægninger hos IBF.  

Et skybrud er, når der falder 15 mm regn på 30 minutter. En 10-årshændelse er tre gange så meget. Det kan defineres ved, at der falder 230 liter regnvand i sekundet per hektar. En 100-årshændelse er, når der falder 380 liter i sekundet per hektar.  

- Og begge dele klarer vores flise nemt. Det er blevet testet flere gange, siger Kim Falkenberg.  

Vigtigt at bruge det rette materiale 
For Kim Falkenberg og IBF er Perma Drain Home et helt særligt produkt, og det betyder også, at firmaet ikke bare leverer flisen, hvis ikke forholdene på lokationen er i orden.  

- Hos os siger vi, at hvis det ikke er NCC Drænstabil, der ligger under vores fliser, så vil vi ikke levere vores produkt. Det er alene, fordi vi vil være sikre på, at der ikke ligger noget under, som ikke har den rette bæreevne, hydraulik og volumen. Vi vil ikke risikere, at vandet alligevel løber over, fordi forholdene ikke er på plads, siger Kim Falkenberg.  

I dag ligger der tusindvis af m2 med Perma Drain rundt omkring i Danmark på parkeringspladser og på vejene rundt omkring i boligkvarterer. Kim Falkenberg forventer, at privatkunder i hele landet også vil tage Perma Drain Home til sig. 

- Det er helt unikt, og vi kan sammensætte produktet på mange forskellige måder. Jeg tror nok, interessen skal komme stille og roligt, siger han. 

Læs mere om Kloak & afvanding

21/9 2022
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.