LCA
LCA
scroll
Nyt selskab skal mindske graveskader for millionerHeyPipe skal skabe overblik over ledninger, kabler, rør og tunneler, som udgør en kompleks og samfundskritisk underjordisk infrastruktur.

Nyt selskab skal mindske graveskader for millioner

Ny digital platform skal skabe overblik over kompleks underjordisk infrastruktur og spare samfundet millioner i graveskader

I erkendelse af, at både private og offentlige virksomheder mangler et samlet overblik over, hvad der gemmer sig af samfundskritisk infrastruktur i jorden, har forsyningsselskabet Aarhus Vand, entreprenørvirksomheden Arkil og Danmarks største landinspektørfirma, LE34, stiftet joint-venture-selskabet HeyPipe og den digitale platform med samme navn.

Platformen giver entreprenører, graveaktører, forsyninger og myndigheder en unik adgang til data, som skal spare samfundet millioner af kroner og spildte ressourcer i graveskader.

– På daglig basis går der anseelige ressourcer til spilde, når anlægsarbejder bliver afbrudt af overgravede kabler, der ikke er registreret nogen steder.

- Det problem løser vi med HeyPipe, som ikke blot kommer til at spare kunderne for frustrationer, men også kommer til at spare samfundet for kroner og øre samt den miljøbelastning, der er forbundet med ekstraarbejde, siger Thomas Boe, der er bestyrelsesformand for Arkil og for HeyPipe.

I 2016 anslog Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet graveskader for 2,8 mia. kroner over en ti-årig periode – altså cirka 280 millioner kroner om året.

– Årsagen til, at omfanget og omkostningerne ved graveskader er så store, skal findes i, at de nuværende data om den underjordiske infrastruktur er for fragmenteret og for upræcis, siger Thomas Boe.

Det usynlige bliver synligt
HeyPipe er et avanceret, digitalt kort, hvor deling af data tjener alles interesser og indgår i et større samfundsperspektiv som one-point-of-entry til data om kritisk infrastruktur i undergrunden.

Platformen skal udgøre et supplement til ledningsejerregistret LER med unik 3D-dokumentation af ledningsanlæg, billeder af ledningsarbejder, højdeoplysninger på samtlige ledninger samt en dokumentation af de ledninger, der ikke er kendte af ledningsejere.

– Med HeyPipe minimerer vi helt sikkert graveskader i vores anlægsprojekter, fordi vi får en større viden om undergrunden. Jo større viden jo bedre kan vi også planlægge vores projekter og sikre en effektiv afvikling, siger Peter Hjortdal, der er afdelingschef for Klima & Afløb i Aarhus Vand.

– Motivationen til at etablere HeyPipe har ligget i et ønske om at få bedre, hurtigere og mere valide data både til glæde for andre ledningsejere, entreprenører og egen virksomhed, siger han.

Mere samarbejde – højere forsyningssikkerhed
HeyPipe bygger videre på de senere års digitale revolution i forsyningsbranchen i form af blandt andet opmålings-appen SmartSurvey, der omsætter en video optaget med en almindelig smartphone til en målfast 3D-billeder (punktsky).

– Det unikke ved HeyPipe er delingen. I stedet for at beskytte sine egne 3D-data om vores fælles infrastruktur i jorden så deler vi dem med hinanden.

- En slags digital crowdsourcing platform til håndtering, deling og kortlægning af data i den underjordiske infrastruktur, forklarer Torbjørn M. Pedersen, der er forretningschef for LE34 Forsyning og nu også administrerende direktør i det nye selskab HeyPipe.

– Når vi deler data med hinanden, bliver vi stærkere og kan som samlet branche øge effektiviteten og sikkerheden i anlægsarbejde for nedgravning af ledninger i jorden, lige fra planlægning til udførsel og dokumentation i hele landet.

- Det vil reducere de samlede omkostninger og gener ved gravearbejde, øge forsyningssikkerheden og reducere graveskader og nedbrud, uddyber Torbjørn M. Pedersen.

3D-punktskydata i HeyPipe er en digital kopi af virkeligheden, der dokumenterer de faktiske forhold i jorden. Også de ledninger, der er ejet af andre end det selskab, der udfører det aktuelle anlægs- eller reparationsarbejde.

- Forklaringen er, at punktskyen viser hele ledningsgraven sammenlignet med traditionel opmåling, hvor man går ud og opmåler egen ledning – og kun den – og ikke hvad der ellers ligger af rør og kabler i jorden.

-rh

3/6 2024