bygma
bygma
scroll
PVC-tagrenden er bedre end sit rygte Niels Ambæk og Niels Larsen taler om, at de stoffer, PVC-materialet er fremstillet af, er bundet i PVC-materialet. De udledes derfor ikke til regnvandet, der løber i tagrenden.

PVC-tagrenden er bedre end sit rygte

Lang levetid, lavt CO2-aftryk og ingen udledning af farlige stoffer i naturen. Det er nogle af fordelene ved en miljøvaredeklareret PVC-tagrende. Tagrendeproducenten vil have et opgør med PVC-materialets blakkede ry og anerkende dets mange kvaliteter

Langt de fleste bygningsejere i Danmark har opdaget, hvilken vigtig funktion tagrender varetager, når regnen vælter ned som i de seneste efterår.

Midt i en klimaforanderlig tid er alle valg vigtige, og derfor er det afgørende, at byggebranchens projekterende også ved valg af vandafledningsløsning har mulighed for at træffe et mere klimavenligt og dermed langsigtet valg.

Bortledning af regnvand handler både om at sikre bygningerne midt i et stadig vildere klima – og om at skåne det omgivende miljø, når vand afledes til LAR-anlæg. Virksomheden Plastmo vil gøre op med det ry, som PVC-materialet har og har haft. Virksomheden har derfor fået miljøvaredeklareret sin PVC-tagrende, og EPD-deklarationen viser, at produktet har flere klima-positive kvaliteter.

- PVC-tagrendens miljøvaredeklaration viser bl.a. et lavt CO2-aftryk, hvilket harmonerer med nutidens og fremtidens klima- og nedbørssituation. Selvom tagrender er en mindre del af et byggeri, så batter valget af en god løsning her alligevel, når LCA-regnskabet skal gå op, siger produktingeniør i Plastmo, Niels Ambæk.

På fabrikken i Ringsted ved de godt, at ordene ’PVC’ og ’klimabevidst’ i samme sætning får mange til at spærre øjnene op. Men det er på tide, at PVC-materialets forældede ry af at være et ’forfærdeligt materiale’ får en ende. Fordi det langt fra er sandheden, sådan som f.eks. PVC-tagrender produceres i dag.

PVC-tagrenden er nemlig produceret af genanvendeligt, blyfrit, hårdt polyvinylklorid og indeholder ingen blødgørende Phtalater. Plastmaterialet korroderer eller ruster ikke - og går heller ikke i forbindelse med andre materialer, hvorfor det kan bruges til alle tagtyper.

Materialet tåler samtidig ekstremt lave temperaturer, saltholdig luft og luftforurening.

- Kigger vi hele vejen rundt om PVC-tagrenden, har vi i dag et produkt med et så lavt CO2-aftryk, en så lang levetid og en så skånsom udledning af regnvand, at PVC-tagrenden – der både er udviklet og produceret i Ringsted - i denne sammenhæng må siges at være et mere klimabevidst valg, siger Niels Ambæk.

Flere forbud mod zink-tagrender
Stadig flere kommuner forbyder brug af zinktagrender ved f.eks. nybyg og alment byggeri med lokal afledning af regnvand i faskiner og lignende.

For selvom både mennesker og dyr har brug for zink, kan for høje doser være skadelige – og derfor er det afgørende, at vandafledningen fra naturnære bygninger sker uden udledning af zink.

- De stoffer, PVC-materialet er fremstillet af, er bundet i PVC-materialet. De udledes derfor ikke til regnvandet, der løber i tagrenden, og de udledes derfor heller ikke med regnvandet – heller ikke efter mange års brug.

- Zinktagrender er smukke og i nogle tilfælde den rigtige løsning, men vi må ikke lukke øjnene for zinktagrendernes udledning samt den miljøbelastning, der ligger i udvindingen af materialet, siger Niels Ambæk.

Plastmo er gået sammen med andre danske PVC-producenter i Wuppi-ordningen, der handler om at indsamle gammel, hård PVC til genanvendelse for derigennem at kunne bidrage til den cirkulære økonomi.

PVC-materialet kan genanvendes op til 10 gange uden nævneværdige forandringer af egenskaberne.

Genanvendelse af PVC vil, som med genanvendelse af mange andre materialer, betyde endnu lavere, samlet CO2-udledning, og mange bække små af mere bæredygtige tiltag gør en mere klimabevidst retning for vores fælles fremtid, forklarer Niels Ambæk.

- PVC-materialet har gode egenskaber som få andre materialer, og derfor er vi nødt til at revurdere vores syn på, hvad der er bæredygtige materialer og hvilke, der er synderne.

- PVC-tagrender i sig selv er ikke et ’grønt’ produkt, men dets minimale klimaaftryk, fraværet af udledning af uhensigtsmæssige stoffer i naturen og den lange levetid gør materialet til et klimabevidst valg på den lange bane.

-dc

15/1 2024