scroll
Pas på det varme vand i boligerne Diana Torkelund fortæller, at der er en masse ting, en boligforning selv kan gøre for at nedbringe risikoen for Legionella. Få en snak med Guldagers eksperter ved Netværksdag. Foto: Guldager

Pas på det varme vand i boligerne

Hvis varmtvandssystemet i boligforeningen ikke er sundt, kan det medføre Legionella-bakterier i vandet, og det kan føre til den alvorlig legionærsygdom. Derfor er det vigtigt at have styr på vandsystemet

Af Lars Bennetzen

Sidste år blev omkring 310 personer ramt af Legionella-bakterier i Danmark, hvilket svarer til næsten 6 personer om ugen. Legionella-bakterier kan føre til den farlige legionærsygdom, der er en svær lungebetændelse, og derfor skal det tages meget seriøst.

- Legionella smitter via aerosoler fra det varme vand – typisk i badet – og bakterierne dukker op i varmtvandssystemer, hvor der f.eks. ikke er varme nok på vandet eller cirkulation nok, fortæller Diana Torkelund, salgsingeniør hos Guldager, der har specialiseret sig i intelligente vandløsninger.

Hun forklarer, at det er nødvendigt, at alle bidrager til, at hele varmtvandssystemet er sundt, hvilket blandt andet gøres ved, at man aktiverer samtlige tappesteder en til to gange om ugen med brandvarmt vand i et par minutter.

- Men det er et spørgsmål, om man kan sikre, at der kommer varmt vand rundt i alle installationer. Det kan være svært at sikre, at alle beboere husker at åbne for de varme haner jævnligt, pointerer Diana Torkelund.

Hun fortæller også, at varmtvandsbeholderen skal være dimensioneret, så den bliver tømt mellem halvanden og to gange i døgnet for at nedbringe risikoen for Legionella i det varme vand.

På Netværksdagen vil Diana Torkelund snakke med besøgende om, hvad man som boligforening kan gøre for at formindske risikoen for Legionella, og ikke mindst om den løsning, Guldager har, der aktivt kan være med til at nedbringe Legionella-risikoen.

- Vores ISEC-anlæg bliver koblet op til boligforeningens varmemåler og varmvandsanlæg. Når så nogen aktiverer en hane i deres lejlighed, så sender den et signal til vores anlæg, der så sender lidt, let klorholdigt vand med det varme – og kun det varme – vand ud, forklarer Diana Torkelund og fortsætter:

- Den milde klorering betyder, at man både kan forebygge og bekæmpe biofilm og bakterier herunder Legionella.

Fordi der altid er cirkulation i det varme vand, betyder det, at den milde klorering af vandet kommer rundt i hele varmvandssystemet.

- Men det er stadig vigtigt, at boligforeningerne er opmærksomme på, at varmtvandsbeholderne skal renses årligt, forklarer Diana Torkelund.

Hun slutter af med at fortælle, at hvis en boligforening bliver ramt af Legionella, så er det ikke nødvendigt at forlange, at beboerne undlader at bruge boligens bad.

- Vi har nogle akutfiltre, der kan sættes på bruserne, som så sidder der, mens vi går på jagt efter fejlen og får den udbedret, f.eks. af boligforeningens egen vvs’er, siger Diana Torkelund.

Kom til Netværksdag 24. april i Hvidovre og få en snak med Guldagers specialister. Læs mere og meld dig til her.

9/4 2024